16.6.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 156/10


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 509/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 15ης Ιουνίου 2012

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2012 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 215,

Έχοντας υπόψη την ς απόφαση 2011/782/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 1ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας (1),

Έχοντας υπόψη την κοινή πρόταση της ύπατης εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 18 Ιανουαρίου 2012, το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 36/2012 (2), με σκοπό να ενεργοποιηθούν τα περισσότερα από τα μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση 2011/782/ΚΕΠΠΑ.

(2)

Λόγω της συνεχιζόμενης βίαιης καταστολής και παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την κυβέρνηση της Συρίας, η απόφαση 2012/206/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (3), για την τροποποίηση της απόφασης 2011/782/ΚΕΠΠΑ, προβλέπει πρόσθετα μέτρα, και συγκεκριμένα την απαγόρευση ή την υποχρέωση προηγούμενης άδειας για την πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή αγαθών και τεχνολογίας τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για εσωτερική καταστολή, και απαγόρευση της εξαγωγής ειδών πολυτελείας στη Συρία.

(3)

Τα μέτρα αυτά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Συνθήκης και, επομένως, απαιτείται κανονιστική δράση στο επίπεδο της Ένωσης για την εφαρμογή τους, ιδίως για να διασφαλισθεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της από τους οικονομικούς φορείς όλων των κρατών μελών.

(4)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 36/2012 θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να ενεργοποιηθούν τα νέα μέτρα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 36/2012 τροποποιείται ως εξής:

1)

παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:

«Άρθρο 2α

1.   Απαγορεύονται:

α)

η πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα, εξοπλισμού, αγαθών ή τεχνολογίας που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για εσωτερική καταστολή ή για την κατασκευή και τη συντήρηση των προϊόντων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για εσωτερική καταστολή, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΑ, ανεξάρτητα από το εάν προέρχονται από την Ένωση ή όχι, προς οιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό στη Συρία ή προς χρήση στη Συρία·

β)

η εν γνώσει και εκ προθέσεως συμμετοχή σε δραστηριότητες με αντικείμενο ή αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των απαγορεύσεων που αναφέρονται στο στοιχείο α).

2.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, όπως ορίζονται στους δικτυακούς τόπους που αναφέρονται στο παράρτημα III, δύνανται να χορηγούν, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που κρίνουν κατάλληλους, άδεια για συναλλαγή σχετικά με τον εξοπλισμό, τα αγαθά ή την τεχνολογία που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΑ, υπό την προϋπόθεση ότι ο εξοπλισμός, τα αγαθά ή η τεχνολογία προορίζονται για επισιτιστικούς, γεωργικούς, ιατρικούς ή άλλους ανθρωπιστικούς σκοπούς.

Άρθρο 2β

1.   Απαιτείται προηγούμενη άδεια για την πώληση, την προμήθεια, τη μεταφορά ή την εξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα, εξοπλισμού, αγαθών ή τεχνολογίας που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για εσωτερική καταστολή ή για την κατασκευή και τη συντήρηση των προϊόντων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για εσωτερική καταστολή, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα IX, ανεξάρτητα από το εάν προέρχονται από την Ένωση ή όχι, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό στη Συρία ή προς χρήση στη Συρία.

2.   Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, όπως ορίζονται στους δικτυακούς τόπους που αναφέρονται στο παράρτημα III, δεν χορηγούν καμία άδεια για την πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή του εξοπλισμού, των αγαθών ή της τεχνολογίας που απαριθμούνται στο παράρτημα IX, εάν έχουν εύλογους λόγους να κρίνουν ότι ο εξοπλισμός, τα αγαθά ή η τεχνολογία, η πώληση, η προμήθεια, η μεταφορά ή η εξαγωγή των οποίων πρόκειται, χρησιμοποιείται ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερική καταστολή ή στην κατασκευή και τη συντήρηση προϊόντων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για εσωτερική καταστολή.

3.   Η άδεια χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο ο εξαγωγέας είναι εγκατεστημένος και συμφωνεί με τους λεπτομερείς κανόνες που ορίζονται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου, της 5ης Μαΐου 2009, περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (4). Η άδεια ισχύει σε ολόκληρη την Ένωση.

2)

το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 3

1.   Απαγορεύεται:

α)

η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, τεχνικής βοήθειας που συνδέεται με τα αγαθά και την τεχνολογία που περιλαμβάνονται στον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (5) («Κοινός Στρατιωτικός Κατάλογος») ή με την παροχή, κατασκευή, συντήρηση και χρήση των αγαθών που περιλαμβάνονται στον εν λόγω κατάλογο, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό στη Συρία ή προς χρήση στη Συρία·

β)

η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, τεχνικής βοήθειας ή υπηρεσιών διαμεσολάβησης που συνδέονται με είδη εξοπλισμού που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για εσωτερική καταστολή, όπως απαριθμούνται στα παραρτήματα I και ΙΑ, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό στη Συρία ή προς χρήση στη χώρα αυτή·

γ)

η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας που συνδέεται με τα αγαθά και τις τεχνολογίες που απαριθμούνται στον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο ή στα παραρτήματα I και ΙΑ, στην οποία συμπεριλαμβάνονται ιδίως επιχορηγήσεις, δάνεια και ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων, για κάθε πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή τέτοιων ειδών, ή για κάθε παροχή συναφούς τεχνικής βοήθειας, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό στη Συρία ή προς χρήση στη χώρα αυτή·

δ)

η εν γνώσει και εκ προθέσεως συμμετοχή σε δραστηριότητες με αντικείμενο ή αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των απαγορεύσεων που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως γ).

2.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, οι απαγορεύσεις που αναφέρονται σε αυτήν δεν εφαρμόζονται στην παροχή τεχνικής βοήθειας, χρηματοδότησης και χρηματοδοτικής βοήθειας που σχετίζονται με:

τεχνική βοήθεια που προορίζεται αποκλειστικά για τη στήριξη της Δύναμης του ΟΗΕ για την Επόπτευση της Αποδέσμευσης (UNDOF),

μη θανατηφόρο στρατιωτικό εξοπλισμό ή εξοπλισμό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή, ο οποίος προορίζεται αποκλειστικά για ανθρωπιστικούς σκοπούς ή προστατευτική χρήση, ή για προγράμματα οικοδόμησης θεσμών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της Ένωσης ή για επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων της Ένωσης ή του ΟΗΕ, ή

μη πολεμικά οχήματα εξοπλισμένα με υλικά αντιβαλλιστικής προστασίας και τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για την προστασία του προσωπικού της Ένωσης και των κρατών μελών της στη Συρία,

υπό τον όρο ότι η παροχή αυτή έχει εγκριθεί προηγουμένως από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους, όπως αναφέρεται στους δικτυακούς τόπους που απαριθμούνται στο παράρτημα III.

3.   Κατά παρέκκλιση του στοιχείου β) της παραγράφου 1, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, όπως ορίζονται στους δικτυακούς τόπους που αναφέρονται στο παράρτημα III, δύνανται να χορηγούν, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που κρίνουν κατάλληλους, άδεια για τεχνική συνδρομή ή υπηρεσίες διαμεσολάβησης σχετικά με τα είδη εξοπλισμού, τα αγαθά και την τεχνολογία που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΑ, υπό την προϋπόθεση ότι ο εξοπλισμός, τα αγαθά ή η τεχνολογία προορίζονται για επισιτιστικούς, γεωργικούς, ιατρικούς ή άλλους ανθρωπιστικούς σκοπούς.

Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε άδεια που χορηγεί βάσει του παρόντος άρθρου, εντός τεσσάρων εβδομάδων, δυνάμει του πρώτου εδαφίου.

4.   Υπόκειται στην έκδοση άδειας από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους, όπως ορίζεται στους δικτυακούς τόπους που αναφέρονται στο παράρτημα III, η παροχή των εξής:

α)

τεχνική βοήθεια ή υπηρεσίες διαμεσολάβησης που συνδέονται με εξοπλισμό, αγαθά ή τεχνολογία, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα IX, καθώς η παροχή, κατασκευή, συντήρηση και χρήση του εν λόγω εξοπλισμού, αγαθών ή τεχνολογίας, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό στη Συρία ή προς χρήση στη Συρία·

β)

χρηματοδότηση ή χρηματοδοτική βοήθεια που συνδέεται με τα αγαθά και την τεχνολογία που απαριθμούνται στο παράρτημα IX, στο οποίο περιλαμβάνονται ιδίως επιχορηγήσεις, δάνεια και ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων, για κάθε πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή του εν λόγω εξοπλισμού, αγαθών ή τεχνολογίας, ή για κάθε παροχή συναφούς τεχνικής βοήθειας, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό στη Συρία ή προς χρήση στη Συρία.

Οι αρμόδιες αρχές δεν χορηγούν άδεια για τις συναλλαγές που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, εφόσον υπάρχουν εύλογοι λόγοι να κρίνουν ότι οι συναλλαγές αυτές συμβάλλουν ή έχουν σκοπό να συμβάλουν σε εσωτερική καταστολή ή στην κατασκευή και συντήρηση προϊόντων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για εσωτερική καταστολή.

3)

παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 11β

1.   Απαγορεύονται:

α)

η πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα, ειδών πολυτελείας, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα X, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό της Συρίας ή προς χρήση στη Συρία·

β)

η, εν γνώσει και εκ προθέσεως, συμμετοχή σε δραστηριότητες με αντικείμενο ή αποτέλεσμα, άμεσα ή έμμεσα, την καταστρατήγηση των απαγορεύσεων που αναφέρονται στο στοιχείο α).

2.   Κατά παρέκκλιση του σημείου α) της παραγράφου 1, η αναφερόμενη απαγόρευση δεν ισχύει για εμπορεύματα μη εμπορικής φύσης, για προσωπική χρήση, που περιέχονται σε αποσκευές ταξιδιωτών.».

Άρθρο 2

Το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού προστίθεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 36/2012 ως παράρτημα ΙΑ.

Άρθρο 3

Το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού προστίθεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 36/2012 ως παράρτημα IX.

Άρθρο 4

Το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού προστίθεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 36/2012 ως παράρτημα X.

Άρθρο 5

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 15 Ιουνίου 2012.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. LIDEGAARD


(1)  ΕΕ L 319 της 2.12.2011, σ. 56.

(2)  ΕΕ L 16 της 19.1.2012, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 110 της 24.4.2012, σ. 36.

(4)  ΕΕ L 134 της 29.5.2009, σ. 1.»·

(5)  ΕΕ C 86 της 18.3.2011, σ. 1.»·


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ια

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2α

ΜΕΡΟΣ 1

Εισαγωγικές σημειώσεις

1.

Το παρόν μέρος περιλαμβάνει εμπορεύματα, λογισμικά και τεχνολογίες που απαριθμούνται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 (1).

2.

Εκτός εάν άλλως ορίζεται, οι αριθμοί αναφοράς που χρησιμοποιούνται κατωτέρω στη στήλη με τον τίτλο «Όχι» παραπέμπουν στον αριθμό καταλόγου ελέγχου ενώ κατωτέρω η στήλη «Περιγραφή» παραπέμπει στις περιγραφές ειδών διπλής χρήσης που παρατίθενται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009.

3.

Οι ορισμοί των όρων εντός ‘μονών εισαγωγικών’ περιέχονται σε τεχνική παρατήρηση του οικείου σημείου.

4.

Οι ορισμοί των όρων εντός «διπλών εισαγωγικών» ευρίσκονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009.

Γενικές σημειώσεις

1.

Ο στόχος των ελέγχων που περιλαμβάνονται στο παρόν παράρτημα δεν πρέπει να ματαιώνεται με την εξαγωγή οποιωνδήποτε μη ελεγχόμενων αγαθών (συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων) που περιέχουν ένα ή περισσότερα ελεγχόμενα κατασκευαστικά μέρη, όταν το ελεγχόμενο κατασκευαστικό μέρος ή μέρη αποτελούν κύριο στοιχείο των αγαθών και είναι δυνατόν να αφαιρεθούν ή να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς.

Σημείωση:

Για να κριθεί κατά πόσο ένα κατασκευαστικό μέρος ή μέρη πρέπει να θεωρηθούν ως κύριο στοιχείο, είναι αναγκαίο να σταθμισθούν οι παράγοντες της ποσότητας, της αξίας και της τεχνογνωσίας που υπεισέρχονται καθώς και άλλες ειδικές συνθήκες που δύνανται να καταστήσουν το ελεγχόμενο κατασκευαστικό μέρος ή μέρη κύριο στοιχείο των προϊόντων που διατίθενται.

2.

Τα είδη που ορίζονται στο παρόν παράρτημα περιλαμβάνουν τόσο καινούργια όσο και μεταχειρισμένα αγαθά.

Γενική σημείωση περί τεχνολογίας (GTN)

(Να διαβασθεί σε σχέση με το τμήμα B του παρόντος μέρους)

1.

Η πώληση, η προμήθεια, η μεταφορά ή η εξαγωγή «τεχνολογίας» η οποία «απαιτείται» για την «ανάπτυξη», την «παραγωγή» ή τη «χρήση» αγαθών, των οποίων η πώληση, η προμήθεια, η μεταφορά ή η εξαγωγή υπόκειται σε έλεγχο στα τμήματα Α, Β, Γ και Δ του παρόντος μέρους, υπόκειται σε έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος Ε.

2.

Η «τεχνολογία» που «απαιτείται» για την «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή τη «χρήση» ελεγχόμενων αγαθών, παραμένει υπό έλεγχο ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε μη ελεγχόμενα προϊόντα.

3.

Έλεγχοι δεν εφαρμόζονται στην «τεχνολογία» την ελάχιστη που απαιτείται για την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση (έλεγχο) και την επισκευή των αγαθών που δεν υπόκεινται σε έλεγχο ή των οποίων η εξαγωγή έχει εγκριθεί, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

4.

Έλεγχοι στη μεταφορά «τεχνολογίας» δεν εφαρμόζονται στις πληροφορίες «ελευθέρας χρήσεως», ούτε στην «βασική επιστημονική έρευνα» ή στις ελάχιστες απαραίτητες πληροφορίες για τις αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Α.   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Αριθ.

