4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/53


Helyesbítés a Hivatalos Lapban megjelent közleményhez a T-126/09. sz. ügyben

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 129., 2009. június 6., 18. o. )

2009/C 153/102

A T-126/09. sz. Olaszország kontra Bizottság és EPSO ügyben a Hivatalos Lapban megjelent közlemény szövege helyesen a következő:

„2009. március 24-én benyújtott kereset — Olaszország kontra Bizottság és EPSO

(T-126/09. sz. ügy)

2009/C 129/31

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: az Olasz Köztársaság (képviselő: P. Gentili avvocato dello Stato)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága és az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a közegészségügy területén 35 (AD 5) bolgár, ciprusi, cseh, észt, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, román, szlovák, vagy szlovén állampolgárságú tisztviselőből álló tartaléklista létrehozására irányuló EPSO/AD/144/09. sz. általános versenyvizsga kiírását, az élelmiszerbiztonság területén (szakpolitika és jogalkotás) 40 (AD 5) bolgár, ciprusi, cseh, észt, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, román, szlovák, vagy szlovén állampolgárságú tisztviselőből álló tartaléklista létrehozására irányuló EPSO/AD/145/09. sz. általános versenyvizsga kiírását, és az élelmiszerbiztonság területén (audit, felülvizsgálat és értékelés) 55 (AD 5) bolgár, ciprusi, cseh, észt, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, román, szlovák, vagy szlovén állampolgárságú tisztviselőből álló tartaléklista létrehozására irányuló EPSO/AD/146/09. sz. általános versenyvizsga kiírását a közegészségügy területéhez kapcsolódó tevékenységek vonatkozásában.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jogalapok és fontosabb érvek megegyeznek a T-166/07. sz., Olaszország kontra Bizottság ügyben hivatkozottakkal.”