16.2.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 56/31


Vispārējās tiesas 2014. gada 9. decembra rīkojums – Makhlouf/Padome

(Lieta T-442/13) (1)

(2015/C 056/43)

Tiesvedības valoda – franču

Septītās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 325, 9.11.2013.