4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/26


Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2009. április 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Hotel Alpenhof GesmbH kontra Oliver Heller

(C-144/09. sz. ügy)

2009/C 153/47

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberster Gerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: Hotel Alpenhof GesmbH

Alperes: Oliver Heller

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Elégséges-e a 44/2001/EK rendelet (1) (az úgynevezett „Brüsszel I. rendelet”) 15. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében vett tevékenység „irányulásához” az, hogy a fogyasztóval szerződő fél weboldala elérhető az interneten?


(1)  A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet (HL 2001 L 12., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 4. kötet, 42. o.)