Περιγραφή

I.B.1A004

Εξοπλισμός και εξαρτήματα προστασίας και ανίχνευσης, εκτός εκείνων που ορίζονται στους ελέγχους στρατιωτικών προϊόντων, ως εξής:

α)

Μάσκες αερίου, κάνιστρα διηθήσεως και εξοπλισμός απολύμανσής τους, που έχουν σχεδιαστεί ή τροποποιηθεί για την άμυνα κατά οποιωνδήποτε από τα ακόλουθα και τα ειδικά σχεδιασμένα εξαρτήματά τους,

1.

βιολογικοί παράγοντες «αναπροσαρμοσμένοι για πολεμική χρήση»,

2.

ραδιενεργά υλικά «αναπροσαρμοσμένα για πολεμική χρήση»,

3.

παράγοντες χημικού πολέμου (CW), ή

4.

«Παράγοντες ελέγχου ταραχών», στους οποίους περιλαμβάνονται:

α)

α-Βρωμοβενζολακετονιτρίλιο, (κυανιούχο βρωμοβενζύλιο) (CA) (CAS 5798-79-8)·

β)

[(2-χλωροφαινυλο)μεθυλενο]προπανοδινιτρίλιο, (ο-χλωροβενζυλιδενομηλονονιτρίλιο (CS) (CAS 2698-41-1)·

γ)

2-Χλωρο-1-φαινυλαιθανόνη, χλωριούχο φαινυλακύλιο (ω-χλωροακετοφαινόνη) (CN) (CAS 532-27-4)·

δ)

Διβενζο-(β,στ)-1,4-οξαζεφίνη (CR) (CAS 257-07-8)·

ε)

10-χλωρο-5,10-διυδροφαιναρσαζίνη, (χλωριούχος φαιναρσαζίνη), (αδαμσίτης) (DM) (CAS 578-94-9)·

στ)

Ν-εννεϋλομορφολίνη, (MPA) (CAS 5299-6-9).

β)

Προστατευτικές ενδυμασίες, γάντια και παπούτσια που έχουν ειδικά σχεδιαστεί ή τροποποιηθεί για την άμυνα κατά οποιωνδήποτε από τα ακόλουθα:

1.

βιολογικοί παράγοντες «αναπροσαρμοσμένοι για πολεμική χρήση»,

2.

ραδιενεργά υλικά «αναπροσαρμοσμένα για πολεμική χρήση», ή

3.

παράγοντες χημικού πολέμου (CW),

γ)

Συστήματα ανίχνευσης που έχουν ειδικά σχεδιασθεί ή τροποποιηθεί για την ανίχνευση ή τον εντοπισμό οποιωνδήποτε από τα ακόλουθα και τα ειδικά σχεδιασμένα εξαρτήματά τους:

1.

βιολογικοί παράγοντες «αναπροσαρμοσμένοι για πολεμική χρήση»,

2.

ραδιενεργά υλικά «αναπροσαρμοσμένα για πολεμική χρήση», ή

3.

παράγοντες χημικού πολέμου (CW).

δ)

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός σχεδιασμένος για την αυτόματη ανίχνευση ή εντοπισμό της παρουσίας καταλοίπων «εκρηκτικών» και με τη χρήση τεχνικών “ανίχνευσης ιχνών” (π.χ., επιφανειακά ακουστικά κύματα, φασματομετρία ιοντικής κινητικότητας, φασματομετρία διαφορικής κινητικότητας, φασματομετρία μάζας).

Τεχνική παρατήρηση:

Ως “ανίχνευση ιχνών” ορίζεται η ικανότητα ανίχνευσης κάτω του 1 ppm σε αέρια κατάσταση ή του 1 mg σε στερεή ή υγρή κατάσταση.

Σημείωση 1:

Στο σημείο 1A004.δ) δεν υπάγεται ο εξοπλισμός ειδικώς σχεδιασμένος για εργαστηριακή χρήση.

Σημείωση 2:

Στο σημείο 1A004.δ) δεν υπάγονται οι πύλες ασφαλείας διέλευσης χωρίς επαφή.

Σημείωση:

Στο σημείο 1Α004 δεν υπάγονται:

a)

Προσωπικά δοσίμετρα παρακολούθησης της ακτινοβολίας,

β)

Εξοπλισμός ο οποίος από τον σχεδιασμό ή τη λειτουργία του περιορίζεται στην προστασία από κινδύνους που ιδιάζουν στην κατ’ οίκον ασφάλεια ή στις πολιτικές βιομηχανίες, όπως:

1.

εξόρυξη,

2.

λατομεία,

3.

γεωργία,

4.

φαρμακοβιομηχανία,

5.

ιατρική,

6.

κτηνιατρική,

7.

μέριμνα περιβάλλοντος,

8.

διαχείριση αποβλήτου,

9.

βιομηχανία τροφίμων.

Τεχνικές παρατηρήσεις:

Στο σημείο 1A004 περιλαμβάνεται εξοπλισμός και εξαρτήματα που έχουν προσδιοριστεί, δοκιμαστεί επιτυχώς σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα ή έχουν με άλλο τρόπο αποδειχθεί αποτελεσματικά, για την ανίχνευση ή για την άμυνα κατά ραδιενεργών υλικών «αναπροσαρμοσμένων για πολεμική χρήση»,βιολογικών παραγόντων «αναπροσαρμοσμένων για πολεμική χρήση»,παραγόντων χημικού πολέμου, «προσομοιωτών» ή «παραγόντων ελέγχου ταραχών»,έστω κι αν ο εν λόγω εξοπλισμός ή τα εξαρτήματα χρησιμοποιούνται σε μη στρατιωτικές βιομηχανίες, όπως οι βιομηχανίες στους τομείς των μεταλλείων, των λατομείων, της γεωργίας, των φαρμακευτικών προϊόντων, της ιατρικής, της κτηνιατρικής, του περιβάλλοντος, της διαχείρισης αποβλήτων ή των τροφίμων.

Ο «προσομοιωτής» είναι ουσία ή υλικό που χρησιμοποιείται αντί τοξικού παράγοντα (χημικού ή βιολογικού) στην εκπαίδευση, την έρευνα, τις δοκιμές ή την αξιολόγηση.

I.B.9A012

«Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα» («UAV»), συναφή συστήματα, εξοπλισμός και συστατικά στοιχεία ως εξής:

α)

«UAV» που έχουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

1.

αυτόνομη ικανότητα ελέγχου πτήσης και πλοήγησης (π.χ. αυτόματο πιλότο με Σύστημα Αδρανειακής Πλοήγησης), ή

2.

ικανότητα ελεγχόμενης πτήσης εκτός της εμβέλειας άμεσης όρασης που απαιτεί ανθρώπινο χειριστή (π.χ. τηλεοπτικό τηλεχειρισμό).

β)

Συναφή συστήματα, εξοπλισμός και συστατικά στοιχεία ως εξής:

1.

εξοπλισμός ειδικά σχεδιασμένος για τον τηλεχειρισμό των «UAV» που ορίζονται στο σημείο 9Α012.α),

2.

συστήματα πλοήγησης, προσανατολισμού, καθοδήγησης ή ελέγχου, πλην εκείνων που ορίζονται στο σημείο 7Α στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009, ειδικά σχεδιασμένα για την παροχή αυτόνομης ικανότητας ελέγχου πτήσης ή πλοήγησης στα «UAV» που καθορίζονται στο σημείο 9Α012.α),

3.

εξοπλισμός και συστατικά στοιχεία ειδικά σχεδιασμένα για τη μετατροπή επανδρωμένου «αεροσκάφους» σε «UAV» όπως ορίζεται στο σημείο 9Α012.α),

4.

αερόβιοι παλινδρομικοί η περιστροφικοί κινητήρες τύπου εσωτερικής καύσεως, ειδικά σχεδιασμένοι ή τροποποιημένοι για την πρόωση «UAV» σε υψόμετρο άνω των 50 000 ποδών (15 240 μέτρα).

I.B.9A350

Συστήματα ψεκασμού ή δημιουργίας ομίχλης, ειδικά σχεδιασμένα ή τροποποιημένα για εγκατάσταση σε αεροσκάφη, «οχήματα ελαφρότερα του αέρος» ή μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, καθώς και τα ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη τους, ως εξής:

 

Πλήρη συστήματα ψεκασμού ή δημιουργίας ομίχλης, ικανά να εκχέουν, από υγρό αιώρημα, σταγονίδια αρχικής ‘VMD’ κάτω των 50 μm με παροχή άνω των δύο λίτρων ανά λεπτό.

 

Ψεκαστικοί ιστοί ή συστοιχίες μονάδων παραγωγής αερολυμάτων, ικανά να εκχέουν, από υγρό αιώρημα, σταγονίδια αρχικής ‘VMD’ κάτω των 50 μm με παροχή άνω των δύο λίτρων ανά λεπτό.

 

Μονάδες παραγωγής αερολυμάτων ειδικά σχεδιασμένες για εγκατάσταση στα συστήματα που καθορίζονται στα σημεία 9A350.α) και β).

Σημείωση:

Ως μονάδες παραγωγής αερολυμάτων νοούνται οι διατάξεις οι ειδικά σχεδιασμένες ή τροποποιημένες για εγκατάσταση σε αεροσκάφη, όπως ακροφύσια, καταιωνιστήρες με περιστροφικό τύμπανο και παρόμοιες διατάξεις.

Σημείωση:

Το σημείο 9A350 δεν θέτει υπό έλεγχο τα συστήματα ψεκασμού ή δημιουργίας ομίχλης που αποδεδειγμένα δεν είναι ικανά να εκπέμπουν βιολογικούς παράγοντες υπό μορφή μολυσματικών αερολυμάτων.

1.

Προκειμένου περί ψεκαστικού εξοπλισμού ή ακροφυσίων ειδικά σχεδιασμένων προς χρήση σε αεροσκάφη, «οχήματα ελαφρότερα του αέρος» ή μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, το μέγεθος των σταγονιδίων θα πρέπει να μετριέται με μία από τις εξής δύο μεθόδους:

a)

μέθοδος Doppler με λέιζερ·

β)

μέθοδος περίθλασης με λέιζερ πρόσθιας εκπομπής.

2.

Στο σημείο 9A350, ‘VMD’ σημαίνει διάμεση διάμετρος κατ’ όγκο, πράγμα που για τα υδατικά συστήματα ισούται με τη διάμεση διάμετρο κατά μάζα (MMD).

B.   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Αριθ.

Περιγραφή

I.B.2B350

Τεχνικά μέσα, εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη χημικής βιομηχανικής παραγωγής ως εξής:

α)

δοχεία αντιδραστήρων ή αντιδραστήρες, με ή χωρίς αναδευτήρες, συνολικού εσωτερικού (γεωμετρικού) όγκου άνω του 0,1 m3 (100 LTL) και κάτω των 20 m3 (20 000 LTL), στους οποίους όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με την (τις) υπό επεξεργασία ή περιεχόμενη(-ες) χημική(-ες) ουσία(-ες) είναι κατασκευασμένες από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα υλικά:

1.

«Κράματα» περιεκτικότητας άνω του 25 % σε νικέλιο και 20 % σε χρώμιο κατά βάρος,

2.

φθοριούχα πολυμερή, (πολυμερή ή ελαστομερή υλικά με περισσότερο από 35 % φθόριο κατά βάρος),

3.

ύαλο (περιλαμβανομένων υαλοποιημένων ή σμαλτωμένων επιχρίσεων ή υάλινων επενδύσεων),

4.

νικέλια ή ‘κράματα’ περιεκτικότητας άνω του 40 % κατά βάρος σε νικέλιο,

5.

ταντάλιο ή ‘κράματα’ τανταλίου,

6.

τιτάνιο ή ‘κράματα’ τιτανίου,

7.

ζιρκόνιο ή ‘κράματα’ ζιρκονίου, ή

8.

νιόβιο ή ‘κράματα’ νιοβίου·

β)

αναδευτήρες χρησιμοποιούμενοι σε δοχεία αντιδραστήρων ή αντιδραστήρες που ορίζονται στο σημείο 2Β350.α.· και πτερωτές, πτερύγια ή άξονες προς χρήση στους αναδευτήρες αυτούς, όπου όλες οι επιφάνειες των αναδευτήρων που έρχονται σε άμεση επαφή με την (τις) υπό επεξεργασία ή περιεχόμενη(-ες) χημική(-ες) ουσία(-ες) είναι κατασκευασμένες από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα υλικά:

1.

«Κράματα» περιεκτικότητας άνω του 25 % σε νικέλιο και 20 % σε χρώμιο κατά βάρος,

2.

φθοριούχα πολυμερή, (πολυμερή ή ελαστομερή υλικά με περισσότερο από 35 % φθόριο κατά βάρος),

3.

ύαλος (περιλαμβανομένων υαλοποιημένων ή σμαλτωμένων επιχρίσεων ή υάλινων επενδύσεων),

4.

νικέλια ή ‘κράματα’ περιεκτικότητας άνω του 40 % κατά βάρος σε νικέλιο,

5.

ταντάλιο ή ‘κράματα’ τανταλίου,

6.

τιτάνιο ή ‘κράματα’ τιτανίου,

7.

ζιρκόνιο ή ‘κράματα’ ζιρκονίου, ή

8.

νιόβιο ή ‘κράματα’ νιοβίου·

γ)

δεξαμενές, περιέκτες ή υποδοχείς αποθήκευσης, συνολικού εσωτερικού (γεωμετρικού) όγκου άνω των 0,1 m3 (100 LTL), όπου όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με την (τις) υπό επεξεργασία ή περιεχόμενη(-ες) χημική(-ες) ουσία(-ες) είναι κατασκευασμένες από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα υλικά:

1.

«Κράματα» περιεκτικότητας άνω του 25 % σε νικέλιο και 20 % σε χρώμιο κατά βάρος,

2.

φθοριούχα πολυμερή, (πολυμερή ή ελαστομερή υλικά με περισσότερο από 35 % φθόριο κατά βάρος),

3.

