4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/29


A Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) (Egyesült Királyság) által 2009. május 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Secretary of State for Work and Pensions kontra Taous Lassal

(C-162/09. sz. ügy)

2009/C 153/55

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division)

Az alapeljárás felei

Felperes: Secretary of State for Work and Pensions

Alperes: Taous Lassal

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Amennyiben (i) egy EU polgár 1999. szeptemberében munkavállalóként érkezett az Egyesült Királyságba, és ugyancsak munkavállalóként 2005 februárjáig ott maradt, majd (ii) elhagyta az Egyesült Királyságot, és 10 hónapra visszatért abba a tagállamba, amelynek állampolgára, majd (iii) 2005 decemberében visszatért az Egyesült Királyságba és folyamatosan ott tartózkodott 2006 novemberéig, amikor társadalombiztosítási juttatásért folyamodott:

Úgy kell-e értelmezni a 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (1) bekezdését, hogy az feljogosítja az említett EU polgárt a huzamos tartózkodásra azon tény alapján, hogy a munkavállalók részére tartózkodási jogokat biztosító korábbi közösségi jogi eszközökkel összhangban öt éven keresztül folyamatosan, jogszerűen az Egyesült Királyságban tartózkodott, amely ötéves időtartam 2006. április 30-át (a tagállamok számára az irányelv átültetésére előírt határidő) megelőzően ért véget?