4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/28


A Symvoulio tis Epikrateias (Görögország) által 2009. május 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem –„Ioannis Katsivardas — Nikolaos Tsitsikas O.E.” közkereseti társaság kontra Gazdasági Minisztérium

(C-160/09. sz. ügy)

2009/C 153/53

Az eljárás nyelve: görög

A kérdést előterjesztő bíróság

SYMVOULIO TIS EPIKRATEIAS (Görögország)

Az alapeljárás felei

Felperes:„Ioannis Katsivardas — Nikolaos Tsitsikas O.E.” közkereseti társaság

Alperes: Gazdasági Minisztérium

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

1)

Valamely olyan magánszemély (Ecuadorból banánt importáló vállalkozás), amely a belső jövedéki adó visszafizetését kéri, mint tartozatlan fizetést, hivatkozhat-e arra a nemzeti bíróság előtt, hogy egy nemzeti adójogi rendelkezés (az 1914/1990 törvény által módosított 1798/1988 törvény 7. cikke) összeegyeztethetetlen az 1591/84/EGK tanácsi rendelettel jóváhagyott, az Európai Gazdaság Közösség és a Cartagenai Megállapodás tagországai közötti 1984. évi egyezmény 4. cikkével?