Siguranța rutieră: permisele de conducere

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2006/126/CE privind permisele de conducere

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

ASPECTE-CHEIE

Directiva produce următoarele efecte.

Recunoașterea reciprocă a permiselor

Permisele emise de țările UE trebuie să fie recunoscute reciproc. Categoriile de permise de conducere sunt următoarele:

Decizia (UE) 2016/1945 conține un tabel al echivalențelor dintre aceste categorii și cele aferente permiselor emise în țările UE înainte de această directivă.

Condiții pentru eliberarea permiselor

Examinatorii pentru permisele de conducere

Modificări ca urmare a pandemiei de COVID-19

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Se aplică de la 19 ianuarie 2007, iar țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația proprie până la 19 ianuarie 2011. Țările UE trebuie să aplice normele directivei începând de la 19 ianuarie 2013.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată) (JO L 403, 30.12.2006, pp. 18-60)

Modificările succesive aduse Directivei 2006/126/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) 2020/698 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 mai 2020 de stabilire a unor măsuri specifice și temporare, în contextul pandemiei de COVID-19, privind reînnoirea sau prelungirea anumitor certificate, licențe, permise și autorizații, precum și amânarea anumitor controale și formări periodice în anumite domenii ale legislației din sectorul transporturilor (JO L 165, 27.5.2020, pp. 10-24)

Decizia (UE) 2016/1945 a Comisiei din 14 octombrie 2016 privind echivalențele între categoriile de permise de conducere (JO L 302, 9.11.2016, pp. 62-162)

Regulamentul (UE) nr. 575/2014 al Comisiei din 27 mai 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 383/2012 de stabilire a cerințelor tehnice cu privire la permisele de conducere care conțin un mediu de stocare (microcip) (JO L 159, 28.5.2014, pp. 47-49)

Regulamentul (UE) nr. 383/2012 al Comisiei din 4 mai 2012 de stabilire a cerințelor tehnice cu privire la permisele de conducere care conțin un mediu de stocare (microcip) (JO L 120, 5.5.2012, pp. 1-11)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 22.09.2020