25.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 137/9


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 780/2006

z dne 24. maja 2006

o spremembi Priloge VI k Uredbi Sveta (EGS) št. 2092/91 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in označevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2092/91 z dne 24. junija 1991 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in označevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil (1), in zlasti druge alinee člena 13 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 5(8) Uredbe (EGS) št. 2092/91 se v oddelkih A in B Priloge VI k navedeni uredbi sestavijo izčrpni seznami sestavin in snovi iz odstavka 3(c) in (d) ter odstavka 5a(d) in (e) navedenega člena. Navedejo se lahko pogoji uporabe teh sestavin in snovi.

(2)

Po uvedbi pravil za ekološko živinorejo in ekološko pridelavo proizvodov iz rejnih živali v Uredbi (EGS) št. 2029/91 je te sezname potrebno prilagoditi, da bi vključili snovi, ki se uporabljajo pri predelavi proizvodov za prehrano ljudi, ki vsebujejo sestavine živalskega izvora.

(3)

Prav tako je treba opredeliti aditive, ki se smejo uporabljati za pripravo sadnih vin, razen vin, zajetih v Uredbi Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino (2).

(4)

Uredbo (EGS) št. 2092/91 je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 14 Uredbe (EGS) št. 2092/91 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga VI k Uredbi (EGS) št. 2092/91 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. decembra 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. maja 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 198, 22.7.1991, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 699/2006 (UL L 121, 6.5.2006, str. 36).

(2)  UL L 179, 14.7.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2165/2005 (UL L 345, 28.12.2005, str. 1).


PRILOGA

Priloga VI k Uredbi (EGS) št. 2092/91 se spremeni:

1.

Besedilo pod naslovom „SPLOŠNA NAČELA“ se spremeni:

(a)

Prvi odstavek se nadomesti z:

„Oddelki A, B in C zajemajo sestavine in pripomočke za predelavo, ki se smejo uporabljati pri pripravi živil, sestavljenih v glavnem iz ene ali več sestavin rastlinskega in/ali živalskega izvora iz člena 1(1) (b) te uredbe, z izjemo vin, zajetih z Uredbo Sveta (ES) št. 1493/1999 (1).

Proizvodi živalskega izvora z oznako o ekološki metodi pridelave, ki so bili uradno proizvedeni pred datumom uporabe Uredbe Komisije (ES) št. 780/2006 (2), se lahko tržijo do porabe zalog.

(b)

Drugi odstavek se nadomesti z:

„Če je živilo sestavljeno iz sestavin rastlinskega ali živalskega izvora, se uporabijo pravila, določena v členu 3 Direktive 95/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3).

Vključitev natrijevega nitrita in kalijevega nitrata v pododdelek A.1 je treba ponovno preučiti pred 31. decembrom 2007, v smislu omejitve ali preklica uporabe teh aditivov.

2.

Oddelek A se spremeni:

(a)

Pododdelek A.1 se nadomesti z:

„A.1.   Aditivi za živila, vključno z nosilci

Šifra

Ime

Priprava živil rastlinskega izvora

Priprava živil živalskega izvora

Posebni pogoji

E 153

Rastlinsko oglje

 

X

Dimljeni kozji sir

Sir Morbier

E 160b

Anato, biksin, norbiksin

 

X

Rdeči sir Leicester

Sir Double Gloucester

Škotski Cheddar sir

Sir Mimolette

E 170

Kalcijev karbonat

X

X

Se ne sme uporabljati pri barvanju proizvodov ali pri dodajanju kalcija proizvodom

E 220

ali

Žveplov dioksid

X

X

V sadnih vinih (5) brez dodanega sladkorja (vključno z jabolčnikom in hruškovcem) ali v medici

50 mg (4)

Za jabolčnik in hruškovec, pripravljen z dodatkom sladkorjev ali koncentratom sadnega soka po fermentaciji:

100 mg (4)

E 224

Kalijev metabisulfit

X

X

E 250

ali

Natrijev nitrit

 

