4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/50


Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 8-i végzése — Opus Arte UK kontra OHIM — Arte (OPUS ARTE)

(T-170/07. sz. ügy) (1)

2009/C 153/95

Az eljárás nyelve: angol

A hetedik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 170., 2007.7.21.