16.2.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 56/10


Tiesas priekšsēdētāja 2014. gada 18. novembra rīkojums (Juzgado de Primera Instancia no 34 de Barcelona (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito/Evaristo Méndez Sena, Edelmira Pérez Vicente, Daniel Méndez Sena, Victoriana Pérez Bicéntez

(Lieta C-645/13) (1)

(2015/C 056/14)

Tiesvedības valoda – spāņu

Tiesas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 71, 8.3.2014.