15.3.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 81/1


Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE

Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE, għajr f’dak li għandu x’jaqsam mal-prodotti rilevanti mal-Anness I tat-Trattat)

2011/C 81/01

Data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni

9.2.2011

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

N 419/10

Stat Membru

Spanja

Reġjun

Noroeste, Madrid, Este, Noreste, Murcia, Centro (E), Andalucia

Imħallta

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Primera forestación de tierras agrícolas (Medida 221 Desarrollo Rural)

Il-bażi legali

Programas de Desarrollo Rural de las Comunidades Autónomas aprobados por Decisión de la Comisión que se citan a continuación: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, Pais Vasco, La Rioja y Valencia

Marco Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013 [C(2007) 5937]

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Forestrija

Il-forma tal-għajnuna

Għotja diretta

L-estimi

Baġit globali: EUR 622,26 (f'miljuni)

L-intensità

80 %

It-tul ta' żmien

sal-31.12.2013

Setturi ekonomiċi

Forestrija u qtugħ u trasport ta' siġar għall-injam

Isem u indirizz tal-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Autoridades de gestión de los PDR

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_mt.htm

Data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni

9.2.2011

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

N 435/10

Stat Membru

Spanja

Reġjun

Andalucia, Canarias, Extremadura, Galicia, Madrid, Rioja, Aragon, Asturias

Imħallta

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Primera forestación de tierras no agrícolas (Medida 223 Desarrollo Rural)

Il-bażi legali

Programas de Desarrollo Rural de las Comunidades Autónomas aprobados por Decisión de la Comisión que se citan a continuación: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Extremadura, Galicia, Madrid y La Rioja

Marco Nacional de Desarollo Rural 2007-2013 [C(2007) 5937]

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Forestrija

Il-forma tal-għajnuna

Għotja diretta

L-estimi

Baġit globali: EUR 150,47 (f'miljuni)

L-intensità

85 %

It-tul ta' żmien

sal-31.12.2013

Setturi ekonomiċi

Forestrija u qtugħ u trasport ta' siġar għall-injam

Isem u indirizz tal-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Autoridades de gestion de los PDR

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_mt.htm

Data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni

11.2.2011

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

SA.32095

Stat Membru

Il-Ġermanja

Reġjun

Chemnitz, Dresden, Leipzig

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Grundsätze für eine nationale Rahmenrichtlinie zur Gewährung staatlicher Zuwendungen zur Bewältigung von durch Naturkatastrophen verursachte Schäden in der Landwirtschaft — Überschwemmungen in Sachsen im September 2010

Il-bażi legali

1.

Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen (Sächsische Haushaltsordnung — SäHO)

2.

Verwaltungsvorschriften des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zur Sächsischen Haushaltsordnung (VwV-SäHO)

3.

Grundsätze für eine nationale Rahmenrichtlinie zur Gewährung staatlicher Zuwendungen zur Bewältigung von durch Naturkatastrophen verursachte Schäden in der Landwirtschaft

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Diżastri naturali jew ġrajjiet eċċezzjonali

Il-forma tal-għajnuna

Għotja diretta, Self f'imgħax favorevoli (inkluż dettalji dwar il-garanzija fuq is-self)

L-estimi

 

Baġit annwali: EUR 3,00 (f'miljuni)

 

Baġit globali: EUR 3,00 (f'miljuni)

L-intensità

100 %

It-tul ta' żmien

sal-31.12.2011

Setturi ekonomiċi

Produzzjoni ta' għelejjel u annimali, kaċċa u attivitajiet relatati

Isem u indirizz tal-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Sächsische Aufbaubank

Pirnaische Straße 9

01069 Dresden

DEUTSCHLAND

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_mt.htm

Data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni

10.2.2011

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

SA.32160

Stat Membru

L-Olanda

Reġjun

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Extension of the scheme ‘Limited amounts of compatible aid (guarantees for working capital) for undertakings active in the primary production of agricultural products’

Il-bażi legali

art. 2, 4 en 7 Kaderwet LNV-subsidies

art. 2:81 — 2:89 Regeling LNV-subsidies

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Rimedju għal tħarbit serju fl-ekonomija

Il-forma tal-għajnuna

Garanzija

L-estimi

Baġit globali: EUR 2,81 (f'miljuni)

L-intensità

It-tul ta' żmien

31.1.2011-31.12.2011

Setturi ekonomiċi

Produzzjoni ta' għelejjel u annimali, kaċċa u attivitajiet relatati

Isem u indirizz tal-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

NEDERLAND

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_mt.htm