4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/8


A Bíróság (ötödik tanács) 2009. május 7-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Portugál Köztársaság

(C-530/07. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés - 91/271/EGK irányelv - Szennyezés és ártalom - A települési szennyvíz kezelése - 3. és 4. cikk)

2009/C 153/16

Az eljárás nyelve: portugál

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: S. Pardo Quintillán és G. Braga da Cruz meghatalmazottak)

Alperes: Portugál Köztársaság (képviselők: L. Inez Fernandes és M. J. Lois meghatalmazottak)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés — A települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv (HL L 135., 40. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 26. o.) 3. és 4. cikkének való megfeleléshez szükséges rendelkezések előírt határidőn belüli elfogadásának elmulasztása

Rendelkező rész

1)

A Portugál Köztársaság — mivel elmulasztotta a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv 3. cikke rendelkezéseinek megfelelően gyűjtőrendszerekkel felszerelni Bacia do Rio Uima (Fiães S. Jorge), Costa de Aveiro, Covilhã, Espinho/Feira, Ponta Delgada, Póvoa do Varzim/Vila do Conde, Santa Cita agglomerációit, és ezen irányelv 4. cikkének megfelelően másodlagos kezelés vagy ezzel egyenértékű kezelés alá vetni az Alverca, Bacia do Rio Uima (Fiães S. Jorge), Carvoeiro, Costa de Aveiro, Costa Oeste, Covilhã, Lisszabon, Matosinhos, Milfontes, Nazaré/Famalicão, Ponta Delgada, Póvoa de Varzim/Vila do Conde, Santa Cita, Vila Franca de Xira és Vila Real de Santo António agglomerációiból származó szennyvizeket — nem teljesítette az említett irányelv 3. és 4. cikkéből eredő kötelezettségeit.

2)

A Bíróság a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

A Bíróság a Portugál Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 37., 2008.2.9.