27.2.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 56/75


ODLUKA POLITIČKOG I SIGURNOSNOG ODBORA (ZVSP) 2015/317

od 24. veljače 2015.

o prihvaćanju doprinosa treće države vojnoj operaciji Europske unije za doprinos odvraćanju, sprečavanju i suzbijanju djela gusarstva i oružane pljačke na somalskoj obali (Atalanta) (ATALANTA/2/2015)

POLITIČKI I SIGURNOSNI ODBOR,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 38. treći stavak,

uzimajući u obzir Zajedničku akciju Vijeća 2008/851/ZVSP od 10. studenoga 2008. o vojnoj operaciji Europske unije za doprinos odvraćanju, sprečavanju i suzbijanju djela gusarstva i oružane pljačke na somalskoj obali (1), a posebno njezin članak 10.,

uzimajući u obzir Odluku Političkog i sigurnosnog odbora ATALANTA/3/2009 od 21. travnja 2009. o osnivanju Odbora doprinositelja za vojnu operaciju Europske unije za doprinos odvraćanju, sprečavanju i suzbijanju djela gusarstva i oružane pljačke na somalskoj obali (Atalanta) (2009/369/ZVSP) (2),

budući da:

(1)

U skladu s člankom 10. stavkom 2. Zajedničke akcije 2008/851/ZVSP Vijeće je ovlastilo Politički i sigurnosni odbor (PSO) za donošenje odgovarajućih odluka o prihvaćanju predloženih doprinosa trećih država.

(2)

PSO je 29. travnja 2014. donio Odluku ATALANTA/2/2014 (3) kojom je izmijenjena Odluka ATALANTA/3/2009.

(3)

Slijedom preporuke zapovjednika operacije EU-a o doprinosu Kolumbije od 24. listopada 2014. i savjeta Vojnog odbora Europske unije od 22. siječnja 2015., trebalo bi prihvatiti doprinos Kolumbije.

(4)

Sudjelovanje Kolumbije podložno je stupanju na snagu Sporazuma između Europske unije i Republike Kolumbije o uspostavi okvira za sudjelovanje Republike Kolumbije u operacijama Europske unije za upravljanje krizama (4), potpisanog 5. kolovoza 2014.

(5)

U skladu s člankom 5. Protokola br. 22 o stajalištu Danske koji je priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, Danska ne sudjeluje u pripremi i provedbi odluka i djelovanja Unije koji imaju implikacije u području obrane,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Prihvaća se doprinos Kolumbije vojnoj operaciji Europske unije za doprinos odvraćanju, sprečavanju i suzbijanju djela gusarstva i oružane pljačke na somalskoj obali (Atalanta) i taj se doprinos smatra značajnim.

2.   Kolumbija je izuzeta od financijskih doprinosa proračunu operacije Atalanta.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. veljače 2015.

Za Politički i sigurnosni odbor

Predsjednik

W. STEVENS


(1)  SL L 301, 12.11.2008., str. 33.

(2)  SL L 112, 6.5.2009., str. 9.

(3)  Odluka Političkog i sigurnosnog odbora ATALANTA/2/2014 od 29. travnja 2014. o prihvaćanju doprinosa treće države vojnoj operaciji Europske unije radi doprinošenja odvraćanju, sprečavanju i suzbijanju djela piratstva i oružane pljačke uz obalu Somalije (Atalanta) te o izmjeni Odluke ATALANTA/3/2009 (2014/244/ZVSP) (SL L 132, 3.5.2014., str. 63.).

(4)  SL L 251, 23.8.2014., str. 8.