X

Mesni proizvodi (8)

Za E 250: okvirna količina aditiva v NaNO2: 80 mg/kg

Za E 252: okvirna količina aditiva v NaNO3: 80 mg/kg

Za E 250: najvišja količina ostanka v NaNO2: 50 mg/kg

Za E 252: najvišja količina ostanka v NaNO3: 50 mg/kg

E 252

Kalijev nitrat

 

X

E 270

Mlečna kislina

X

X

 

E 290

Ogljikov dioksid

X

X

 

E 296

Jabolčna kislina

X

 

 

E 300

Askorbinska kislina

X

X

Mesni proizvodi (7)

E 301

Natrijev askorbat

 

X

Mesni proizvodi v povezavi z nitriti ali nitrati (7)

E 306

Ekstrakti z visoko vsebnostjo tokoferola

X

X

Antioksidant za maščobe in olja

E 322

Lecitini

X

X

Mlečni izdelki (7)

E 325

Natrijev laktat

 

X

Mlečni in mesni izdelki

E 330

Citronska kislina

X

 

 

E 331

Natrijev citrat

 

X

 

E 333

Kalcijev citrat

X

 

 

E 334

Vinska kislina (L(+)–)

X

 

 

E 335

Natrijevi tartrati

X

 

 

E 336

Kalijevi tartrati

X

 

 

E 341 (i)

Monokalcijev fosfat

X

 

Sredstvo za vzhajanje v moki za hitro vzhajanje

E 400

Alginska kislina

X

X

Mlečni izdelki (7)

E 401

Natrijev alginat

X

X

Mlečni izdelki (7)

E 402

Kalijev alginat

X

X

Mlečni izdelki (7)

E 406

Agar

X

X

Mlečni in mesni izdelki (7)

E 407

Karagenan

X

X

Mlečni izdelki (7)

E 410

Gumi iz zrn rožičevca

X

X

 

E 412

Gumi guar

X

X

 

E 414

Arabski gumi

X

X

 

E 415

Gumi ksantan

X

X

 

E 422

Glicerol

X

 

Za rastlinske ekstrakte

E 440 (i)

Pektin

X

X

Mlečni izdelki (7)

E 464

Hidroksipropil metilceluloza

X

X

Snovi za kapsuliranje

E 500

Natrijev karbonat

X

X

‚Dulce de leche‘ (6) in maslo iz kisle smetane (7)

E 501

Kalijevi karbonati

X

 

 

E 503

Amonijevi karbonati

X

 

 

E 504

Magnezijevi karbonati

X

 

 

E 509

Kalcijev klorid

 

X

Koagulacija mleka

E 516

Kalcijev sulfat

X

 

Nosilec

E 524

Natrijev hidroksid

X

 

Površinska obdelava bavarskega peciva (Laugengebäck)

E 551

Silicijev dioksid

X

 

Sredstvo proti sprijemanju za zelišča in začimbe

E 553b

Lojevec

X

X

Sredstva za oblive mesnih izdelkov

E 938

Argon

X

X

 

E 939

Helij

X

X

 

E 941

Dušik

X

X

 

E 948

Kisik

X

X

 

(b)

Pododdelek A.4 se nadomesti z:

„A.4.   Pripravki mikroorganizmov

Vsi pripravki mikroorganizmov, običajno uporabljeni pri predelavi hrane, razen gensko spremenjenih mikroorganizmov v smislu Direktive 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (9).

(c)

Doda se naslednji pododdelek A.6:

„A.6.   Uporaba nekaterih barv za žigosanje proizvodov

V primeru, ko se barve uporabljajo za žigosanje jajčnih lupin, se uporabi člen 2(9) Direktive 94/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta (10).

3.

