4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/50


Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 5-i végzése — Bizottság kontra Eurgit és Cirese

(T-470/08. sz. ügy) (1)

2009/C 153/96

Az eljárás nyelve: olasz

A negyedik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 327., 2008.12.20.