ύαλος (περιλαμβανομένων υαλοποιημένων ή σμαλτωμένων επιχρίσεων ή υάλινων επενδύσεων),

4.

νικέλια ή ‘κράματα’ περιεκτικότητας άνω του 40 % κατά βάρος σε νικέλιο,

5.

ταντάλιο ή ‘κράματα’ τανταλίου,

6.

τιτάνιο ή ‘κράματα’ τιτανίου,

7.

ζιρκόνιο ή ‘κράματα’ ζιρκονίου, ή

8.

νιόβιο ή ‘κράματα’ νιοβίου·

δ)

εναλλάκτες θερμότητας ή συμπυκνωτές, με επιφάνεια μετάδοσης θερμότητας άνω των 0,15 m2 και κάτω των 20 m2· και σωλήνες, πετάσματα, πηνία ή τρόχιλοι (πυρήνες) προς χρήση σε αυτούς τους εναλλάκτες θερμότητας ή συμπυκνωτές, όπου όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με την (τις) υπό επεξεργασία ή περιεχόμενη(-ες) χημική(-ες) ουσία(-ες) είναι κατασκευασμένες από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα υλικά:

1.

«Κράματα» περιεκτικότητας άνω του 25 % σε νικέλιο και 20 % σε χρώμιο κατά βάρος,

2.

φθοριούχα πολυμερή, (πολυμερή ή ελαστομερή υλικά με περισσότερο από 35 % φθόριο κατά βάρος),

3.

ύαλος (περιλαμβανομένων υαλοποιημένων ή σμαλτωμένων επιχρίσεων ή υάλινων επενδύσεων),

4.

γραφίτης ή ‘ανθρακογραφίτης’,

5.

νικέλια ή ‘κράματα’ περιεκτικότητας άνω του 40 % κατά βάρος σε νικέλιο,

6.

ταντάλιο ή ‘κράματα’ τανταλίου,

7.

τιτάνιο ή ‘κράματα’ τιτανίου,

8.

ΖΙρκόνιο ή ‘κράματα’ ζιρκονίου,

9.

καρβίδιο πυριτίου,

10.

καρβίδιο του τιτανίου, ή

11.

Νιόβιο ή ‘κράματα’ νιοβίου·

ε)

στήλες απόσταξης ή απορρόφησης, εσωτερικής διαμέτρου άνω των 0,1 m· και διανομείς υγρών, διανομείς ατόμων ή συλλεκτήρες υγρών προς χρήση σε αυτές τις στήλες απόσταξης ή απορρόφησης, όπου όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με την(τις) υπό επεξεργασία ή περιεχόμενη(-ες) χημική(-ες) ουσία(-ες) είναι κατασκευασμένες από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα υλικά:

1.

«Κράματα» περιεκτικότητας άνω του 25 % σε νικέλιο και 20 % σε χρώμιο κατά βάρος,

2.

φθοριούχα πολυμερή, (πολυμερή ή ελαστομερή υλικά με περισσότερο από 35 % φθόριο κατά βάρος),

3.

ύαλος (περιλαμβανομένων υαλοποιημένων ή σμαλτωμένων επιχρίσεων ή υάλινων επενδύσεων),

4.

γραφίτης ή ‘ανθρακογραφίτης’,

5.

νικέλια ή ‘κράματα’ περιεκτικότητας άνω του 40 % κατά βάρος σε νικέλιο,

6.

ταντάλιο ή ‘κράματα’ τανταλίου,

7.

τιτάνιο ή ‘κράματα’ τιτανίου,

8.

ζιρκόνιο ή ‘κράματα’ ζιρκονίου, ή

9.

νιόβιο ή ‘κράματα’ νιοβίου·

στ)

τηλεχειριζόμενος εξοπλισμός πληρώσεως, στον οποίο όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με την (τις) υπό επεξεργασία ή περιεχόμενη(-ες) χημική(-ες) ουσία(-ες) είναι κατασκευασμένες από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα υλικά:

1.

«Κράματα» περιεκτικότητας άνω του 25 % σε νικέλιο και 20 % σε χρώμιο κατά βάρος, ή

2.

νικέλια ή ‘κράματα’ περιεκτικότητας άνω του 40 % κατά βάρος σε νικέλιο·

ζ)

βαλβίδες ‘ονομαστικού μεγέθους’ άνω των 10 mm και περιβλήματα (σώματα βαλβίδων) ή προσχηματισμένες επενδύσεις περιβλημάτων σχεδιασμένες για τέτοιες βαλβίδες, όπου όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με την (τις) υπό επεξεργασία ή περιεχόμενη(-ες) χημική(-ες) ουσία(-ες) είναι κατασκευασμένες από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα υλικά:

1.

«Κράματα» περιεκτικότητας άνω του 25 % σε νικέλιο και 20 % σε χρώμιο κατά βάρος,

2.

φθοριούχα πολυμερή, (πολυμερή ή ελαστομερή υλικά με περισσότερο από 35 % φθόριο κατά βάρος),

3.

ύαλος (περιλαμβανομένων υαλοποιημένων ή σμαλτωμένων επιχρίσεων ή υάλινων επενδύσεων),

4.

νικέλια ή ‘κράματα’ περιεκτικότητας άνω του 40 % κατά βάρος σε νικέλιο,

5.

ταντάλιο ή ‘κράματα’ τανταλίου,

6.

τιτάνιο ή ‘κράματα’ τιτανίου,

7.

ζιρκόνιο ή ‘κράματα’ ζιρκονίου,

8.

νιόβιο ή ‘κράματα’ νιοβίου, ή

9.

κεραμικά υλικά, ως εξής:

α)

καρβίδιο του πυριτίου με καθαρότητα τουλάχιστον 80 % κατά βάρος·

β)

οξείδιο του αλουμινίου (αλουμίνα) με καθαρότητα τουλάχιστον 99,9 % κατά βάρος·

γ)

Οξείδιο του ζιρκονίου (ζιρκονία).

Τεχνική σημείωση:

Ως ‘ονομαστικό μέγεθος’ ορίζεται η μικρότερη από τις διαμέτρους των στομίων εισαγωγής και εξαγωγής.

η)

Πολύτοιχες σωληνώσεις με ενσωματωμένη θυρίδα ανίχνευσης διαρροών, των οποίων όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με την (τις) υπό επεξεργασία ή περιεχόμενη(-ες) χημική(-ες) ουσία(-ες) είναι κατασκευασμένες από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα υλικά:

1.

«Κράματα» περιεκτικότητας άνω του 25 % σε νικέλιο και 20 % σε χρώμιο κατά βάρος,

2.

φθοριούχα πολυμερή, (πολυμερή ή ελαστομερή υλικά με περισσότερο από 35 % φθόριο κατά βάρος),

3.

ύαλος (περιλαμβανομένων υαλοποιημένων ή σμαλτωμένων επιχρίσεων ή υάλινων επενδύσεων),

4.

γραφίτης ή ‘ανθρακογραφίτης’,

5.

νικέλια ή ‘κράματα’ περιεκτικότητας άνω του 40 % κατά βάρος σε νικέλιο,

6.

ταντάλιο ή ‘κράματα’ τανταλίου,

7.

τιτάνιο ή ‘κράματα’ τιτανίου,

8.

Ζιρκόνιο ή ‘κράματα’ ζιρκονίου, ή

9.

νιόβιο ή ‘κράματα’ νιοβίου·

θ)

Αντλίες πολλαπλής στεγανότητας, και χωρίς σφραγίδες στεγανότητας, των οποίων ο μέγιστος ρυθμός ροής βάσει προδιαγραφών του κατασκευαστή είναι τουλάχιστον 0,6 m3/h, ή αντλίες κενού, των οποίων ο μέγιστος ρυθμός ροής βάσει προδιαγραφών του κατασκευαστή είναι τουλάχιστον 5 m3/h [υπό κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας (273 K / 0 °C) και πίεσης (101,3 kPa)]· και περιβλήματα (σώματα αντλιών), προσχηματισμένα χιτώνια περιβλημάτων, πτερωτές, ρότορες ή ακροφύσια αντλιών δι’ εκτοξεύσεως προς χρήση στις αντλίες αυτές, των οποίων όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με την (τις) υπό επεξεργασία ή περιεχόμενη(-ες) χημική(-ες) ουσία(-ες) είναι κατασκευασμένες από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα υλικά:

1.

«Κράματα» περιεκτικότητας άνω του 25 % σε νικέλιο και 20 % σε χρώμιο κατά βάρος,

2.

κεραμικά,

3.

κράματα σιδήρου με μεγάλη περιεκτικότητα σε πυρίτιο,

4.

φθοριούχα πολυμερή, (πολυμερή ή ελαστομερή υλικά με περισσότερο από 35 % φθόριο κατά βάρος),

5.

ύαλος (περιλαμβανομένων υαλοποιημένων ή σμαλτωμένων επιχρίσεων ή υάλινων επενδύσεων),

6.

γραφίτης ή ‘ανθρακογραφίτης’,

7.

νικέλια ή ‘κράματα’ περιεκτικότητας άνω του 40 % κατά βάρος σε νικέλιο,

8.

ταντάλιο ή ‘κράματα’ τανταλίου,

9.

τιτάνιο ή ‘κράματα’ τιτανίου,

10.

Ζιρκόνιο ή ‘κράματα’ ζιρκονίου, ή

11.

νιόβιο ή ‘κράματα’ νιοβίου·

ι)

αποτεφρωτήρες για την καταστροφή των χημικών ουσιών που προσδιορίζονται στο σημείο 1C350, με ειδικά σχεδιασμένα συστήματα τροφοδοσίας αποβλήτων, ειδικές διατάξεις χειρισμού και μέση θερμοκρασία θαλάμου καύσεως άνω των 1 273 Κ (1 000 °C), στους οποίους όλες οι επιφάνειες του συστήματος τροφοδοσίας αποβλήτων που έρχονται σε άμεση επαφή με τα απόβλητα είναι κατασκευασμένες ή επενδυμένες με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα υλικά:

1.

«Κράματα» περιεκτικότητας άνω του 25 % σε νικέλιο και 20 % σε χρώμιο κατά βάρος,

2.

κεραμικά, ή

3.

νικέλιο ή ‘κράματα’ περιεκτικότητας άνω του 40 % κατά βάρος σε νικέλιο.

1.

‘Ανθρακογραφίτης’ είναι μια σύνθεση που αποτελείται από άμορφο άνθρακα και γραφίτη, και στην οποία η κατά βάρος περιεκτικότητα σε γραφίτη ανέρχεται σε 8 % και άνω.

2.

Για τα υλικά που απαριθμούνται στα παραπάνω, ο όρος ‘κράμα’ του δείνα στοιχείου, εφόσον δεν συνοδεύεται από συγκεκριμένη περιεκτικότητα, υποδηλώνει εκείνα τα κράματα στα οποία το συγκεκριμένο μέταλλο ενυπάρχει σε ποσοστό κατά βάρος μεγαλύτερο από ό,τι οποιοδήποτε άλλο στοιχείο.

I.B.2B351

Συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης τοξικών αερίων και ειδικά ανιχνευτικά συστατικά τους μέρη, εκτός των προσδιοριζομένων στο σημείο 1Α004, ως εξής· επίσης ανιχνευτήρες, αισθητήρες και ανταλλακτικά φυσίγγια αισθητήρων γι’ αυτά:

α)

σχεδιασμένα για συνεχή λειτουργία και χρησιμοποιούμενα για την ανίχνευση παραγόντων χημικού πολέμου ή των χημικών ουσιών που καθορίζονται στο σημείο 1C350, σε συγκεντρώσεις χαμηλότερες από 0,3 mg/m3· ή

β)

σχεδιασμένα για την ανίχνευση ενώσεων που έχουν δράση παρεμποδιστική της χολινεστεράσης.

I.B.2B352

Εξοπλισμός με ικανότητα χρησιμοποίησης για τον χειρισμό βιολογικών υλικών, ως εξής:

α)

τεχνικά μέσα πλήρους βιολογικού περιορισμού σε κλειστό περιβάλλον επιπέδων Ρ3, Ρ4·

Τεχνική σημείωση:

Τα επίπεδα περιορισμού σε κλειστό περιβάλλον Ρ3 ή Ρ4 (ΒL3, BL4, L3, L4) καθορίζονται στο εγχειρίδιο Εργαστηριακής Βιοασφάλειας της ΠΟΥ (Γ’ Έκδοση, Γενεύη, 2004).

β)

αντιδραστήρες με ικανότητα καλλιέργειας παθογόνων «μικροοργανισμών», ιών ή με ικανότητα παραγωγής τοξινών, χωρίς διασπορά αερολυμάτων και με συνολική χωρητικότητα 20 λίτρων ή μεγαλύτερη·

Τεχνική σημείωση:

Στους αντιδραστήρες συμπεριλαμβάνονται βιοαντιδραστήρες, χημειοστάτες και συστήματα συνεχούς ροής.

γ)

φυγοκεντρικοί διαχωριστές με ικανότητα συνεχούς διαχωρισμού χωρίς διασπορά αερολυμάτων και με όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

1.

παροχή μεγαλύτερη από 100 λίτρα ανά ώρα,

2.

συστατικά μέρη από στιλβωμένο ανοξείδωτο χάλυβα ή τιτάνιο,

3.

έναν ή περισσότερους στεγανοποιητικούς συνδέσμους στο χώρο περιορισμού σε κλειστό περιβάλλον με ατμό, και

4.

δυνατότητα επιτόπιας υγρής αποστείρωσης σε κλειστή κατάσταση·

Τεχνική σημείωση:

Στους φυγοκεντρικούς διαχωριστές συμπεριλαμβάνονται τα δοχεία ή δεξαμενές απόχυσης.

δ)

εξοπλισμός διήθησης με εγκάρσια (εφαπτομενική) ροή και κατασκευαστικά του μέρη, ως εξής:

1.

