22.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 138/18


Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 70/2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder

(2007/C 138/08)

Sag nr.

XA 7012/07

Medlemsstat

Italien

Region

Lazio

Støtteordningens navn eller navnet på den støttemodtagende virksomhed

Agevolazioni a favore di PMI per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione

Retsgrundlag

Deliberazione della Giunta Regionale n. 115 del 27.2.2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (parte I e II) n. 9 del 30 marzo 2007, attuativa della legge 28.11.1965, n. 1329 (c.d. «legge Sabatini») e s.m.i

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen eller den samlede støtte til virksomheden

10 millioner EUR (1)

Maksimal støtteintensitet

Den maksimale støtteintensitet er 40 % af udgifterne til køb eller leje af nye værktøjsmaskiner og produktionsmaskiner

Gennemførelsestidspunkt

Dagen efter offentliggørelsen af Deliberazione della Giunta Regionale no 115 del 27.2.2007 på støtteforvalterens (MCC spa) internetsted www.incentivi.mcc.it  (2)

Støtteordningens varighed eller støtteprojektets varighed

Ubegrænset, men støtteordningen er fritaget underretningskravet i henhold til EF-traktatens artikel 88, stk. 3, indtil den 30. juni 2008, hvor forordning (EF) nr. 70/2001, som ændret, ophører med at gælde, medmindre der vedtages en forlængelse

Støttens formål

Støtten skal anvendes til investeringer

Berørte sektorer

Alle sektorer

 

eller

 

Kulminedrift

 

Alle former for fremstillingsvirksomhed

 

eller

 

stålindustri

 

Skibsbygning

 

Syntetiske fibre

 

Motorkøretøjer

 

anden fremstillingsvirksomhed

 

Forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter

Ja

Alle tjenester

 

eller

 

Transporttjenester

 

Finansielle tjenester

 

Andre tjenester

 

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Regione Lazio — Assessorato della Piccola e media impresa, commercio e artigianato

Direzione regionale Attività produttive

Via Cristoforo Colombo, 212

I-00147 Roma

Tel. (39) 06 51 68 37 75

Fax (39) 06 51 68 37 73

E-mail: nconsole@regione.lazio.it

Andre oplysninger

Støtteordningen er tidligere blevet godkendt af Kommissionen ved brev D/55254 af 18. oktober 2000 — Støtte N 659/A/97


XA-nr.

XA 7013/07

Medlemsstat

Det Forenede Kongerige

Region

Cumbria

Støtteordningens navn eller navnet på den støttemodtagende virksomhed

‘Distinctly Cumbrian Agricultural Produce Scheme’

Retsgrundlag

Section 5, Regional Development Agencies Act 1998

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb, der ydes til virksomheden

Støtteordning

Årlig samlet støtte

1,2 millioner GBP

Garanterede lån

Individuel støtte

Samlet støtte

Garanterede lån

Maksimal støtteintensitet

I overensstemmelse med forordningens artikel 4, stk. 2-6, og artikel 5

Ja

Gennemførelsestidspunkt

Fra den 1.4.2007

Støtteordningens eller det individuelle støtteprojekts varighed

Til den 30.6.2009

Støttens formål

Støtte til små og mellemstore virksomheder

Ja

Berørte sektorer

Alle sektorer er berettiget til støtten til SMV

Nej

Støtten er begrænset til særlige sektorer

Ja

Kulmineindustri

 

Alle former for fremstillingsvirksomhed

 

eller

 

Stålindustri

 

Skibsbygning

 

Syntetiske fibre

 

Motorkøretøjer

 

Andre former for fremstillingsvirksomhed

 

Forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter

Ja

Alle tjenesteydelser

 

eller

 

Transporttjenesteydelser

 

Finansielle tjenesteydelser

 

Andre tjenesteydelser

 

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Distinctly Cumbrian

Rural Enterprise Centre

Redhills

CA11 0DT Penrith

United Kingdom

Store individuelle støtteforanstaltninger

I overensstemmelse med forordningens artikel 6

Ja


Sag nr.

XA 7014/07

Medlemsstat

Spanien

Region

La Rioja

Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager individuel støtte

Fomento de la industria agroalimentaria (PYMES)

Retsgrundlag

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja de 22 de febrero de 2007 por la que se aprueba la modificación de las bases reguladoras de concesión de ayudas para el fomento de la Pequeña y Mediana Industria Agroalimentaria con objeto de su adecuación a las Directrices Comunitarias sobre ayudas estatales al Sector Agrario y Forestal (B.O.R. no 33, de 10 de marzo de 2007)

Forventede årlige udgifter til ordningen eller samlet individuel støtte til virksomheden

Støtteordning

Årlig samlet støtte

2,75 millioner EUR

Garanterede lån

Individuel støtte

Samlet støtte

Garanterede lån

Maksimal støtteintensitet

I overensstemmelse med forordningens artikel 4, stk. 2-7, og artikel 5

Ja

Gennemførelsesdato

Fra 10.3.2007

Støtteordningens eller den individuelle støttes varighed

Indtil 31.12.2008

Støttens formål

Støtte til SMV

Ja

Berørte sektorer

Alle sektorer der er berettiget til at modtage støtte til SMV'er

Nej

Begrænset til specifikke sektorer

Ja

Kulminedrift

 

Alle industrisektorer

 

eller

 

Stålindustri

 

Skibsbygning

 

Syntetiske fibre

 

Motorkøretøjer

 

Andre industrisektorer

 

Forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter

Ja

Alle tjenesteydelser

 

eller

 

Transporttjenesteydelser

 

Finansielle tjenesteydelser

 

Andre tjenesteydelser

 

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

Muro de la Mata no 13-14

E-26071-Logroño

ader@ader.es

Omfattende individuel støtte

I overensstemmelse med forordningens artikel 6

Ja


Sag nr.

