4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/5


A Bíróság (nagytanács) 2009. május 19-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság

(C-531/06. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés - Letelepedés szabadsága - A tőke szabad mozgása - EK 43. cikk és EK 56. cikk - Közegészségügy - Gyógyszertárak - A gyógyszertárak üzemeltetésének jogát kizárólag gyógyszerészek részére fenntartó rendelkezések - Igazolás - A lakosság megbízható és színvonalas gyógyszerellátása - A gyógyszerészek szakmai függetlensége - Gyógyszerészeti termékek kiskereskedelmére szakosodott vállalkozások - Önkormányzati gyógyszertárak)

2009/C 153/09

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: E. Traversa, H. Krämer, G. Giacomini és E. Boglione avvocati)

Alperes: Olasz Köztársaság (képviselők: I. M. Braguglia meghatalmazott, G. Fiengo avvocato dello Stato)

Az alperest támogató beavatkozók: Görög Köztársaság (képviselő: E. Skandalou meghatalmazott), Spanyol Királyság (képviselők: J. Rodríguez Cárcamo és F. Díez Moreno meghatalmazottak), Francia Köztársaság (képviselők: G. de Bergues és B. Messmer meghatalmazottak), Lett Köztársaság (képviselők: E. Balode-Buraka és L. Ostrovska meghatalmazottak), Osztrák Köztársaság (képviselők: C. Pesendorfer és T. Kröll meghatalmazottak)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés — Az EK 43. és az EK 56. cikk megsértése — A gyógyszertárak tulajdoni rendje.

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a keresetet elutasítja

2)

Az Európai Közösségek Bírósága, az Olasz Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, a Lett Köztársaság és az Osztrák Köztársaság maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 42., 2007.2.24.