Εξοπλισμός διήθησης με εγκάρσια (εφαπτομενική) ροή, ικανός να διαχωρίζει παθογόνους «μικροοργανισμούς», ιούς, τοξίνες ή κυτταροκαλλιέργειες χωρίς διασπορά αερολυμάτων, και με όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά

α)

συνολική διηθητική επιφάνεια 1 m2 και άνω και

β)

οποιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

1.

δυνατότητα επιτόπιας αποστείρωσης ή απολύμανσης, ή

2.

χρήση στοιχείων διήθησης μιας χρήσης.

Τεχνική σημείωση:

Στο σημείο 2B352.δ.1.β), ως αποστείρωση νοείται η εξάλειψη όλων των βιώσιμων μικροβίων από τον εξοπλισμό με χρήση είτε φυσικών μέσων (π.χ. ατμού) είτε χημικών παραγόντων, ως απολύμανση δε η εξάλειψη της δυνητικής μικροβιακής μολυσματικότητας του εξοπλισμού με χρήση μικροβιοκτόνων χημικών παραγόντων. τα δύο αυτά διακρίνονται από την απλή εξυγίανση, τις διεργασίες δηλαδή καθαρισμού που μειώνουν το μικροβιακό περιεχόμενο του εξοπλισμού χωρίς αναγκαστικά να εξαλείφουν κάθε ίχνος μικροβιακής μολυσματικότητας ή βιωσιμότητας.

2.

Κατασκευαστικά στοιχεία (π.χ. δομοστοιχεία, ηθμοστοιχεία, κασέτες, φυσίγγια, πλάκες και πλακίδια) εξοπλισμού διήθησης με εγκάρσια (εφαπτομενική) ροή, με διηθητική επιφάνεια 0,2 m2 και άνω για κάθε κατασκευαστικό στοιχείο, και σχεδιασμένα προς χρήση σε εξοπλισμό διήθησης με εγκάρσια (εφαπτομενική) ροή προσδιοριζόμενο στο σημείο 2B352.δ)·

Σημείωση:

Στο σημείο 2B352.δ) δεν εμπίπτει ο εξοπλισμός αντίστροφης ώσμωσης, όπως προδιαγράφεται από τον κατασκευαστή του.

ε)

εξοπλισμός λυοφιλίωσης, επιδεχόμενος υγρή αποστείρωση, με δυναμικότητα συμπυκνωτή μεγαλύτερη από 10 kg πάγου το 24ωρο και μικρότερη από 1 000 kg πάγου το 24ωρο·

στ)

προστατευτικός εξοπλισμός και εξοπλισμός περιορισμού, ως εξής:

1.

Προστατευτικές ολόσωμες ή μερικές ενδυμασίες, ή κουκούλες οι οποίες συνδέονται με παροχή εξωτερικού αέρα και λειτουργούν υπό θετική πίεση,

Σημείωση:

Στο 2Β352.στ.1, δεν υπάγονται οι ενδυμασίες που πρέπει να φέρονται με ανεξάρτητη συσκευή αναπνοής.

2.

Ερμάρια ή στεγανές απομονωμένες συσκευές (απομονωτήρες) βιολογικής ασφαλείας, κατηγορίας III, ή με παρόμοιες προδιαγραφές επιδόσεων·

Σημείωση:

Στις στεγανές απομονωμένες συσκευές του σημείου 2Β352.στ.2, συμπεριλαμβάνονται οι εύκαμπτοι απομονωτήρες, οι θάλαμοι εργασίας σε ατμόσφαιρα αδρανούς αερίου, οι θάλαμοι εργασίας σε αναερόβιες συνθήκες, τα κιβώτια με πλαστικά γάντια και οι καπνοθάλαμοι αστρόβιλης ροής (κλειστοί με κατακόρυφη ροή).

ζ)

θάλαμοι για ανοσολογικές δοκιμές πρόκλησης (ερεθισμού) αερολυμάτων με «μικροοργανισμούς», ιούς ή «τοξίνες» χωρητικότητας 1 m3 ή μεγαλύτερης.

Γ.   ΥΛΙΚΑ

Αριθ.

Περιγραφή

I.B.1C350

Χημικές ουσίες οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρόδρομες ουσίες χημικών τοξικών παραγόντων ως εξής, και «χημικά μείγματα» περιέχοντα ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

Σημείωση:

Βλέπε επίσης ελέγχους στρατιωτικών προϊόντων και 1C450.

1.

Θειοδιγλυκόλη (111-48-8)

2.

Οξυχλωριούχος φώσφορος (10025-87-3)

3.

Μεθυλοφωσφονικό διμεθύλιο (756-79-6)

4.

ΒΛΕΠΕ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ

διφθοριούχο μεθυλοφωσφινύλιο (676-99-3)

5.

Φωσφονυλδιχλωριούχο μεθύλιο (676-97-1)

6.

Φωσφορώδες διμεθύλιο (DΜΡ) (868-85-9)

7.

Τριχλωριούχος φώσφορος (7719-12-2)

8.

Φωσφορώδες τριμεθύλιο (ΤΜΡ) (121-45-9)

9.

Χλωριούχο θειονύλιο (7719-09-7)

10.

3-Υδροξυ-1-μεθυλοπιπεριδίνη (3554-74-3)

11.

N,N-Διισοπροπυλ-β-αμινοαιθυλοχλωρίδιο (96-79-7)

12.

Θειόλη του Ν,Ν-διισοπροπυλ-β-αμινοαιθανίου (5842-07-9)

13.

3-Κινουοκλιδινόλη (1619-34-7)

14.

Φθοριούχο κάλιο (7789-23-3)

15.

2-Χλωροαιθανόλη(107-07-3)

16.

Διμεθυλαμίνη (124-40-3)

17.

Αιθυλοφωσφονικό διαιθύλιο (78-38-6)

18.

Ν,Ν-διμεθυλοφωσφοραμιδικό διαιθύλιο (2404-03-7)

19.

Φωσφορώδες διαιθύλιο (762-04-9)

20.

Υδροχλωρική διμεθυλαμίνη (506-59-2)

21.

Διχλωριούχο αιθυλοφωσφινύλιο (1498-40-4)

22.

Διχλωριούχο αιθυλοφωσφονύλιο (1066-50-8)

23.

Βλέπε ελέγχους στρατιωτικών προϊόντων για

διφθοριούχο αιθυλοφωσφονύλιο (753-98-0)

24.

Υδροφθόριο (7664-39-3)

25.

Βενζυλικό μεθύλιο (76-89-1)

26.

Διχλωριούχο μεθυλοφωσφινύλιο (676-83-5)

27.

Ν,Ν-διισοπροπυλ-β-αμινοαιθανόλη (96-80-0)

28.

Πινακολυλική αλκοόλη (464-07-3)

29.

ΒΛΕΠΕ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ

μεθυλοφωσφονικό Ο-αιθυλ2-διισοπροπυλαμινοαιθύλιο (QL) (57856-11-8)

30.

Φωσφορώδες τριαιθύλιο (122-52-1)

31.

Τριχλωριούχο αρσενικό (7784-34-1)

32.

Βενζυλικό οξύ (76-93-7)

33.

Μεθυλοφωσφονικό διαιθύλιο (15715-41-0)

34.

Αιθυλοφωσφονικό διμεθύλιο (6163-75-3)

35.

Διφθοριούχο αιθυλοφωσφονύλιο (430-78-4)

36.

Διφθοριούχο μεθυλοφωσφινύλιο (753-59-3)

37.

3-Κινουκλιδόνη (3731-38-2)

38.

Πενταχλωριούχος φώσφορος (10026-13-8)

39.

Πινακολόνη (75-97-8)

40.

Κυανιούχο κάλιο (151-50-8)

41.

Φθοριούχο κάλιο (7789-29-9)

42.

Υδροφθοριούχο αμμώνιο ή διφθοριούχο αμμώνιο (1341-49-7)

43.

Φθοριούχο νάτριο (7681-49-4)

44.

Διφθοριούχο νάτριο (1333-83-1)

45.

Κυανιούχο νάτριο (143-33-9)

46.

Τριαιθανολαμίνη (102-71-6)

47.

Πενταθειούχος φώσφορος (1314-80-3)

48.

Δι-ισοπροπυλαμίνη (108-18-9)

49.

Διαιθυλαμινοαιθανόλη (100-37-8)

50.

Θειούχο νάτριο (1313-82-2)

51.

Μονοχλωριούχο θείο (10025-67-9)

52.

Διχλωριούχο θείο (10545-99-0)

53.

Υδροχλωρική τριαιθανολαμίνη (637-39-8)

54.

Υδροχλωρικό Ν,Ν-διισοπροπυλ-β-αμινοαιθυλοχλωρίδιο (4261-68-1)

55.

Μεθυλοφωσφονικό οξύ (993-13-5)

56.

Μεθυλοφωσφονικός διαιθυλεστέρας (683-08-9)

57.

Διχλωριούχο Ν,Ν-διμεθυλαμινοφωσφορύλιο (677-43-0)

58.

Φωσφορώδες τριισαπροπύλιο (116-17-6)

59.

Αιθυλοδιαιθανολαμίνη (139-87-7)

60.

Φωσφοροθειικό 0,0-διαιθύλιο (2465-65-8)

61.

Φωσφοροδιθειικό 0,0-διαιθύλιο (298-06-6)

62.

Εξαφθοροπυριτικό νάτριο (16893-85-9)

63.

Διχλωριούχος μεθυλοφωσφονοϊκοθειοϊκός εστέρας (676-98-2).

Σημείωση 1:

Για τις εξαγωγές στα «Κράτη που δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης για τα Χημικά Όπλα», στο σημείο IC350 δεν υπάγονται τα «χημικά μείγματα» που περιέχουν μια ή περισσότερες από τις χημικές ενώσεις των σημείων IC350.1,.3,.5,.11,.2,.13,.17,.18,.21,.22,.26,.27,.28,.31,.32,.33,.34,.35,.36,.54,.55,.56,.57 και.63 και τα οποία καμία από τις επιμέρους οριζόμενες ουσίες δεν υπερβαίνει το 10 % κατά βάρος του μείγματος.

Σημείωση 2:

Στο σημείο IC350 δεν υπάγονται τα «χημικά μείγματα» που περιέχουν μια ή περισσότερες από τις χημικές ουσίες των σημείων IC350.2,.6,.7,.8,.9,.10,.14,.15,.16,.19,.20,.24,.25,.30,.37,.38,.40,.41,.42,.43,.44,.45,.46,.47,.48,.49,.50,.51,.52,.53,.58,.59,.60,.61 και.62 και στα οποία καμία από τις επιμέρους οριζόμενες ουσίες δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος του μείγματος.

Σημείωση 3:

Στο σημείο IC350 δεν υπάγονται προϊόντα που ορίζονται ως καταναλωτικά προϊόντα, συσκευασμένα για το λιανικό εμπόριο για προσωπική χρήση ή συσκευασμένα για προσωπική χρήση.

I.B.1C351

Παθογόνα ανθρώπου, ζωονόσοι και «τοξίνες», ως εξής:

α)

Ιοί, φυσικοί, διεγερμένοι ή τροποποιημένοι, υπό μορφή «απομονωμένων ζωντανών καλλιεργειών» ή ως υλικό το οποίο έχει σκοπίμως ενοφθαλμιστεί ή επιμολυνθεί με τέτοιες καλλιέργειες, ως εξής:

1.

Ιός των Άνδεων

2.

Ιός Chapare

3.

Ιός τσικουγκούνια (chikungunya)

4.

Ιός Choclo

5.

Ιός αιμορραγικού πυρετού Κονγκό-Κριμαίας

6.

Ιός δάγγειου πυρετού

7.

Ιός Dobrava-Βελιγραδίου

8.

Ιός ανατολικής εγκεφαλίτιδας ιπποειδών

9.

Ιός Ebola

10.

Ιός Guanarito

11.

Ιός Hantaan

12.

Ιός Hendra (ιλαράς των ίππων)

13.

Ιός ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας

14.

Ιός Junin

15.

Ιός Δάσους Kvasanur

16.

Ιός Laguna Negra

17.

Ιός πυρετού της Λάσσα

18.

Ιός νόσου Louping

19.

Ιός Lujo

20.

Ιός λυμφοκυτταρικής χοριομηνιγγίτιδας

21.

Ιός του Ματσούπο (Machupo)

22.

Ιός του Μάρμπουργκ (Marburg)

23.

Ιός ευλογιάς πιθήκων

24.

Ιός εγκεφαλίτιδας Κοιλάδας Murray

25.

Ιός Nipah

26.

Ιός αιμορραγικού πυρετού Ομσκ

27.

Ιός Oropouche

28.

Ιός Powassan

29.

Ιός πυρετού του Rift Valley

30.

Ιός Rocio

31.

Ιός Sabia

32.

Ιός της Σεούλ

33.

Ιός Sin nombre

34.

Ιός εγκεφαλίτιδας St. Louis

35.

Ιός επιδημικής εγκεφαλίτιδας (ρωσικός ιός εγκεφαλίτιδας)

36.

Ιός ευλογιάς

37.

Ιός εγκεφαλίτιδας ιπποειδών της Βενεζουέλας

38.

Δυτικός ιός εγκεφαλίτιδας ιπποειδών

39.

Ιός κίτρινου πυρετού·

β)

Ρικέτσια, φυσικοί, διεγερμένοι ή τροποποιημένοι, υπό μορφή «απομονωμένων ζωντανών καλλιεργειών» ή ως υλικό περιέχον ζώντες οργανισμούς οι οποίοι έχουν σκοπίμως ενοφθαλμιστεί ή επιμολυνθεί με τέτοιες καλλιέργειες, ως εξής:

1.

Coxiella burnetti

2.

Bartonella quintana (Rochalimaea quintana, Rickettsia quintana)

3.

Rickettsia prowasecki

4.

Rickettsia rickettsii·

γ)

βακτήρια, φυσικά, διεγερμένα ή τροποποιημένα, υπό μορφή «απομονωμένων ζωντανών καλλιεργειών» ή ως υλικό περιέχον ζώντες οργανισμούς οι οποίοι έχουν σκοπίμως ενοφθαλμιστεί ή επιμολυνθεί με τέτοιες καλλιέργειες, ως εξής:

1.

