4.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 153/28


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Symvoulio tis Epikrateias (Kreikka) on esittänyt 8.5.2009 — Ioannis Katsivardas — Nikolaos Tsitsikas O.E. v. Ypourgos Oikonomikon

(Asia C-160/09)

2009/C 153/53

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Symvoulio tis Epikrateias

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Ioannis Katsivardas — Nikolaos Tsitsikas O.E.

Vastapuoli: Ypourgos Oikonomikon

Ennakkoratkaisukysymys

Voiko yksityinen (banaaneja Ecuadorista tuova yritys), joka vaatii kansallisen kulutusveron palauttamista sillä perusteella, että se on maksettu perusteettomasti, vedota kansallisessa tuomioistuimessa siihen, että kansallinen verosäännös (lain 1798/1988 7 §, sellaisena kuin se on muutettuna lain 1914/1990 10 §:llä) ei sovi yhteen Euroopan talousyhteisön ja Cartagenan sopimuksen maiden välillä vuonna 1984 tehdyn ja neuvoston asetuksella N:o 1591/84 (1) hyväksytyn 4 artiklan kanssa?


(1)  EYVL L 153, 8.6.1984,, s. 1.