4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/36


Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 7-i ítélete — Klein Trademark Trust kontra OHIM — Zafra Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA)

(T-185/07. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - CK CREACIONES KENNYA közösségi szóvédjegy bejelentése - CK Calvin Klein korábbi közösségi ábrás védjegy és CK korábbi nemzeti ábrás védjegyek - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség hiánya - Megjelölések hasonlóságának hiánya - A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

2009/C 153/69

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Calvin Klein Trademark Trust (Wilmington, Delaware, Amerikai Egyesült Államok) (képviselők: T. Andrade Boué, I. Lehmann Novo és A. Hernández Lehmann ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: M. Ó. Mondéjar Ortuño meghatalmazott)

A másik fél az OHIM fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó az Elsőfokú Bíróság előtti eljárásban: Zafra Marroquineros, SL (Caravaca de la Cruz, Spanyolország) (képviselő: J. Martín Álvarez ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsának a Calvin Klein Trademark Trust és a Zafra Marroquineros, SL közötti felszólalási eljárásra vonatkozó, 2007. március 29-i határozatával (R 314/2006-2. sz. ügy) szemben benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2)

Az Elsőfokú Bíróság a Calvin Klein Trademark Trust-ot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 170., 2007.7.21.