Strategia UE în domeniul tineretului (2019-2027)

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Rezoluția privind un cadru pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului: Strategia Uniunii Europene pentru tineret pe perioada 2019-2027

CARE ESTE ROLUL ACESTEI STRATEGII?

Strategia pentru tineret a Uniunii Europene (UE) (2019-2027) își propune să abordeze provocările cu care se confruntă tinerii din Europa prin:

ASPECTE-CHEIE

Statele membre ale UE confirmă următoarele:

Obiectivele generale ale strategiei pentru tineri sunt următoarele:

Strategia se bazează pe următoarele principii.

Strategia identifică trei teme principale – implicare, conectare și responsabilizare – și stabilește măsurile pe care guvernele statelor membre și Comisia Europeană le-ar putea lua.

Implicare

Implicarea tinerilor este o piatră de temelie a strategiei pentru a asigura o participare civică, economică, socială, culturală și politică semnificativă. Măsurile includ:

Conectare

Tinerii ar trebui să aibă posibilitatea de a experimenta schimburi culturale, civice și de altă natură cu colegii din UE și din alte țări europene. Astfel de schimburi există deja datorită programului Erasmus+ și Corpului european de solidaritate. Măsurile includ:

Responsabilizare

Lucrul cu tinerii poate dezvolta abilități personale și profesionale cheie și poate fi un catalizator pentru emancipare. Măsurile includ:

Strategia subliniază importanța unor politici bazate pe date concrete și ancorate în nevoile și situațiile reale ale tinerilor. Aceasta identifică următoarele elemente concrete.

Comisia:

CONTEXT

Din 2002, UE are o politică de tineret dedicată. Aceasta promovează participarea activă și accesul egal la oportunități, alături de alte politici, cum ar fi educația, formarea și ocuparea forței de muncă, care vizează tinerii.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Rezoluția Consiliului Uniunii Europene și a reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind un cadru pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului: Strategia Uniunii Europene pentru tineret pe perioada 2019-2027 (JO C 456, 18.12.2018, pp. 1-22).

DOCUMENTE CONEXE

Concluziile Consiliului privind punerea în aplicare a Strategiei UE pentru tineret (2019-2021) (JO C 504 I, 14.12.2021, pp. 10-11).

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Implicarea, conectarea și responsabilizarea tinerilor: o nouă strategie a UE pentru tineret [COM(2018) 269 final, 22.5.2018].

Data ultimei actualizări: 12.10.2022