4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/2


A tanácsok közötti ügyelosztás rendje

2009/C 153/04

Az Elsőfokú Bíróság 2009. június 16 án az eljárási szabályzat 12. cikke alapján az alábbiak szerint rögzítette a tanácsok közötti ügyelosztás rendjét a 2009. október 1 jétől2010. augusztus 31 ig terjedő időszakra:

1.

A keresetlevél benyújtását követően, az eljárási szabályzat 14. és 51. cikke későbbi alkalmazásának sérelme nélkül a Közszolgálati Törvényszék határozatai elleni fellebbezéseket a fellebbezési tanácsnak osztják ki.

2.

A keresetlevél benyújtását követően és az eljárási szabályzat 14. és 51. cikke későbbi alkalmazásának sérelme nélkül az 1. pont szerintiektől eltérő ügyeket három bíróból álló tanácsoknak osztják ki.

Az e pont szerinti ügyeket három különböző csoportba osztva, a Hivatalban történt nyilvántartásba vételük sorrendje szerint kialakított rotációs rendszerben osztják el a tanácsok között:

a vállalkozásokra alkalmazandó versenyjogi szabályok, a tagállamok által nyújtott támogatásokra vonatkozó szabályok és a kereskedelempolitikai védintézkedésekre vonatkozó szabályok végrehajtásával kapcsolatos ügyek;

az eljárási szabályzat 130. cikkének 1. § ában meghatározott, a szellemi tulajdonnal kapcsolatos ügyek;

minden egyéb ügy.

E rendszerben minden harmadik ügyelosztási körben kétszer veszik figyelembe a négy bíróból álló, három taggal eljáró két tanácsot.

Az Elsőfokú Bíróság elnöke eltérhet ettől a rendszertől egyes összefüggő ügyek esetén vagy a munkateher kiegyensúlyozott elosztásának biztosítása érdekében.