16.2.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 56/16


Vispārējās tiesas 2014. gada 15. decembra rīkojums – AQ/Parlaments

(Lieta T-168/11) (1)

(Prasība par zaudējumu atlīdzību - Kaitējuma atlīdzināšana, kas prasītājam nodarīts, Eiropas Parlamentam pieņemot lēmumu atstāt tā sūdzību bez virzības - Lūgums uzsākt izmeklēšanu par apgalvotajiem pārkāpumiem tiesvedībā Eiropas Cilvēktiesību tiesā - Acīmredzama nepieņemamība)

(2015/C 056/22)

Tiesvedības valoda – poļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: AQ (Żary, Polija) (pārstāvis – P. K. Rosiak, avocat)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāvis – K. Zejdová)

Priekšmets

Prasība par zaudējumu atlīdzību, kas prasītājam esot nodarīti, Eiropas Parlamentam pieņemot lēmumu atstāt bez virzības sūdzību, kurā prasītājs lūdzis uzsākt izmeklēšanu par apgalvotajiem pārkāpumiem tiesvedībā Eiropas Cilvēktiesību tiesā

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

AQ sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Parlamenta tiesāšanās izdevumus;

3)

juridiskās palīdzības izmaksas, kas jāuzņemas Vispārējās tiesas kasei, ir EUR 1  653,36.


(1)  OV C 250, 18.8.2012.