4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/50


Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 4-i végzése — Rundpack kontra OHIM (Műanyagpohár ábrázolása)

(T-503/08. sz. ügy) (1)

2009/C 153/97

Az eljárás nyelve: német

A harmadik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 44., 2009.2.21.