XA 7015/07

Medlemsstat

Spanien

Region

La Rioja

Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager individuel støtte

Programa estratégico de comercio exterior

Retsgrundlag

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, de 11 de febrero de 2005, por la que se aprueban las bases reguladoras de la entidad (B.O.R. no 24 de 17 de febrero de 2005)

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, de 7 de marzo de 2006, por la que se modifican las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Programa Estratégico de Comercio Exterior (B.O.R. no 37/2006 de 18 de marzo de 2006).

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, de 5 de marzo de 2007, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Programa Estratégico de Comercio Exterior (B.O.R. no 33/2007, de 10 de marzo).

Forventede årlige udgifter til ordningen eller samlet individuel støtte til virksomheden

Støtteordning

Årlig samlet støtte (2007)

1 700 000 EUR

Garanterede lån

Individuel støtte

Samlet støtte

Garanterede lån

Maksimal støtteintensitet

I overensstemmelse med forordningens artikel 4, stk. 2-7, og artikel 5

Ja

Gennemførelsesdato

Fra 10.3.2007

Støtteordningens eller den individuelle støttes varighed

Indtil 31.12.2008

Støttens formål

Støtte til SMV'er

Ja

Berørte sektorer

Alle sektorer berettiget til at modtage støtte til SMV'er

Ja

Begrænset til specifikke sektorer

 

Kulminedrift

 

Alle industrisektorer

 

eller

 

Stålindustri

 

Skibsbygning

 

Syntetiske fibre

 

Motorkøretøjer

 

Andre industrisektorer

 

Forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter

Ja

Alle tjenesteydelser

 

eller

 

Transporttjenesteydelser

 

Finansielle tjenesteydelser

 

Andre tjenesteydelser

 

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse

Agencia de desarrollo económico de La Rioja

Muro de la Mata, 13-14

E-26071 Logroño

Omfattende individuel støtte

I overensstemmelse med forordningens artikel 6

Ja


Sag nr.

XA 7019/07

Medlemsstat

Republikken Litauen

Region

Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager en individuel støtte

Dalies garantinio užmokesčio kompensavimas kreditų su garantija gavėjams.

Retsgrundlag

Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-161 „Dėl garantinio užmokesčio kreditų su garantija gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo“

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb, der ydes til virksomheden

Støtteordning

Årlig samlet beløb

1 millioner LTL (0,29 millioner EUR med den officielle vekselkurs)

Garanterede lån

Individuel støtte

Samlet støtte

Garanterede lån

Maksimal støtteintensitet

I overensstemmelse med forordningens artikel 4, stk. 2-6, og artikel 5

Ja

Gennemførelsesdato

1.5.2007

Ordningens eller den individuelle støttes varighed

Indtil den 30.6.2008 (3)

Støttens formål

Støtte til SMV

Ja

Berørt(e) sektor(er)

Begrænset til bestemte sektorer

Ja

Al fremstillingsvirksomhed

Alle tjenesteydelser

Produktion (inkl. forarbejdning af landbrugsprodukter) og tjenesteydelser i landdistrikter.

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6)

LT-01103 Vilnius

Store individuelle støttebeløb

I overensstemmelse med forordningens artikel 6

Ja


Sag nr.

XA 7020-07-LT-lånerenter

Medlemsstat

Republikken Litauen

Region

Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager en individuel støtte

Parama kreditų palūkanoms kompensuoti

Retsgrundlag

Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-159 „Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“.

Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-160 „Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“.

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb, der ydes til virksomheden

Støtteordning

Årlig samlet beløb

4 millioner LTL (1,16 millioner EUR med den officielle vekselkurs)

Garanterede lån

Individuel støtte

Samlet støtte

Garanterede lån

Maksimal støtteintensitet

I overensstemmelse med forordning artikel 4, stk. 2-6, og artikel 5

Ja

Gennemførelsesdato

1.5.2007

Ordningens eller den individuelle støttes varighed

Indtil den 30.6.2008 (4)

Støttens formål

Støtte til SMV

Ja

Berørt(e) sektor(er)

Begrænset til bestemte sektorer

Ja

Al fremstillingsvirksomhed

Alle tjenesteydelser

Produktion (inkl. forarbejdning af landbrugsprodukter) og tjenesteydelser i landdistrikter.

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6)

LT-01103 Vilnius

Store individuelle støttebeløb

I overensstemmelse med forordningens artikel 6

Ja


(1)  De oplyste årlige udgifter omfatter de planlagte udgifter til ordningen vedrørende SMV'er med samme retsgrundlag, der henhører under enten forordning (EF) nr. 70/2001, for andre sektorer end dem, der er omhandlet i dette skema, eller forordning (EF) nr. 1857/2006.

(2)  Ovennævnte beslutning (deliberazione) offentliggøres på nævnte internetsted, senest 10 arbejdsdage efter at dette skema er sendt til Europa-Kommissionen.

(3)  Hvis Kommissionen reviderer forordning (EF) nr. 70/2001 og forlænger dens anvendelsesperiode, vil ordningens gyldighedsperiode om nødvendigt blive forlænget, og Kommissionen vil blive underrettet herom.

(4)  Hvis Kommissionen reviderer forordning (EF) nr. 70/2001 og forlænger dens anvendelsesperiode, vil ordningens gyldighedsperiode om nødvendigt blive forlænget, og Kommissionen vil blive underrettet herom.