16.2.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 56/10


Tiesas otrās palātas priekšsēdētāja 2014. gada 11. novembra rīkojums – Eiropas Komisija/Rumānija

(Lieta C-406/13) (1)

(2015/C 056/13)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Tiesas otrās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 260, 7.9.2013