Bacillus anthracis

2.

Brucella abortus

3.

Brucella melitensis

4.

Brucella suis

5.

Chlamydia psittaci

6.

Clostridium botulinum

7.

Francisella tularensis

8.

Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)

9.

Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)

10.

Salmonella typhi

11.

Shigella dysenteriae

12.

Vibrio cholerae

13.

Yersinia pestis

14.

Clostridium perfringens — τύποι που παράγουν ε-τοξίνη

15.

Εντεροαιμορραγική Escherichia coli, οροτύπου Ο157 και άλλων που παράγουν βεροτοξίνες·

δ)

«Τοξίνες», ως εξής, και σχετική «υπο-ομάδα τοξινών»:

1.

Τοξίνες Botulinum

2.

Τοξίνες Clostridium perfringens

3.

Κωνοτοξίνη

4.

Ricin

5.

Σαξιτοξίνη

6.

Τοξίνη Shiga

7.

Τοξίνες Staphylococcus aureus

8.

Τετροδοτοξίνη

9.

Βεροτοξίνη και πρωτεΐνες που αδρανοποιούν τα ριβοσώματα, όπως η Shiga

10.

Μικροκυστίνη (κυαναγγινοσίνη)

11.

Αφλατοξίνες

12.

Abrin

13.

Τοξίνη χολέρας

14.

Τοξίνη διακετοξυσκιρπενόλης

15.

Τοξίνη Τ-2

16.

Τοξίνη ΗΤ-2

17.

Modeccin

18.

Volkensin

19.

Λεκτίνη 1 του Viscum album (Viscumin)·

Σημείωση:

Το 1C351.δ. δεν θέτει υπό έλεγχο τις τοξίνες botulinum ή κωνοτοξίνες υπό μορφή προϊόντων που πληρούν όλα τα παρακάτω κριτήρια:

1.

Είναι φαρμακευτικά σκευάσματα προοριζόμενα για χορήγηση από ανθρώπους για την αντιμετώπιση ιατρικών προβλημάτων.

2.

Είναι προσυσκευασμένα προς διανομή ως ιατρικά προϊόντα.

3.

Έχουν εγκριθεί από κρατική αρχή προς εμπορία ως ιατρικά προϊόντα.

ε)

μύκητες, φυσικοί, βελτιωμένοι ή τροποποιημένοι, είτε υπό μορφή «απομονωμένων ζωντανών καλλιεργειών» είτε ως υλικό περιέχον ζωντανό υλικό που έχει ηθελημένα ενοφθαλμιστεί ή μολυνθεί με τέτοιες καλλιέργειες ως εξής:

1.

Coccioides immitis,

2.

Coccioides posadasii.

Σημείωση:

Στο σημείο 1C351 δεν υπάγονται τα «εμβόλια» ή οι «ανοσοτοξίνες»

Ι.Β.1C352

Ζωικά παθογόνα, ως εξής:

α)

ιοί, φυσικοί, διεγερμένοι ή τροποποιημένοι, υπό μορφή «απομονωμένων ζωντανών καλλιεργειών» ή ως υλικό το οποίο έχει σκοπίμως ενοφθαλμιστεί ή επιμολυνθεί με τέτοιες καλλιέργειες, ως εξής:

1.

αφρικανικός ιός πανώλους χοίρων,

2.

ιοί γρίπης πτηνών, που είναι:

α)

Μη χαρακτηρισμένοι, ή

β)

Μεταξύ αυτών που ορίζονται στο παράρτημα I (2) (2) της οδηγίας 2005/94/ΕΚ(1), ως εμφανίζοντες υψηλή παθογένεια, ως εξής:

1.

ιοί του τύπου Α με ένα IVPI (δείκτη ενδοφλέβιας παθογένειας) σε κοτόπουλα 6 εβδομάδων, μεγαλύτερο του 1,2, ή

2.

σε ιούς του τύπου Α των υποτύπων H5 ή H7 με αλληλουχίες γονιδιώματος κωδικοποιημένες για πολλαπλά βασικά αμινοξέα στη θέση διάσπασης του μορίου της αιμοσυγκολλητίνης παρόμοιες με εκείνες που παρατηρούνται σε άλλους ιούς HPAI, το οποίο υποδεικνύει ότι το μόριο της αιμοσυγκολλητίνης μπορεί να διασπαστεί από μια πρωτεάση η οποία απαντά σε όλα τα μέρη του ξενιστή,

3.

ιός καταρροϊκού πυρετού,

4.

ιός αφθώδους πυρετού,

5.

ιός ευλογιάς αιγών,

6.

ιός ψευδόλυσσας (νόσος Aujeszky),

7.

ιός χοιρείου πυρετού (ιός χολέρας χοίρων),

8.

ιός λύσσας,

9.

ιός της ασθένειας του Newcastle,

10.

ιός πανώλους μικρών μηρυκαστικών,

11.

Εντεροϊός χοίρων του τύπου 9 (ιός της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων),

12.

ιός πανώλους αγελάδων,

13.

ιός ευλογιάς προβάτων,

14.

ιός ασθένειας Teschen,

15.

ιός κυστικής στοματίτιδος,

16.

ιός οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών,

17.

ιός αφρικανικής νόσου των ίππων·

β)

μυκοπλάσματα, σε φυσική κατάσταση, ενισχυμένη ή τροποποιημένη, είτε υπό μορφή «απομονωμένων ζωντανών καλλιεργειών» είτε ως υλικό το οποίο περιλαμβάνει ζωντανό υλικό που έχει εκουσίως εμβολιαστεί ή επιμολυνθεί από τις καλλιέργειες αυτές, ως εξής:

1.

Mycoplasma mycoides, υποείδος mycoides SC (μικρές αποικίες),

2.

Mycoplasma capricolum, υποείδος capripneumoniae.

Σημείωση:

Στο σημείο 1C352 δεν υπάγονται τα «εμβόλια».

I.B.1C353

Γενετικά στοιχεία και γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, ως εξής:

α)

γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί ή γενετικά στοιχεία περιέχοντα αλληλουχία νουκλεϊκών οξέων που συνεπάγονται παθογένεια οργανισμών που αναφέρονται στο σημείο 1C351.α., 1C351.β, 1C351.γ, 1C351.ε, 1C352 ή 1C354·

β)

γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί ή γενετικά στοιχεία που περιέχουν αλληλουχίες νουκλεϊκών οξέων που κωδικώς παράγουν οποιαδήποτε από τις «τοξίνες» που αναφέρονται στο σημείο 1C351.δ και σχετικές «υπο-ομάδες τοξινών».

1.

Στα γενετικά στοιχεία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα χρωμοσώματα, τα γονιδιώματα, τα πλασμίδια, τα μεταθετόνια και οι φορείς, είτε γενετικώς τροποποιημένα είτε όχι.

2.

Ως αλληλουχία νουκλεϊκών οξέων που συνεπάγεται παθογένεια οργανισμών που αναφέρονται στο σημείο 1C351.α), 1C351.β), 1C351.γ), 1C351.ε), 1C352 ή 1C354 νοείται κάθε αλληλουχία προσιδιάζουσα στο συγκεκριμένο μικροοργανισμό η οποία:

α)

αντιπροσωπεύει αφεαυτής ή μέσω των προϊόντων της μεταγραφής ή μετάφρασής της ουσιαστικό κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών· ή

β)

είναι γνωστό ότι επιτείνει την ικανότητα ενός συγκεκριμένου μικροοργανισμού, ή οποιουδήποτε άλλου οργανισμού στον οποίον ενδέχεται να παρεμβληθεί ή άλλως πώς να ενσωματωθεί, να προξενεί σοβαρή βλάβη στην υγεία των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών.

Σημείωση:

Το σημείο 1C353 δεν καλύπτει τις ακολουθίες πυρηνικών οξέων που συνδέονται με την παθογένεια της εντεροαιμορραγικής Escherichia coli, οροτύπου Ο157 και άλλων στελεχών που παράγουν βεροτοξίνες, πλην των ακολουθιών που κωδικοποιούν τη βεροτοξίνη ή τις υπομονάδες της.

I.B.1C354

Παθογόνα φυτών, ως εξής:

α)

ιοί, φυσικοί, διεγερμένοι ή τροποποιημένοι, υπό μορφή «απομονωμένων ζωντανών καλλιεργειών» ή ως υλικό το οποίο έχει σκοπίμως ενοφθαλμιστεί ή επιμολυνθεί με τέτοιες καλλιέργειες, ως εξής:

1.

λανθάνων ιός των γεωμήλων των Άνδεων,

2.

ιός της ατράκτωσης των κονδύλων των γεωμήλων·

β)

βακτήρια, φυσικά, διεγερμένα ή τροποποιημένα, υπό μορφή «απομονωμένων ζωντανών καλλιεργειών» ή ως υλικό περιέχον ζώντες οργανισμούς οι οποίοι έχουν σκοπίμως ενοφθαλμιστεί ή επιμολυνθεί με τέτοιες καλλιέργειες, ως εξής:

1.

Xanthomonas albilineans,

2.

Xanthomonas campestris pv. citri συμπεριλαμβανομένων των στελεχών που αναφέρονται ως Χanthomonas campestris pv. citri types A, B, C, D, E ή κατά τα άλλα ταξινομημένη ως Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv. aurantifolia ή Xanthomonas campestris pv. citrumelo,

3.

Xanthomonas oryzae pv, Oryzae (Pseudomonas campestris pv. Oryzae);

4.

Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. Sepedonicum ή Corynebacterium Sepedonicum);

5.

Ralstonia solanacearum φυλές 2 και 3 (Pseudomonas solanacearum φυλές 2 και 3 ή Burkholderia solanacearum φυλές 2 και 3)·

γ)

μύκητες, φυσικοί, διεγερμένοι ή τροποποιημένοι, υπό μορφή «απομονωμένων ζωντανών καλλιεργειών» ή ως υλικό περιέχον ζώντες οργανισμούς οι οποίοι έχουν σκοπίμως ενοφθαλμιστεί ή επιμολυνθεί με τέτοιες καλλιέργειες, ως εξής:

1.

Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae),

2.

Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae),

3.

Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei),

4.

Puccinia graminis (syn. Puccinia graminis f. sp. tritici),

5.

Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum),

6.

Magnaporthe grisea (pyricularia grisea/pyricularia oryzae).

I.B.1C450

Τοξικές χημικές ουσίες και πρόδρομοι τοξικών χημικών ουσιών, ως εξής:

Σημείωση:

ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΑ 1C350, 1C351.Δ. ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

α)

Τοξικές χημικές ουσίες, ως εξής:

1.

Αμιτόνη: Ο,Ο-διαιθυλο S-[2-(διαιθυλαμινο) αιθυλο] φωσφοροθειολικές ενώσεις (78-53-5) και τα αντίστοιχα αλκυλιωμένα ή πρωτονιωμένα άλατα,

2.

PFIB: 1,1,3,3,3-πεντάφθορο2-(τριφθορομεθύλο)1-προπένιο (382-21-8),

3.

ΒΛΕΠΕ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ

BZ: κινουνκλιδινυλοβενζυλικές ενώσεις (6581-06-2),

4.

Φωσγένιο: Διχλωριούχο καρβονύλιο (75-44-5),

5.

Χλωριούχο δικυάνιο (506-77-4),

6.

Υδροκυάνιο (74-90-8),

7.

Χλωροπικρίνη: Τριχλωρονιτρομεθάνιο (76-06-2)·

Σημείωση 1

Για τις εξαγωγές στα «Κράτη που δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης για τα Χημικά Όπλα», στο σημείο IC450 δεν υπάγονται τα «χημικά μείγματα» που περιέχουν μια ή περισσότερες από τις χημικές ενώσεις των σημείων IC450.a.1 και.α.2 και στα οποία καμία από τις επιμέρους οριζόμενες ουσίες δεν υπερβαίνει το 1 % κατά βάρος του μείγματος.

Σημείωση 2

Στο σημείο IC450 δεν υπάγονται τα «χημικά μείγματα» που περιέχουν μια ή περισσότερες από τις χημικές ουσίες των σημείων IC450.α.4,.α.5,.α.6 και.α.7 και στα οποία καμία από τις επιμέρους οριζόμενες ουσίες δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος του μείγματος.

Σημείωση 3

Στο σημείο IC450 δεν ελέγχονται προϊόντα που ορίζονται ως καταναλωτικά προϊόντα, συσκευασμένα για το λιανικό εμπόριο για προσωπική χρήση ή συσκευασμένα για προσωπική χρήση.

β)

πρόδρομοι τοξικών χημικών ουσιών, ως εξής:

1.

Χημικές ουσίες, εκτός από όσες αναφέρονται στους Ελέγχους Στρατιωτικών Προϊόντων ή στο σημείο 1C350, οι οποίες περιέχουν ένα άτομο φωσφόρου με το οποίο συνδέεται μια μεθυλική, αιθυλική, προπυλική ή ισοπροπυλική ομάδα, όχι όμως άλλα άτομα άνθρακα,

Σημείωση:

Στο σημείο 1C450.β.1 δεν ελέγχεται το Fonofos: Ο-αιθυλο S-φαινυλο αιθυλοφωσφονοθειολοθειονικές ενώσεις (944-22-9),

2.

Ν,Ν-διάλκυλο [μέθυλο, αίθυλο ή πρόπυλο (κανονικό ή ισο-)] φωσφοραμιδικές διαλογονούχες ενώσεις, πλην του Ν,Ν-διμεθυλαμινοφωσφορυλοδιχλωριδίου.

Σημείωση:

βλέπε σημείο 1C350.57 για το διμεθυλαμινοφωσφορυλοδιχλωρίδιο.

3.

Διάλκυλο [μέθυλο, αίθυλο ή πρόπυλο (κανονικό ή ισο-)] Ν,Ν-διάλκυλο [μέθυλο, αίθυλο ή πρόπυλο (κανονικό ή ισο-)]-φωσφοραμιδικές ενώσεις, εκτός από τις Διαίθυλο-Ν,Ν-διμεθυλοφωσφοραμιδικές ενώσεις που αναφέρονται στο σημείο 1C350,

4.

