03/Volumul 41

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

149


32002L0028


L 077/23

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2002/28/CE A COMISIEI

din 19 martie 2002

de modificare a anumitor anexe la Directiva 2000/29/CE a Consiliului privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor din plante și împotriva răspândirii lor în Comunitate

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor din plante și împotriva răspândirii lor în Comunitate (1), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2001/33/CE a Comisiei (2), în special articolul 14 litera (c),

având în vedere acordul statelor membre în cauză,

întrucât:

(1)

Din informațiile actualizate comunicate de Regatul Unit reiese că trebuie modificată zona protejată a acestui stat, care beneficiază de statutul de zonă protejată în ceea ce privește Dendroctonus micans Kugelan.

(2)

Din informațiile furnizate de Regatul Unit în ceea ce privește prezența virusului rizomaniei, reiese că nu mai trebuie menținut statutul de „zonă protejată” împotriva acestui virus pe întreg teritoriul Regatului Unit și că ar trebui să se aplice numai în cazul Irlandei de Nord.

(3)

Din informațiile comunicate de Italia, descrierea zonelor protejate împotriva Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. trebuie modificată pentru a lua în considerare repartizarea actuală a acestui organism.

(4)

Ar trebui modificată descrierea zonelor protejate în ceea ce privește plantele-gazdă ale Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., în special condițiile deosebite pe care trebuie să le îndeplinească, pentru a lua în considerare repartizarea actuală a acestui organism.

(5)

Din informațiile comunicate de Franța privind prezența Matsucoccus feytaudi Duc., nu mai este cazul să se mențină zona protejată în ceea ce privește acest organism în acest stat membru.

(6)

În consecință, ar trebui modificată Directiva 2000/29/CE.

(7)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent fitosanitar,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexele I, II, III și IV la Directiva 2000/29/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă și publică, până la 31 martie 2002, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Acestea informează de îndată Comisia cu privire la acest lucru.

Aceste dispoziții se aplică începând cu 1 aprilie 2002.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de îndată de statele membre textele principalelor dispoziții pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă. Comisia informează celelalte state membre cu privire la aceasta.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 19 martie 2002.

Pentru Comisie

David BYRNE

Membru al Comisiei


(1)  JO L 169, 10.7.2000, p. 1.

(2)  JO L 127, 9.5.2001, p. 42.


ANEXĂ

1.

La anexa I partea B litera (b) punctul 1, în coloana din dreapta, termenul „Regatul Unit” se înlocuiește cu termenii „Regatul Unit (Irlanda de Nord)”.

2.

La anexa II, partea B se modifică după cum urmează:

(a)

La litera (a) punctul 3, textul din coloana din dreapta se înlocuiește cu următorul text:

„Grecia, Irlanda, Regatul Unit [Scoția, Irlanda de Nord, Jersey, Anglia: următoarele comitate, districte și autorități unitare: Barnsley, Bath și North East Somerset, Bedfordshire, Bournemouth, Bracknell Forest, Bradford, Bristol, Brighton and Hove, Buckinghamshire, Calderdale, Cambridgeshire, Cornwall, Cumbria, Darlington, Devon, Doncaster, Dorset, Durham, East Riding of Yorkshire, East Sussex, Essex, Gateshead, Greater London, Hampshire, Hartlepool, Hertfordshire, Kent, Kingston upon Hull, Kirklees, Leeds, Leicester City, Lincolnshire, Luton, Medway Council, Middlesbrough, Milton Keynes, Newbury, Newcastle Upon Tyne, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, North Lincolnshire, North East Lincolnshire, North Tyneside, North West Somerset, Nottingham City, Nottinghamshire, Oxfordshire, Peterborough, Plymouth, Poole, Portsmouth, Reading, Redcar and Cleveland, Rotherham, Rutland, Sheffield, Slough, Somerset, Southend, Southampton, South Tyneside, Stockton-on-Tees, Suffolk, Sunderland, Surrey, Swindon, Thurrock, Torbay, Wakefield, West Sussex, Windsor and Maidenhead, Wokingham, York, the Isle of Man, the Isle of Wight, the Isles of Scilly și următoarele porțiuni din comitate, districte și autorități unitare: Derby City: partea din autoritatea unitară care se situează la nord de limita nordică a drumului A52(T) împreună cu partea din autoritatea unitară care se situează la nord de limita nordică a drumului A6(T); Derbyshire: partea din comitat care se situează la nord de limita nordică a drumului A52(T) și acea parte din comitat care se situează la nord de limita nordică a drumului A6(T); Gloucestershire: partea din comitat care se situează la est de limita estică a drumului roman Fosse Way; Leicestershire: partea din comitat care se situează la est de limita estică a drumului roman Fosse Way, împreună cu partea din comitat care se situează la est de limita estică a drumului B4114 și partea din comitat care se situează la est de limita estică a autostrăzii M1; North Yorkshire: întreg comitatul, cu excepția acelei părți din comitat care cuprinde districtul Craven; South Gloucestershire: partea din autoritatea unitară care se situează la sud de limita sudică a autostrăzii M4; Staffordshire: partea din comitat care se situează la est de limita estică a drumului A52(T) și acea parte din comitat care se situează la est de limita estică a drumului A523; Warwickshire: acea parte din comitat care se situează la est de limita estică a drumului roman Fosse Way; Wiltshire: partea din comitat care se situează la sud de limita sudică a autostrăzii M4 și partea din comitat care se situează la est de limita estică a drumului roman Fosse Way]”.

(b)

Litera (a) punctul 7 se elimină.

(c)

La litera (b) punctul 2, textul de la a treia coloană se înlocuiește cu următorul text:

„Spania, Franța (Corsica), Irlanda, Italia [Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: provinciile Forlí-Cesena, Parma, Piacenza și Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemont; Sardinia; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige: provinciile autonome Bolzano și Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneția: cu excepția comunelor Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara din provincia Rovigo, a comunelor Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi din provincia Padova, iar din provincia Verona, a comunelor Palù, Roverchiara, Legnago (partea din teritoriul comunal situat la nord-est de drumul național Transpolesana), Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari], Austria [Burgenland, Carintia, Austria Joasă, Tirol (districtul administrativ Lienz), Steiermark, Viena], Portugalia, Finlanda, Regatul Unit (Irlanda de Nord, Isle of Man și Channel Islands)”.

3.

La anexa III partea B litera (b) punctul 1, textul din coloana din dreapta se înlocuiește cu următorul text:

„Spania, Franța (Corsica), Irlanda, Italia [Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: provinciile Forlí-Cesena, Parma, Piacenza și Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemont; Sardinia; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige: provinciile autonome Bolzano și Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneția: cu excepția comunelor Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara din provincia Rovigo, în provincia Padova, a comunelor Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi și, din provincia Verona, a comunelor Palù, Roverchiara, Legnago (partea din teritoriul comunal situat la nord-est de drumul național Transpolesana), Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari], Austria [Burgenland, Carintia, Austria Joasă, Tirol (districtul administrativ Lienz), Steiermark, Viena], Portugalia, Finlanda, Regatul Unit (Irlanda de Nord, Isle of Man și Channel Islands)”.

4.

Anexa IV partea B se modifică după cum urmează:

(a)

La punctele 1, 7, și 14.1, textul din a treia coloană se înlocuiește cu următorul text:

