22.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 138/36


Seneste offentliggørelse af »KOM-dokumenter, som ikke er forslag til retsakter, vedtaget af Kommissionen« samt af »forslag til retsakter vedtaget af Kommissionen«

(2007/C 138/11)

EUT C 126 af 7.6.2007

Oversigt over tidligere offentliggørelser:

EUT C 78 af 11.4.2007

EUT C 332 af 30.12.2006

EUT C 317 af 23.12.2006

EUT C 303 af 13.12.2006

EUT C 225 af 19.9.2006

EUT C 184 af 8.8.2006