Ν,Ν-Διάλκυλο [μέθυλο, αίθυλο ή πρόπυλο (κανονικό ή ισο-)] αμινοαίθυλο2-χλωριούχες ενώσεις και αντίστοιχα πρωτονιωμένα άλατα, εκτός από το Ν,Ν-διισοπρόπυλο-(β)-αμινοαιθυλοχλωρίδιο ή το υδροχλωριούχο Ν,Ν-διισοπρόπυλο-(β)-αμινοαιθυλοχλωρίδιο που αναφέρονται στο σημείο 1C350,

5.

Ν,Ν-διάλκυλο [μέθυλο, αίθυλο ή πρόπυλο (κανονικό ή ισο-)] αμινοαίθανο2-όλες και τα αντίστοιχα πρωτονιωμένα άλατα, εκτός από την Ν,Ν-διισοπρόπυλο-(β)-αμινοαιθανόλη (96-80-0) και την Ν,Ν-διαιθυλαμινοαιθανόλη (100-37-8) που αναφέρονται στο σημείο 1C350,

Σημείωση:

Στο σημείο 1C450.b.5, δεν υπάγονται τα εξής:

α)

Ν,Ν-διμεθυλαμινοαιθανόλη (108-01-0) και τα αντίστοιχα πρωτονιωμένα άλατα,

β)

πρωτονιωμένα άλατα της Ν,Ν-διαιθυλαμινοαιθανόλης (100-37-8),

6.

Ν,Ν-διάλκυλο-[μεθυλο-, αιθυλο-, προπυλο- ή ισοπροπυλο-] αμινοαίθανο-2-θειόλες και τα αντίστοιχα πρωτονιωμένα άλατα, εκτός από την Ν,Ν-διισοπρόπυλο-(β)-αμινοαιθανοθειόλη που αναφέρεται στο σημείο 1C350,

7.

Βλέπε 1C350 για την αιθυλοδιαιθανολαμίνη (139-87-7),

8.

Μεθυλοδιαιθανολαμίνη (105-59-9).

Σημείωση 1

Για τις εξαγωγές στα «Κράτη που δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης για τα Χημικά Όπλα», στο σημείο IC450 δεν υπάγονται τα «χημικά μείγματα» που περιέχουν μια ή περισσότερες από τις χημικές ενώσεις των σημείων IC450.β.1,.β.2,.β.3,.β.4,.β.5 και.β.6 και στα οποία καμία από τις επιμέρους οριζόμενες ουσίες δεν υπερβαίνει το 10 % κατά βάρος του μείγματος.

Σημείωση 2

Στο σημείο 1C450 δεν υπάγονται «χημικά μείγματα» που περιέχουν μία ή περισσότερες από τις χημικές ουσίες που ορίζονται στο σημείο 1C450 β.8 στις οποίες καμιά από τις οριζόμενες χημικές ουσίες δεν συνιστά άνω του 30 % κατά βάρος του μείγματος.

Σημείωση 3

Στο σημείο IC450 δεν ελέγχονται προϊόντα που ορίζονται ως καταναλωτικά προϊόντα, συσκευασμένα για το λιανικό εμπόριο για προσωπική χρήση ή συσκευασμένα για προσωπική χρήση.

Δ.   ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Αριθ.

Περιγραφή

I.B.1D003

«Λογισμικό» ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημένο για να καθιστά δυνατή την εκτέλεση των λειτουργιών του εμπίπτοντος στα σημεία 1Α004.γ ή 1Α004.δ εξοπλισμού.

I.B.2D351

«Λογισμικό», εκτός του προσδιοριζόμενου στο 1D003, ειδικά σχεδιασμένο για τη «χρήση» εξοπλισμού που καθορίζεται στο σημείο 2Β351.

I.B.9D001

«Λογισμικό» ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημένο για την «ανάπτυξη» εξοπλισμού ή «τεχνολογίας» που καθορίζεται στο σημείο 9A012.

I.B.9D002

«Λογισμικό» ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημένο για την «παραγωγή του εξοπλισμού που καθορίζεται στο σημείο 9A012.

Ε.   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αριθ.

Περιγραφή

I.B.1E001

Τεχνολογία» σύμφωνα με τη Γενική Σημείωση περί Τεχνολογίας για την «ανάπτυξη» ή «παραγωγή» του εξοπλισμού ή των υλικών που καθορίζονται στα σημεία 1A004, 1C350 έως 1C354 ή 1C450.

I.B.2E001

«Τεχνολογία» κατά την έννοια των Παρατηρήσεων Γενικής Τεχνολογίας για την «ανάπτυξη» του εξοπλισμού ή «λογισμικού» που καθορίζεται στα σημεία 2B350, 2B351, 2B352 ή 2D35

I.B.2E002

«Τεχνολογία», κατά την έννοια της Γενικής Σημείωσης περί Τεχνολογίας, για τη «παραγωγή» του εξοπλισμού που καθορίζεται στα σημεία 2B350, 2B351 ή 2B352.

I.B.2E301

«Τεχνολογία», κατά την έννοια της Γενικής Σημείωσης περί Τεχνολογίας, για τη «χρήση» των προϊόντων που καθορίζονται στα σημεία 2Β350 έως 2Β352.

I.B.9E001

«Τεχνολογία» σύμφωνα με τη Γενική Σημείωση περί Τεχνολογίας για την «ανάπτυξη» εξοπλισμού ή «λογισμικού» που καθορίζονται στα σημεία 9A012 ή 9A350.

I.B.9E002

«Τεχνολογία» σύμφωνα με τις παρατηρήσεις γενικής τεχνολογίας, για την «παραγωγή» εξοπλισμού που καθορίζεται στο σημείο 9A350.

I.B.9E101

«Τεχνολογία» σύμφωνα με τη Γενική Σημείωση περί Τεχνολογίας για την «παραγωγή»‘UAV’ που καθορίζονται στο σημείο 9A012.

Τεχνική σημείωση:

Στο σημείο 9E101.β), ‘UAV’ σημαίνει συστήματα μη επανδρωμένων οχημάτων αέρος ικανά για βεληνεκές άνω των 300 km.

I.B.9E102

«Τεχνολογία» κατά την έννοια της Γενικής Σημείωσης περί Τεχνολογίας, για τη «χρήση»‘UAV’ που καθορίζονται στο σημείο 9A012.

Τεχνική σημείωση:

Στο σημείο 9E101.β., ‘UAV’ σημαίνει συστήματα μη επανδρωμένων οχημάτων αέρος ικανά για βεληνεκές άνω των 300 km.

ΜΕΡΟΣ 2

Εισαγωγικές σημειώσεις

1.

Εκτός εάν άλλως ορίζεται, οι αριθμοί αναφοράς που χρησιμοποιούνται κατωτέρω στη στήλη με τον τίτλο ‘Περιγραφή’ παραπέμπουν στις περιγραφές ειδών διπλής χρήσης που παρατίθενται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009.

2.

Ο αριθμός αναφοράς κατωτέρω στη στήλη ‘Σχετικό είδος από το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 σημαίνει ότι τα χαρακτηριστικά του είδους που περιγράφεται στη στήλη «Περιγραφή» δεν εμπίπτουν στις παραμέτρους που καθορίζονται στην περιγραφή του κωδικού διπλής χρήσης στον οποίο γίνεται αναφορά.

3.

Οι ορισμοί των όρων εντός ‘μονών εισαγωγικών’ περιέχονται σε τεχνική παρατήρηση του οικείου σημείου.

4.

Οι ορισμοί των όρων εντός «διπλών εισαγωγικών» ευρίσκονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009.

Γενικές σημειώσεις

1.

Ο στόχος των ελέγχων που περιλαμβάνονται στο παρόν παράρτημα δεν θα πρέπει να ματαιώνεται με την εξαγωγή οποιωνδήποτε μη ελεγχόμενων αγαθών (συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων) που περιέχουν ένα ή περισσότερα ελεγχόμενα κατασκευαστικά μέρη, όταν το ελεγχόμενο κατασκευαστικό μέρος ή μέρη αποτελούν κύριο στοιχείο των αγαθών και είναι δυνατόν να αφαιρεθούν ή να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς.

ΣΗΜ.:

Για να κριθεί κατά πόσο ένα κατασκευαστικό μέρος ή μέρη πρέπει να θεωρηθούν ως κύριο στοιχείο, είναι αναγκαίο να σταθμισθούν οι παράγοντες της ποσότητας, της αξίας και της τεχνογνωσίας που υπεισέρχονται καθώς και άλλες ειδικές συνθήκες που δύνανται να καταστήσουν το ελεγχόμενο κατασκευαστικό μέρος ή μέρη κύριο στοιχείο των προϊόντων που διατίθενται.

2.

Τα αγαθά που απαριθμούνται στο παρόν παράρτημα περιλαμβάνουν τόσο καινούργια όσο και μεταχειρισμένα αγαθά.

Γενική σημείωση περί τεχνολογίας (GTN)

(Να διαβασθεί σε σχέση με το τμήμα B του μέρους 1)

1.

Η πώληση, η προμήθεια, η μεταφορά ή η εξαγωγή «τεχνολογίας» η οποία «απαιτείται» για την «ανάπτυξη», την «παραγωγή» ή τη «χρήση» αγαθών, των οποίων η πώληση, η προμήθεια, η μεταφορά ή η εξαγωγή υπόκειται σε έλεγχο στο τμήμα I.C.Α του παρόντος μέρους, υπόκειται σε έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος I.C.Β του παρόντος μέρους.

2.

Η «τεχνολογία» που «απαιτείται» για την «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή τη «χρήση» ελεγχόμενων αγαθών, παραμένει υπό έλεγχο ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε μη ελεγχόμενα προϊόντα.

3.

Έλεγχοι δεν εφαρμόζονται στην «τεχνολογία» την ελάχιστη που απαιτείται για την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση (έλεγχο) και την επισκευή των αγαθών που δεν υπόκεινται σε έλεγχο ή των οποίων η εξαγωγή έχει εγκριθεί, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

4.

Έλεγχοι στη μεταφορά «τεχνολογίας» δεν εφαρμόζονται στις πληροφορίες «ελευθέρας χρήσεως», ούτε στην «βασική επιστημονική έρευνα» ή στις ελάχιστες απαραίτητες πληροφορίες για τις αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

I.C.A.   ΑΓΑΘΑ

(Υλικά και χημικές ουσίες)

Αριθμός

Περιγραφή

Σχετικό είδος από το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009

I.C.A.001

Χημικές ουσίες σε συγκέντρωση τουλάχιστον 95 %, για τα ακόλουθα:

1.

Διχλωροαιθυλένιο (CAS 107-06-2)

 

I.C.A.002

Χημικές ουσίες σε συγκέντρωση τουλάχιστον 95 %, για τα ακόλουθα:

1.

Νιτρομεθάνιο (CAS 75-52-5)

2.

Πικρικό οξύ (CAS 88-89-1)

 

I.C.A.003

Χημικές ουσίες σε συγκέντρωση τουλάχιστον 95 %, για τα ακόλουθα:

1.

Χλωριούχο αργίλιο (CAS 7446-70-0)

2.

Αρσενικό (CAS 7440-38-2)

3.

Τριοξείδιο του αρσενικού (CAS 1327-53-3)

4.

Υδροχλωρική δις(2-χλωροαιθυλ)αιθυλαμίνη (CAS 3590-07-6)

5.

Υδροχλωρική δις(2-χλωροαιθυλ)μεθυλαμίνη (CAS 55-86-7)

6.

Υδροχλωρική δις(2-χλωροαιθυλ)αμίνη (CAS 817-09-4)

 

I.C.B.   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

B.001

«Τεχνολογία» που απαιτείται για την ανάπτυξη, την παραγωγή ή τη χρήση των ειδών του τμήματος I.C.A.

Τεχνική σημείωση:

Ο όρος ‘τεχνολογία’ περιλαμβάνει και το»λογισμικό.»»

 


(1)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου, της 5ης Μαΐου 2009, περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (ΕΕ L 134 της 29.5.2009, σ. 1).

(2)  Οδηγία 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με κοινοτικά μέτρα για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών (ΕΕ L 10 της 14.1.2006, σ. 16).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΓΑΘΩΝ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2β

Εισαγωγικές σημειώσεις

1.

Εκτός εάν άλλως ορίζεται, οι αριθμοί αναφοράς που χρησιμοποιούνται κατωτέρω στη στήλη με τον τίτλο ‘Περιγραφή’ παραπέμπουν στις περιγραφές ειδών διπλής χρήσης που παρατίθενται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009.

2.

Ο αριθμός αναφοράς στη στήλη ‘Σχετικό είδος από το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009’ σημαίνει ότι τα χαρακτηριστικά του είδους που περιγράφεται στη στήλη «Περιγραφή» δεν εμπίπτουν στις παραμέτρους που καθορίζονται στην περιγραφή του κωδικού διπλής χρήσης στον οποίο γίνεται αναφορά.

3.

Οι ορισμοί των όρων εντός ‘μονών εισαγωγικών’ περιέχονται σε τεχνική παρατήρηση του οικείου σημείου.

4.

Οι ορισμοί των όρων εντός «διπλών εισαγωγικών» ευρίσκονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009.

Γενικές σημειώσεις

1.

Ο στόχος των ελέγχων που περιλαμβάνονται στο παρόν παράρτημα δεν πρέπει να ματαιώνεται με την εξαγωγή οποιωνδήποτε μη ελεγχόμενων αγαθών (συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων) που περιέχουν ένα ή περισσότερα ελεγχόμενα κατασκευαστικά μέρη, όταν το ελεγχόμενο κατασκευαστικό μέρος ή μέρη αποτελούν κύριο στοιχείο των αγαθών και είναι δυνατόν να αφαιρεθούν ή να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς.

Σημείωση:

Για να κριθεί κατά πόσο ένα κατασκευαστικό μέρος ή μέρη πρέπει να θεωρηθούν ως κύριο στοιχείο, είναι αναγκαίο να σταθμισθούν οι παράγοντες της ποσότητας, της αξίας και της τεχνογνωσίας που υπεισέρχονται καθώς και άλλες ειδικές συνθήκες που δύνανται να καταστήσουν το ελεγχόμενο κατασκευαστικό μέρος ή μέρη κύριο στοιχείο των προϊόντων που διατίθενται.

