4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/40


2009. április 7-én benyújtott kereset — Muñoz Arraiza kontra OHIM — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja (RIOJAVINA)

(T-138/09. sz. ügy)

2009/C 153/79

A keresetlevél nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Félix Muñoz Arraiza (Logroño, Spanyolország) (képviselők: J. Grimau Muñoz és J. Villamor Muguerza ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja (Logroño, Spanyolország)

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) második fellebbezési tanácsának az R 721/2008-2. sz. ügyben 2009. január 29-én hozott határozatát, helyt adva ezzel a 29., 30. és 35. osztály tekintetében bejelentett „RIOJAVINA” közösségi védjegy (szóvédjegy) lajstromozása iránti kérelemnek;

az Elsőfokú Bíróság rendelkezzen a költségek viseléséről.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: a felperes.

Az érintett közösségi védjegy: a RIOJAVINA szóvédjegy a 29., 30. és 35. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások tekintetében — 4 121 612. sz. védjegybejelentés.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: több lajstromozott védjegy, amelyek közül kiemelendő a 33. osztályba tartozó árukra vonatkozó (226 118. sz.) RIOJA közösségi ábrás védjegy és a 33. osztályba tartozó árukra vonatkozó (655 291. sz.) RIOJA nemzetközi ábrás védjegy.

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály a felszólalásnak részben helyt adott.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította.

Jogalapok: a közösségi védjegyről szóló 40/94/EK tanácsi rendelet (HL 1994., L 11., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 146. o.) [helyébe lépett a közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 78., 1. o.)] 8. cikke (1) bekezdésének téves alkalmazása.