ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 328

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 51
6 decembrie 2008


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1210/2008 al Consiliului din 20 noiembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 55/2008 de introducere a unor preferințe comerciale autonome pentru Republica Moldova

1

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1211/2008 al Comisiei din 5 decembrie 2008 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

5

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1212/2008 al Comisiei din 5 decembrie 2008 de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 945/2008 pentru anul de comercializare 2008/2009

7

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1213/2008 al Comisiei din 5 decembrie 2008 privind programul comunitar de control, multianual și coordonat pentru 2009, 2010 și 2011 de asigurare a respectării limitelor maxime de reziduuri de pesticide din și de pe alimentelele de origine vegetală și animală și de evaluare a expunerii consumatorilor la reziduurile de pesticide (1)

9

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1214/2008 al Comisiei din 5 decembrie 2008 de stabilire a coeficienților aplicabili cerealelor exportate sub formă de Irish whiskey pentru perioada 2008/2009

18

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1215/2008 al Comisiei din 5 decembrie 2008 privind deschiderea și gestionarea unui contingent tarifar comunitar la importul de orz de bere provenit din țări terțe și de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului (versiune codificată)

20

 

*

Regulament (CE) nr. 1216/2008 al Comisiei din 5 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 872/2004 al Consiliului privind noi măsuri restrictive împotriva Liberiei

26

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal (1)

28

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Consiliu

 

 

2008/910/CE

 

*

Decizia Consiliului din 27 noiembrie 2008 de modificare a părților 1 și 2 ale Rețelei de consultări Schengen (specificații tehnice)

38

 

 

Comisie

 

 

2008/911/CE

 

*

Decizia Comisiei din 21 noiembrie 2008 de stabilire a unei liste a substanțelor și preparatelor vegetale și a combinațiilor acestora în vederea folosirii în medicamentele tradiționale din plante [notificată cu numărul C(2008) 6933]  (1)

42

 

 

2008/912/CE

 

*

Decizia Comisiei din 28 noiembrie 2008 cu privire la contribuția financiară comunitară pentru anul 2009 acordată anumitor laboratoare comunitare de referință în materie de control al hranei pentru animale și al produselor alimentare [notificată cu numărul C(2008) 7283]

49

 

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI VI DIN TRATATUL UE

 

*

Decizia-cadru 2008/913/JAI a Consiliului din 28 noiembrie 2008 privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal

55

 

 

 

*

Aviz cititorilor (A se vedea coperta a treia)

s3

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.