2.

Τα είδη που απαριθμούνται στο παρόν παράρτημα περιλαμβάνουν τόσο καινούργια όσο και μεταχειρισμένα αγαθά.

Γενική Σημείωση περί τεχνολογίας (GTN)

(Να διαβασθεί σε σχέση με το τμήμα B του παρόντος παραρτήματος)

1.

Η πώληση, η προμήθεια, η μεταφορά ή η εξαγωγή «τεχνολογίας» η οποία «απαιτείται» για την «ανάπτυξη», την «παραγωγή» ή τη «χρήση» αγαθών, των οποίων η πώληση, η προμήθεια, η μεταφορά ή η εξαγωγή υπόκειται σε έλεγχο στο τμήμα IX Α του παρόντος παραρτήματος, υπόκειται σε έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος Β.

2.

Η «τεχνολογία» που «απαιτείται» για την «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή τη «χρήση» ελεγχόμενων αγαθών, παραμένει υπό έλεγχο ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε μη ελεγχόμενα προϊόντα.

3.

Έλεγχοι δεν εφαρμόζονται στην «τεχνολογία» την ελάχιστη που απαιτείται για την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση (έλεγχο) και την επισκευή των αγαθών που δεν υπόκεινται σε έλεγχο ή των οποίων η εξαγωγή έχει εγκριθεί, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

4.

Έλεγχοι στη μεταφορά «τεχνολογίας» δεν εφαρμόζονται στις πληροφορίες «ελευθέρας χρήσεως», ούτε στην «βασική επιστημονική έρευνα» ή στις ελάχιστες απαραίτητες πληροφορίες για τις αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

IX.A.   ΑΓΑΘΑ

IX.A1.   Υλικά, χημικές ουσίες, «μικροοργανισμοί» και «τοξίνες»

Αριθ.

Περιγραφή

Σχετικό είδος από το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009

IX.A1.001

Χημικές ουσίες σε συγκέντρωση τουλάχιστον 95 %, για τα ακόλουθα:

 

Φωσφορώδες τριβουτύλιο (CAS 102-85-2)

 

Ισοκυανικό μεθύλιο (CAS 624-83-9)

 

Κιναλδίνη (CAS 91-63-4)

 

2-βρωμοχλωροαιθάνιο (CAS 107-04-0)

 

IX.A1.002

Χημικές ουσίες σε συγκέντρωση τουλάχιστον 95 %, για τα ακόλουθα:

 

Βενζίλιο (CAS 134-81-6)

 

Διαιθυλαμίνη (CAS 109-89-7)

 

Διαιθυλαιθέρας (CAS 60-29-7)

 

Διμεθυλαιθέρας (CAS 115-10-6)

 

Διμεθυλαμινοαιθανόλη (CAS 108-01-0)

 

IX.A1.003

Χημικές ουσίες σε συγκέντρωση τουλάχιστον 95 %, για τα ακόλουθα:

 

2-μεθοξυαιθανόλη (CAS 109-86-4)

 

Βουτυρυλοχολινεστεράση (BCHE)

 

Διαιθυλενοτριαμίνη (CAS 111-40-0)

 

Διχλωρομεθάνιο (CAS 75-09-3)

 

Διμεθυλανίνη (CAS 121-69-7)

 

Αιθυλοβρωμίδιο (CAS 74-96-4).

 

Αιθυλοχλωρίδιο (CAS 75-00-3)

 

Αιθυλαμίνη (CAS 75-04-7)

 

Εξαμίνη (CAS 100-97-0)

 

Ισοπροπυλοβρωμίδιο (CAS 75-26-3)

 

Ισοπροπυλαιθέρας (CAS 108-20-3)

 

Μεθυλαμίνη (CAS 74-89-5)

 

Μεθυλοβρωμίδιο (CAS 74-83-9)

 

Μονο-ισοπροπυλαμίνη (CAS 75-31-0)

 

Χλωριούχος οβιδοξίμη (CAS 114-90-9)

 

Βρωμιούχο κάλιο (CAS 7758-02-3)

 

Πυριδίνη (CAS 110-86-1)

 

Βρωμιούχος πυριδοστιγμίνη (CAS 101-26-8)

 

Βρωμιούχο νάτριο (CAS 7647-15-6)

 

Μεταλλικό νάτριο (CAS 7440-23-5)

 

Τριβουτυλαμίνη (CAS 102-82-9)

 

Τριαιθυλαμίνη (CAS 121-44-8)

 

Τριμεθυλαμίνη (CAS 75-50-3)

 


IX.A2.   Επεξεργασία υλικών

Αριθ.

Περιγραφή

Σχετικό είδος από το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009

IX.A2.001

Επιδαπέδιος απαγωγός (walk-in) με ελάχιστο ονομαστικό πλάτος 2,5 μέτρων.

 

IX.A2.002

Αναπνευστήρες καθαρισμού/παροχής αέρα με προσωπίδα ολόκληρου προσώπου άλλοι από αυτούς που καθορίζονται στο σημείο 1A004 ή 2B352στ1

1A004.α

IX.A2.003

Ερμάρια βιολογικής ασφαλείας κατηγορίας II ή απομονωτήρες με ανάλογα πρότυπα επιδόσεων.

2B352.στ.2

IX.A2.004

Φυγόκεντροι ασυνεχούς λειτουργίας με χωρητικότητα κεφαλής 4 L ή μεγαλύτερη, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με βιολογικά υλικά.

 

IX.A2.005

Αντιδραστήρες με ικανότητα καλλιέργειας παθογόνων «μικροοργανισμών», ιών ή για την παραγωγή τοξινών, χωρίς διασπορά αερολυμάτων και με συνολική χωρητικότητα 5 λίτρων ή μεγαλύτερη αλλά μικρότερη από 20 λίτρα.

Τεχνική σημείωση:

Στους αντιδραστήρες συμπεριλαμβάνονται βιοαντιδραστήρες, χημειοστάτες και συστήματα συνεχούς ροής.

2B352.β

IX.A2.007

Θάλαμοι καθαρής ατμόσφαιρας με συμβατική ή τυρβώδη ροή αέρα και αυτοτελείς μονάδες εξαερισμού με φίλτρο HEPA ή ULPA που μπορούν να χρησιμοποιούνται για εγκαταστάσεις τύπου P3 ή P4 (BSL 3, BSL 4, L3, L4).

2B352.α

IX.A2.008

Τεχνικά μέσα, εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη χημικής βιομηχανικής παραγωγής, εκτός από εκείνα που προσδιορίζονται στο σημείο 2B350 ή A2.009, ως εξής:

α)

δοχεία αντιδραστήρων ή αντιδραστήρες, με ή χωρίς αναδευτήρες, συνολικού εσωτερικού (γεωμετρικού) όγκου άνω του 0,1 m3 (100 LTL) και κάτω των 20 m3 (20 000 LTL), στους οποίους όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με το(τα) υπό επεξεργασία ή περιεχόμενο(-α) υγρό(-ά) είναι κατασκευασμένα από τα ακόλουθα υλικά:

1.

ανοξείδωτους χάλυβες με περισσότερο ή ίσο προς 10,5 % χρώμιο και λιγότερο ή ίσο προς 1,2 % άνθρακα·

β)

αναδευτήρες χρησιμοποιούμενοι σε δοχεία αντιδραστήρων ή αντιδραστήρες που καθορίζονται στο σημείο 2B350.α) στα οποία όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με το (τα) υπό επεξεργασία ή περιεχόμενο(-α) υγρό(-ά) είναι κατασκευασμένες από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα υλικά:

1.

ανοξείδωτους χάλυβες με περισσότερο ή ίσο προς 10,5 % χρώμιο και λιγότερο ή ίσο προς 1,2 % άνθρακα·

γ)

δεξαμενές, περιέκτες ή υποδοχείς αποθήκευσης, συνολικού εσωτερικού (γεωμετρικού) όγκου άνω των 0,1 m3 (100 LTL), όπου όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με το (τα) υπό επεξεργασία ή περιεχόμενο(-α) υγρό(-ά) είναι κατασκευασμένες από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα υλικά:

1.

ανοξείδωτους χάλυβες με περισσότερο ή ίσο προς 10,5 % χρώμιο και λιγότερο ή ίσο προς 1,2 % άνθρακα·

δ)

εναλλάκτες θερμότητας ή συμπυκνωτές, με επιφάνεια μετάδοσης θερμότητας άνω των 0,05 m και κάτω των 30 m2, και σωλήνες, πετάσματα, πηνία ή τρόχιλοι (πυρήνες) προς χρήση σε αυτούς τους εναλλάκτες θερμότητας ή συμπυκνωτές, όπου όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με το ή τα υπό επεξεργασία υγρά είναι κατασκευασμένες από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα υλικά:

1.

ανοξείδωτους χάλυβες με περισσότερο ή ίσο προς 10,5 % χρώμιο και λιγότερο ή ίσο προς 1,2 % άνθρακα·

Τεχνική σημείωση:

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τα παρεμβύσματα και τους στεγανωτικούς συνδέσμους (φλάντζες) και για άλλες λειτουργίες στεγανοποίησης δεν καθορίζουν το καθεστώς ελέγχου του εναλλάκτη θερμότητας.

ε)

στήλες απόσταξης ή απορρόφησης, εσωτερικής διαμέτρου άνω των 0,1 m, στα οποία όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με το (τα) υπό επεξεργασία υγρό(-ά) είναι κατασκευασμένες από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα υλικά:

1.

ανοξείδωτους χάλυβες με περισσότερο ή ίσο προς 10,5 % χρώμιο και λιγότερο ή ίσο προς 1,2 % άνθρακα·

στ)

βαλβίδες ‘ονομαστικού μεγέθους’ άνω των 10 mm και περιβλήματα (σώματα βαλβίδων) σχεδιασμένα για τέτοιες βαλβίδες, όπου όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με το (τα) υπό επεξεργασία ή περιεχόμενο(-α) υγρό(-ά) είναι κατασκευασμένες από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα υλικά:

1.

ανοξείδωτους χάλυβες με περισσότερο ή ίσο προς 10,5 % χρώμιο και λιγότερο ή ίσο προς 1,2 % άνθρακα·

1.

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τα παρεμβύσματα και τους στεγανωτικούς συνδέσμους (φλάντζες) και για άλλες λειτουργίες στεγανοποίησης δεν καθορίζουν το καθεστώς ελέγχου της βαλβίδας.

2.

Ως ‘ονομαστικό μέγεθος’ ορίζεται η μικρότερη από τις διαμέτρους των στομίων εισαγωγής και εξαγωγής.

ζ)

αντλίες πολλαπλής στεγανότητας και χωρίς σφραγίδες στεγανότητας, των οποίων ο μέγιστος ρυθμός ροής βάσει προδιαγραφών του κατασκευαστή είναι τουλάχιστον 0,6 m3/hour, των οποίων όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με την (τις) υπό επεξεργασία ή περιεχόμενη(-ες) χημική(-ες) ουσία(-ες) είναι κατασκευασμένες από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα υλικά:

1.

Ανοξείδωτους χάλυβες με περισσότερο ή ίσο προς 10,5 % χρώμιο και λιγότερο ή ίσο προς 1,2 % άνθρακα·

η)

αντλίες κενού των οποίων ο μέγιστος ρυθμός ροής βάσει προδιαγραφών του κατασκευαστή είναι τουλάχιστον 1 m3/h [υπό κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας (273 K / 0 °C) και πίεσης (101,3 kPa)], και περιβλήματα (σώματα αντλιών), προσχηματισμένα χιτώνια περιβλημάτων, πτερωτές, ρότορες ή ακροφύσια αντλιών δι’ εκτοξεύσεως προς χρήση στις αντλίες αυτές, των οποίων όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με την (τις) υπό επεξεργασία ή περιεχόμενη(-ες) χημική(-ες) ουσία(-ες) είναι κατασκευασμένες από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα υλικά:

1.

«Κράματα» περιεκτικότητας άνω του 25 % σε νικέλιο και 20 % σε χρώμιο κατά βάρος,

2.

κεραμικά,

3.

‘σιδηρούχος σιλικόνη’,

4.

φθοριούχα πολυμερή, (πολυμερή ή ελαστομερή υλικά με περισσότερο από 35 % φθόριο κατά βάρος),

5.

ύαλος (περιλαμβανομένων υαλοποιημένων ή σμαλτωμένων επιχρίσεων ή υάλινων επενδύσεων),

6.

γραφίτης ή ‘ανθρακογραφίτης’,

7.

νικέλια ή ‘κράματα’ περιεκτικότητας άνω του 40 % κατά βάρος σε νικέλιο,

8.

ανοξείδωτο χάλυβα περιεκτικότητας άνω του 20 % σε νικέλιο και 19 % σε χρώμιο κατά βάρος,

9.

ταντάλιο ή ‘κράματα’ τανταλίου,

10.

τιτάνιο ή ‘κράματα’ τιτανίου,

11.

ζιρκόνιο ή ‘κράματα’ ζιρκονίου, ή

12.

νιόβιο ή ‘κράματα’ νιοβίου.

1.

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τα διαφράγματα ή τα παρεμβύσματα και τους στεγανωτικούς συνδέσμους (φλάντζες) και για άλλες λειτουργίες στεγανοποίησης δεν καθορίζουν το καθεστώς ελέγχου της αντλίας,

2.

Ο «ανθρακογραφίτης» είναι μια σύνθεση που αποτελείται από άμορφο άνθρακα και γραφίτη, και στην οποία η κατά βάρος περιεκτικότητα σε γραφίτη ανέρχεται σε 8 % και άνω,

3.

Οι «σιδηρούχες σιλικόνες» είναι κράματα σιδήρου με περιεκτικότητα πυριτίου πάνω από 8 % κατά βάρος.

