4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/6


A Bíróság (negyedik tanács) 2009. április 30-i ítélete — Olasz Köztársaság kontra Európai Parlament

(C-393/07. és C-9/08. sz. egyesített ügyek) (1)

(Megsemmisítés iránti kereset - A Beniamino Donnici mandátumának vizsgálatáról szóló 2007. május 24-i európai parlamenti határozat - Európai parlamenti képviselő - Az Európai Parlament tagja mandátumának vizsgálata - Jelölt visszalépése következtében képviselővé nyilvánítás - Az 1976. évi okmány 6. és 12. cikke)

2009/C 153/11

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes a C-393/07. sz. ügyben: Olasz Köztársaság (képviselők: I. Braguglia és R. Adam meghatalmazottak, P. Gentili avvocato dello Stato)

A felperest támogató beavatkozó: Lett Köztársaság

Felperes a C-9/08. sz. ügyben: Beniamino Donnici (képviselők: M. Sanino, G. M. Roberti, I. Perego és P. Salvatore avvocati)

A felperest támogató beavatkozó: Olasz Köztársaság

Alperes: Európai Parlament (képviselők: H. Krück, N. Lorenz és L. Visaggio meghatalmazottak, E. Cannizzaro professore)

Az alperest támogató beavatkozó: Achille Occhetto (képviselők: P. De Caterini és F. Paola avvocati)

Tárgy

A Beniamino Donnici mandátumának vizsgálatáról szóló, 2007. május 24-i P6_TA-PROV(2007)0209 európai parlamenti határozat [2007/2121(REG); a közlés időpontja: 2007. május 28.] megsemmisítése — Európai parlamenti képviselő — Mandátumvizsgálat — Jelölt visszalépése következtében képviselővé nyilvánítás

Rendelkező rész

1)

A Bíróság megsemmisíti a Beniamino Donnici mandátumának vizsgálatáról szóló, 2007. május 24-i 2007/2121(REG) európai parlamenti határozatot.

2)

A Bíróság az Európai Parlamentet kötelezi a B. Donnici részéről felmerült költségek és az Olasz Köztársaság részéről felperesi minőségében felmerült költségek viselésére.

3)

Az Olasz Köztársaság maga viseli beavatkozói minőségében felmerült saját költségeit, a Lett Köztársaság és A. Occhetto maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 247., 2007.10.20.