4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/35


Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 19-i ítélete — Euro-Information kontra OHIM (CYBERCREDIT, CYBERGESTION, CYBERGUICHET, CYBERBOURSE és CYBERHOME)

(T-211/06., T-213/06., T-245/06., T-155/07. és T-178/07. sz. egyesített ügyek) (1)

(„Közösségi védjegy - A CYBERCREDIT, CYBERGESTION, CYBERGUICHET, CYBERBOURSE és CYBERHOME közösségi szóvédjegyek bejelentése - Feltétlen kizáró ok - Megkülönböztető képesség hiánya - A 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja - A használat révén szerzett megkülönböztető képesség hiánya - A 40/94 rendelet 7. cikkének (3) bekezdése”)

2009/C 153/66

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: L'Européenne de traitement de l'information (Euro-Information) (Strasbourg, Franciaország) (képviselők: P. Greffe, J. Schouman, A. Jacquet és L. Paudrat ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: A. Folliard-Monguiral meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának (az R 0068/2006-1. sz. ügyben) 2006. május 24-én, (az R 0066/2006-1. sz. ügyben) 2006. június 12-én, (az R 0067/2006-1. sz. ügyben) 2006. július 5-én, (az R 1046/2006-1. sz. ügyben) 2007. február 28-án, (az R 0067/2006-1. sz. ügyben) 2007. március 15-én, a CYBERGESTION (T-213/06. sz. ügy), a CYBERCREDIT (T-211/06. sz. ügy), a CYBERGUICHET (T-245/06. sz. ügy), a CYBERBOURSE (T-155/07. sz. ügy) és a CYBERHOME (T-178/07. sz. ügy) megjelölések lajstromozásával kapcsolatban hozott határozataival szemben benyújtott keresetek.

Az ítélet rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság a kereseteket elutasítja.

2)

Az Elsőfokú Bíróság a L'Européenne de traitement de l'information-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 249., 2006.10.14.