Για τα υλικά που απαριθμούνται στα παραπάνω, ο όρος ‘κράμα’ του δείνα στοιχείου, εφόσον δεν συνοδεύεται από συγκεκριμένη περιεκτικότητα, υποδηλώνει εκείνα τα κράματα στα οποία το συγκεκριμένο μέταλλο ενυπάρχει σε ποσοστό κατά βάρος μεγαλύτερο από ό,τι οποιοδήποτε άλλο στοιχείο.

2B350.α-ε

2B350.ζ

2B350.θ

IX.A2.009

Τεχνικά μέσα, εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη χημικής βιομηχανικής παραγωγής, εκτός εκείνων που καθορίζονται στο σημείο 2B350 ή A2.008, ως εξής:

 

Δοχεία αντιδραστήρων ή αντιδραστήρες, με ή χωρίς αναδευτήρες, συνολικού εσωτερικού (γεωμετρικού) όγκου άνω του 0,1 m3 (100 LTL) και κάτω των 20 m3 (20 000 LTL), στους οποίους όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με το (τα) υπό επεξεργασία ή περιεχόμενο(-α) υγρό(-ά) είναι κατασκευασμένες από τα ακόλουθα υλικά:

Ανοξείδωτο χάλυβα περιεκτικότητας άνω του 20 % σε νικέλιο και 19 % σε χρώμιο κατά βάρος.

 

Αναδευτήρες, χρησιμοποιούμενοι σε δοχεία αντιδραστήρων ή αντιδραστήρες που καθορίζονται στο στοιχείο α) όπου όλες οι επιφάνειες των αναδευτήρων που έρχονται σε άμεση επαφή με το (τα) υπό επεξεργασία ή περιεχόμενο(-α) υγρά είναι κατασκευασμένες από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα υλικά:

Ανοξείδωτο χάλυβα περιεκτικότητας άνω του 20 % σε νικέλιο και 19 % σε χρώμιο κατά βάρος.

 

Δεξαμενές, περιέκτες ή υποδοχείς αποθήκευσης, συνολικού εσωτερικού (γεωμετρικού) όγκου άνω των 0,1 m3 (100 LTL), όπου όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με το (τα) υπό επεξεργασία ή περιεχόμενο(-α) υγρά είναι κατασκευασμένες από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα υλικά:

Ανοξείδωτο χάλυβα περιεκτικότητας άνω του 20 % σε νικέλιο και 19 % σε χρώμιο κατά βάρος.

 

Εναλλάκτες θερμότητας ή συμπυκνωτές, με επιφάνεια μετάδοσης θερμότητας άνω των 0,05 m και κάτω των 30 m, και σωλήνες, πετάσματα, πηνία ή τρόχιλοι (πυρήνες) προς χρήση σε αυτούς τους εναλλάκτες θερμότητας ή συμπυκνωτές, όπου όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με το ή τα υπό επεξεργασία υγρά είναι κατασκευασμένες από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα υλικά:

Ανοξείδωτο χάλυβα περιεκτικότητας άνω του 20 % σε νικέλιο και 19 % σε χρώμιο κατά βάρος.

Τεχνική σημείωση:

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τα παρεμβύσματα και τους στεγανωτικούς συνδέσμους (φλάντζες) και για άλλες λειτουργίες στεγανοποίησης δεν καθορίζουν το καθεστώς ελέγχου του εναλλάκτη θερμότητας.

 

Στήλες απόσταξης ή απορρόφησης, εσωτερικής διαμέτρου άνω των 0,1 m, και διανομείς υγρών, διανομείς ατμών ή συλλεκτήρες υγρών, όπου όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με την (τις) υπό επεξεργασία χημική(-ες) ουσία(-ες) είναι κατασκευασμένες από τα ακόλουθα υλικά:

Ανοξείδωτο χάλυβα περιεκτικότητας άνω του 20 % σε νικέλιο και 19 % σε χρώμιο κατά βάρος,

 

Βαλβίδες ονομαστικής διαμέτρου άνω των 10 mm και περιβλήματα (σώματα βαλβίδων), σφαίρες και βύσματα σχεδιασμένα για τέτοιες βαλβίδες, όπου όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με την (τις) υπό επεξεργασία ή περιεχόμενη(-ες) χημική(-ες) ουσία(-ες) είναι κατασκευασμένες από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα υλικά:

Ανοξείδωτο χάλυβα περιεκτικότητας άνω του 20 % σε νικέλιο και 19 % σε χρώμιο κατά βάρος.

Τεχνική σημείωση:

Ως ‘ονομαστικό μέγεθος’ ορίζεται η μικρότερη από τις διαμέτρους των στομίων εισαγωγής και εξαγωγής.

Αντλίες πολλαπλής στεγανότητας και χωρίς σφραγίδες στεγανότητας των οποίων ο μέγιστος ρυθμός ροής βάσει προδιαγραφών του κατασκευαστή είναι τουλάχιστον 0,6 m3/hour [μετρούμενες υπό κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας (273 K ή 0 °C) και πίεσης (101,3 kPa)], και περιβλήματα (σώματα αντλιών), προσχηματισμένα χιτώνια περιβλημάτων, πτερωτές, ρότορες ή ακροφύσια αντλιών εκτόξευσης προς χρήση στις αντλίες αυτές, όπου όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με την (τις) υπό επεξεργασία (-ες) χημική(-ες) ουσία(-ες) είναι κατασκευασμένες από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα υλικά:

 

Κεραμικά

 

Σιδηρούχες σιλικόνες (κράματα σιδήρου με περιεκτικότητα πυριτίου πάνω από 8 % κατά βάρος)

 

Ανοξείδωτο χάλυβα περιεκτικότητας άνω του 20 % σε νικέλιο και 19 % σε χρώμιο κατά βάρος.

Τεχνικές παρατηρήσεις:

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τα διαφράγματα ή τα παρεμβύσματα και τους στεγανωτικούς συνδέσμους (φλάντζες) και για άλλες λειτουργίες στεγανοποίησης δεν καθορίζουν το καθεστώς ελέγχου της αντλίας. Τεχνική σημείωση:

Για τα υλικά που απαριθμούνται στα παραπάνω, ο όρος ‘κράμα’ του δείνα στοιχείου, εφόσον δεν συνοδεύεται από συγκεκριμένη περιεκτικότητα, υποδηλώνει εκείνα τα κράματα στα οποία το συγκεκριμένο μέταλλο ενυπάρχει σε ποσοστό κατά βάρος μεγαλύτερο από ό,τι οποιοδήποτε άλλο στοιχείο.

 

B.   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αριθ.

Περιγραφή

Σχετικό είδος από το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009

IX.B.001

«Τεχνολογία» που απαιτείται για την ανάπτυξη, την παραγωγή ή τη χρήση των ειδών του μέρους IX Α (αγαθά) ανωτέρω.

Τεχνική σημείωση:

Ο όρος ‘τεχνολογία’ περιλαμβάνει και το «λογισμικό».»

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 11Β

1.   Άλογα καθαρής φυλής

Κωδικοί ΣΟ: 0101 21 00

2.   Χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού. Στην περίπτωση υποκατάστατων χαβιαριού, εάν οι τιμές πώλησης υπερβαίνουν τα 20 ευρώ ανά 100 γραμμάρια

Κωδικοί ΣΟ: ex 1604 31 00, ex 1604 32 00

3.   Τρούφες

Κωδικοί ΣΟ: 2003 90 10

4.   Οίνοι (συμπεριλαμβανομένων των αφρωδών οίνων), η τιμή πώλησης των οποίων υπερβαίνει 50 ευρώ ανά λίτρο, αλκοολούχα και οινοπνευματώδη ποτά, η τιμή πώλησης των οποίων υπερβαίνει 50 ευρώ ανά λίτρο

Κωδικοί ΣΟ: ex 2204 21 έως ex 2204 29, ex 2208, ex 2205

5.   Πούρα και πουράκια, η τιμή πώλησης των οποίων υπερβαίνει τα 10 ευρώ ανά πούρο ή ανά πουράκι

Κωδικοί ΣΟ: ex 2402 10 00

6.   Αρώματα και κολόνιες, η τιμή πώλησης των οποίων υπερβαίνει τα 70 ευρώ ανά 50 ml και καλλυντικά, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων ομορφιάς και μακιγιάζ, η τιμή πώλησης των οποίων υπερβαίνει τα 70 ευρώ ανά προϊόν

Κωδικοί ΣΟ: ex 3303 00 10, ex 3303 00 90, ex 3304, ex 3307, ex 3401

7.   Τεχνουργήματα από δέρμα, είδη σελλοποιίας και ταξιδιού, τσάντες χεριού και παρόμοια είδη, η τιμή πώλησης των οποίων υπερβαίνει τα 200 ευρώ ανά προϊόν

Κωδικοί ΣΟ: ex 4201 00 00, ex 4202, ex 4205 00 90

8.   Ενδύματα, συμπληρώματα της ένδυσης και υποδήματα (ασχέτως υλικού), η τιμή πώλησης των οποίων υπερβαίνει τα 600 ευρώ ανά προϊόν

Κωδικοί ΣΟ: ex 4203, ex 4303, ex ex 61, ex ex 62, ex 6401, ex 6402, ex 6403, ex 6404, ex 6405, ex 6504, ex 6605 00, ex 6506 99, ex 6601 91 00, ex 6601 99, ex 6602 00 00

9.   Μαργαριτάρια, πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι, είδη από μαργαριτάρια, κοσμήματα, είδη χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας

Κωδικοί ΣΟ: 7101, 7102, 7103, 7104 20, 7104 90, 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7110, 7111, 7113, 7114, 7115, 7116

10.   Νομίσματα και τραπεζογραμμάτια που δεν αποτελούν νόμιμο μέσο συναλλαγών

Κωδικοί ΣΟ: ex 4907 00, 7118 10, ex 7118 90

11.   Μαχαιροπήρουνα από πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα

Κωδικοί ΣΟ: ex 7114, ex 7115, ex 8214, ex 8215, ex 9307

12.   Επιτραπέζια σκεύη από πορσελάνη, ψαμμίτη ή φαγεντιανή γη ή από απομίμηση πορσελάνης, η τιμή πώλησης των οποίων υπερβαίνει τα 500 ευρώ ανά προϊόν

Κωδικοί ΣΟ: ex 6911 10 00, ex 6912 00 30, ex 6912 00 50

13.   Κρυστάλλινα επιτραπέζια ή διακοσμητικά είδη, η τιμή πώλησης των οποίων υπερβαίνει τα 200 ευρώ ανά προϊόν

Κωδικοί ΣΟ: ex 7009 91 00, ex 7009 92 00, ex 7010, ex 7013 22, ex 7013 33, ex 7013 41, ex 7013 91, ex 7018 10, ex 7018 90, ex 7020 00 80, ex 9405 10 50, ex 9405 20 50, ex 9405 50, ex 9405 91

14.   Πολυτελή οχήματα χερσαίας, εναέριας ή θαλάσσιας μεταφοράς προσώπων, καθώς και τα εξαρτήματα τους. Στην περίπτωση νέων οχημάτων, εάν η τιμή πώλησης υπερβαίνει τα 25 000 ευρώ. Στην περίπτωση των μεταχειρισμένων οχημάτων, εάν η τιμή πώλησης υπερβαίνει τα 15 000 ευρώ.

Κωδικοί ΣΟ: ex 4011 10 00, ex 4011 20, ex 4011 30 00, ex 4011 40, ex 4011 50 00, ex 4011 69 00, ex 4011 99 00, ex 7009 10 00, ex 8603, ex 8605 00 00, ex 8607, ex 8702, ex 8703, ex 8706, ex 8707, ex 8708, ex 8711, ex 8712 00, ex 8714, ex 8716 10, ex 8716 40 00, ex 8716 80 00, ex 8716 90, ex 8801 00, ex 8802 11 00, ex 8802 12 00, ex 8802 20 00, ex 8802 30 00, ex 8802 40 00, ex 8803 10 00, ex 8803 20 00, ex 8803 30 00, ex 8803 90 10, ex 8803 90 90, ex 8805 10, ex 8901 10, ex 8903

15.   Ωρολόγια και μέρη αυτών, εάν η τιμή πώλησης του κάθε προϊόντος υπερβαίνει τα 500 ευρώ

Κωδικοί ΣΟ: ex 9101, ex 9102, ex 9103, ex 9104, ex 9105, ex 9108, ex 9109, ex 9110, ex 9111, ex 9112, ex 9113, ex 9114

16.   Έργα τέχνης και αντικείμενα συλλογών ή αρχαιοτήτων

Κωδικοί ΣΟ: 97

17.   Είδη και εξοπλισμός για σκι, γκολφ, καταδύσεις και θαλάσσια αθλήματα, εάν η τιμή πώλησης του κάθε προϊόντος υπερβαίνει τα 500 ευρώ

Κωδικοί ΣΟ: ex 4015 19 00, ex 4015 90 00, ex 6112 20 00, ex 6112 31, ex 6112 39, ex 6112 41, ex 6112 49, ex 6113 00, ex 6114, ex 6210 20 00, ex 6210 30 00, ex 6210 40 00, ex 6210 50 00, ex 6211 11 00, ex 6211 12 00, ex 6211 20, ex 6211 32 90, ex 6211 33 90, ex 6211 39 00, ex 6211 42 90, ex 6211 43 90, ex 6211 49 00, ex 6402 12, ex 6403 12 00, ex 6404 11 00, ex 6404 19 90, ex 9004 90, ex 9020, ex 9506 11, ex 9506 12, ex 9506 19 00, ex 9506 21 00, ex 9506 29 00, ex 9506 31 00, ex 9506 32 00, ex 9506 39, ex 9507

18.   Είδη και εξοπλισμός για σφαιριστήρια, αυτόματο μπόουλινγκ, παιχνίδια λεσχών και παιχνίδια που παίζονται με κέρματα ή χαρτονομίσματα, εάν η τιμή πώλησης του κάθε προϊόντος υπερβαίνει τα 500 ευρώ

Κωδικοί ΣΟ: ex 9504 20, ex 9504 30, ex 9504 40 00, ex 9504 90 80»