5.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 175/39


2007 m. birželio 28 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 743/2007, nustatančio eksporto grąžinamąsias išmokas už baltąjį ir žaliavinį cukrų, eksportuojamus toliau jų neperdirbus, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 169, 2007 m. birželio 29 d. )

32 puslapis, priedas, NB:

Paskirties šalių kodą S00 skaityti taip:

„S00

:

visos paskirties šalys, išskyrus Albaniją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Serbiją, Juodkalniją, Kosovą, Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Andorą, Gibraltarą, Seutą, Meliliją, Šventąjį Sostą (Vatikano Miesto Valstybę), Lichtenšteiną, Livigno ir Campione d'Italia bendruomenes, Heligolando salą, Grenlandiją, Farerų salas ir Kipro respublikos teritorijas, kuriose Kipro Respublikos Vyriausybė nevykdo veiksmingos kontrolės“