4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/37


Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 12-i ítélete — Jurado Hermanos kontra OHIM (JURADO)

(T-410/07. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - A JURADO közösségi szóvédjegy - A védjegyjogosult megújítási kérelmének hiánya - A védjegy törlése az oltalom lejártának napján - A kizárólagos engedélyes által benyújtott igazolási kérelem)

2009/C 153/71

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Jurado Hermanos, SL (Alicante, Spanyolország) (képviselő: C. Martín Álvarez ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: O. Montalto és P. López Fernández de Corres meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsának 2007. szeptember 3-i, a felperes által benyújtott igazolási kérelem tárgyában hozott határozatával (R 866/2007-2. sz. ügy) szemben benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2)

Az Elsőfokú Bíróság a Jurado Hermanos, SL-t kötelezi a költségek viselésére, ideértve az ideiglenes intézkedés iránti eljárásban felmerült költségeket.


(1)  HL C 8., 2008.1.12.