Oddelek B se nadomesti z:

„ODDELEK B –   PRIPOMOČKI ZA PREDELAVO IN DRUGI PROIZVODI, KI SE SMEJO UPORABLJATI ZA PREDELAVO SESTAVIN KMETIJSKEGA POREKLA IZ EKOLOŠKE PRIDELAVE IZ ČLENA 5(3)(d) in ČLENA 5(5a)(e) UREDBE (EGS) št. 2092/91

Ime

Priprava živil rastlinskega izvora

Priprava živil živalskega izvora

Posebni pogoji

Voda

X

X

Pitna voda v smislu Direktive Sveta 98/83/ES (12)

Kalcijev klorid

X

 

Sredstvo za koagulacijo

Kalcijev karbonat

X

 

 

Kalcijev hidroksid

X

 

 

Kalcijev sulfat

X

 

Sredstvo za koagulacijo

Magnezijev klorid (ali nigari)

X

 

Sredstvo za koagulacijo

Kalijev karbonat

X

 

Sušenje grozdja

Natrijev karbonat

X

 

Proizvodnja sladkorja (sladkorjev)

Citronska kislina

X

 

Proizvodnja olja in hidroliza škroba

Natrijev hidroksid

X

 

Proizvodnja sladkorja (sladkorjev)

Proizvodnja olja iz semen oljne ogrščice (Brassica spp.)

Žveplova kislina

X

 

Proizvodnja sladkorja (sladkorjev)

Izopropanol (propanol-2-ol)

X

 

Ob procesu kristalizacije pri proizvodnji sladkorja v skladu z določili Direktive Sveta 88/344/EGS za obdobje z iztekom 31. decembra 2006

Ogljikov dioksid

X

X

 

Dušik

X

X

 

Etanol

X

X

Topilo

Taninska kislina

X

 

Filtrirno sredstvo

Albumin iz jajčnega beljaka

X

 

 

Kazein

X

 

 

Želatina

X

 

 

Želatina iz ribjih mehurjev

X

 

 

Rastlinska olja

X

X

Maziva, sredstva za ločevanje in protipenilci

Silicijev dioksid v obliki gela ali koloidne raztopine

X

 

 

Aktivirani ogljik

X

 

 

Lojevec

X

 

 

Bentonit

X

X

Sredstva za zgoščevanje medice (11)

Kaolin

X

X

Propolis (11)

Diatomejska prst

X

 

 

Perlit

X

 

 

Lupine lešnikov

X

 

 

Riževa moka

X

 

 

Čebelji vosek

X

 

Sredstvo za ločevanje

Karnavbov vosek

X

 

Sredstvo za ločevanje


(1)  UL L 179, 14.7.1999, str. 1.

(2)  UL L 137, 25.5.2006, str. 9.“

(3)  UL L 61, 18.3.1995, str. 1.“

(4)  Najvišje stopnje iz vseh virov, izražene kot SO2 v mg/l.

(5)  V tem kontekstu je „sadno vino“ opredeljeno kot vino, narejeno iz sadja, z izjemo grozdja.

(6)  ‚Dulce de leche‘ ali ‚Confiture de lait‘ je mehka, sočna, rjava krema, narejena iz sladkanega, zgoščenega mleka.

(7)  Omejitev zadeva samo živalske proizvode.

(8)  Ta aditiv se sme uporabljati le, če je bilo pristojnemu organu zadovoljivo dokazano, da ni na voljo nobene tehnološke alternative, ki bi zagotavljala isto sanitarno varnost in/ali omogočala ohranjanje posebnih lastnosti proizvoda.“

(9)  UL L 106, 17.4.2001, str. 1.“

(10)  UL L 237, 10.9.1994, str. 13.“

(11)  Omejitev zadeva samo živalske proizvode.

Kulture mikroorganizmov in encimi:

Vse kulture mikroorganizmov in encimi, ki se navadno uporabljajo kot pripomočki za predelavo pri predelavi hrane, z izjemo gensko spremenjenih mikroorganizmov in z izjemo encimov, pridobljenih iz ‚gensko spremenjenih organizmov‘ v smislu Direktive 2001/18/ES.

(12)  UL L 330, 5.12.1998, str. 32.“