4.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 153/5


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 19.5.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Italian tasavalta

(Asia C-531/06) (1)

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Sijoittautumisvapaus - Pääomien vapaa liikkuvuus - EY 43 ja EY 56 artikla - Kansanterveys - Apteekit - Säännökset ja määräykset, joiden mukaan vain proviisoreilla on oikeus pitää apteekkia - Oikeuttaminen - Väestön varma ja laadukas lääkehuolto - Proviisorien ammatillinen riippumattomuus - Farmaseuttisten tuotteiden jakeluyritykset - Kunnalliset apteekit)

2009/C 153/09

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: E. Traversa ja H. Krämer, avustajinaan avvocato G. Giacomini ja avvocato E. Boglione)

Vastaaja: Italian tasavalta (asiamies: I. M. Braguglia, avustajanaan avvocato dello Stato G. Fiengo)

Väliintulijat, jotka tukevat vastaajan vaatimuksia: Helleenien tasavalta (asiamies: E. Skandalou), Espanjan kuningaskunta (asiamiehet: J. Rodríguez Cárcamo ja F. Díez Moreno), Ranskan tasavalta (asiamiehet: G. de Bergues ja B. Messmer), Latvian tasavalta (asiamiehet: E. Balode-Buraka ja L. Ostrovska) ja Itävallan tasavalta (asiamiehet: C. Pesendorfer ja T. Kröll)

Oikeudenkäynnin kohde

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — EY 43 ja EY 56 artiklan rikkominen — Apteekkien omistusjärjestelmä

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Euroopan yhteisöjen komissio, Italian tasavalta, Helleenien tasavalta, Espanjan kuningaskunta, Ranskan tasavalta, Latvian tasavalta ja Itävallan tasavalta vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 42, 24.2.2007.