4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/34


Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 14-i ítélete — Fiorucci kontra OHIM — Edwin (ELIO FIORUCCI)

(T-165/06. sz. ügy) (1)

(„Közösségi védjegy - A védjegyoltalom megszűnésének megállapítására és a védjegy törlésére irányuló eljárás - Az ELIO FIORUCCI közösségi szóvédjegy - Közismert személy nevének védjegyként történő lajstromozása - A 40/94/EK rendelet 52. cikke (2) bekezdésének a) pontja és 50. cikke (1) bekezdésének c) pontja”)

2009/C 153/65

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Elio Fiorucci (Milánó, Olaszország) (képviselők: A. Vanzetti, G. Sironi és F. Rossi ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: O. Montalto és L. Rampini meghatalmazottak)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó az Elsőfokú Bíróság előtti eljárásban: Edwin Co. Ltd (Tokió, Japán) (képviselők: D. Rigatti, M. Bertani, S. Verea, K. Muraro és M. Balestriero ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsa által az Elio Fiorucci és az Edwin Co. Ltd közötti, a védjegyoltalom megszűnésének megállapítására és a védjegy törlésére irányuló eljárás ügyében 2006. április 6-án hozott határozattal (R 238/2005-1. sz. ügy) szemben benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság hatályon kívül helyezi a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) első fellebbezési tanácsának 2006. április 6-i határozatát (R 238/2005-1. sz. ügy) annyiban, amennyiben tévesen értelmezi a Codice della Proprietà Industriale (az ipari tulajdon olasz törvénykönyve) 8. cikkének (3) bekezdését.

2)

Az Elsőfokú Bíróság a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

Az Elsőfokú Bíróság az OHIM-ot kötelezi a saját költségeinek és az Elio Fiorucci részéről felmerült költségek kétharmadának viselésére.

4)

Az Edwin Co. Ltd maga viseli saját költségeit, valamint az Elio Fiorucci részéről felmerült költségek egyharmadát.


(1)  HL C 190., 2006.8.12.