„Grecia, Irlanda, Regatul Unit [Scoția, Irlanda de Nord, Jersey, Anglia: următoarele comitate, districte și autorități unitare: Barnsley, Bath și North East Somerset, Bedfordshire, Bournemouth, Bracknell Forest, Bradford, Bristol, Brighton and Hove, Buckinghamshire, Calderdale, Cambridgeshire, Cornwall, Cumbria, Darlington, Devon, Doncaster, Dorset, Durham, East Riding of Yorkshire, East Sussex, Essex, Gateshead, Greater London, Hampshire, Hartlepool, Hertfordshire, Kent, Kingston Upon Hull, Kirklees, Leeds, Leicester City, Lincolnshire, Luton, Medway Council, Middlesbrough, Milton Keynes, Newbury, Newcastle Upon Tyne, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, North Lincolnshire, North East Lincolnshire, North Tyneside, North West Somerset, Nottingham City, Nottinghamshire, Oxfordshire, Peterborough, Plymouth, Poole, Portsmouth, Reading, Redcar and Cleveland, Rotherham, Rutland, Sheffield, Slough, Somerset, Southend, Southampton, South Tyneside, Stockton-on-Tees, Suffolk, Sunderland, Surrey, Swindon, Thurrock, Torbay, Wakefield, West Sussex, Windsor and Maidenhead, Wokingham, York, the Isle of Man, the Isle of Wight, the Isles of Scilly și următoarele porțiuni din comitate, districte și autorități unitare: Derby City: partea din autoritatea unitară care se situează la nord de limita nordică a drumului A52(T) împreună cu partea care se situează la nord de limita nordică a drumului A6(T); Derbyshire: partea din comitat care se situează la nord de limita nordică a drumului A52(T) și acea parte din comitat care se situează la nord de limita nordică a drumului A6(T); Gloucestershire: partea din comitat care se situează la est de limita estică a drumului roman Fosse Way; Leicestershire: partea din comitat care se situează la est de limita estică a drumului roman Fosse Way, împreună cu partea din comitat care se situează la est de limita estică a drumului B4114 și partea din comitat care se situează la est de limita estică a autostrăzii M1; North Yorkshire: întreg comitatul, cu excepția acelei părți din comitat care cuprinde districtul Craven; South Gloucestershire: partea din autoritatea unitară care se situează la sud de limita sudică a autostrăzii M4; Staffordshire: partea din comitat care se situează la est de limita estică a drumului A52(T) și acea parte din comitat care se situează la limita estică a drumului A523; Warwickshire: acea parte din comitat care se situează la est de limita estică a drumului roman Fosse Way; Wiltshire: partea din comitat care se situează la sud de limita sudică a autostrăzii M4 și partea din comitat care se situează la est de limita estică a drumului roman Fosse Way Roman]”.

(b)

Punctele 6.2 și 14.7 se elimină.

(c)

La punctele 20.1, 20.2, 22, 23, 25.1, 25.2, 26, 27.1, 27.2 și 30, în a treia coloană, termenul „Regatul Unit” se înlocuiește cu „Regatul Unit (Irlanda de Nord)”.

(d)

La punctul 21, textul din a doua coloană litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„plantele provin din zonele protejate din Spania, Franța (Corsica), Irlanda, Italia [Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: provinciile Forlí-Cesena, Parma, Piacenza și Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemont; Sardinia; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige: provinciile autonome Bolzano și Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneția: cu excepția comunelor Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara din provincia Rovigo, a comunelor Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi din provincia Padova și, din provincia Verona, a comunelor Palù, Roverchiara, Legnago (partea din teritoriul comunal situat la nord-est de drumul național Transpolesana), Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari], Austria [Burgenland, Carintia, Austria Joasă, Tirol (districtul administrativ Lienz), Steiermark, Viena], Portugalia, Finlanda, Regatul Unit (Irlanda de Nord, Isle of Man și Channel Islands) sau”.

(e)

La punctul 21, textul din a treia coloană se înlocuiește cu următorul text:

„Spania, Franța (Corsica), Irlanda, Italia [Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: provinciile Forlí-Cesena, Parma, Piacenza și Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemont; Sardinia; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige: provinciile autonome Bolzano și Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneția: cu excepția comunelor Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara din provincia Rovigo, a comunelor Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi din provincia Padova și, din provincia Verona, a comunelor Palù, Roverchiara, Legnago (partea din teritoriul comunal situat la nord-est de drumul național Transpolesana), Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari], Austria [Burgenland, Carintia, Austria Joasă, Tirol (districtul administrativ Lienz), Steiermark, Viena], Portugalia, Finlanda, Regatul Unit (Irlanda de Nord, Isle of Man și Channel Islands)”.