9.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 70/28


Indkaldelse af forslag — EIBI's anden sociale innovationskonkurrence

2013/C 70/10

EIB-instituttet arrangerer den anden sociale innovationskonkurrence (Social Innovation Tournament).

Den sociale innovationskonkurrence, Social Innovation Tournament, som EIB-Instituttet indførte i 2012, er flagskibsinitiativet i Instituttets sociale program. Konkurrencen tager sigte på at fremme innovative idéer og identificere/belønne muligheder, som har potentiale til at skabe betydelige samfundsmæssige fordele, eller som udviser bedste praksis med konkrete resultater, der kan skaleres. Målet er at skabe social værdi med relation til kampen mod social udstødelse. Den dækker derfor projekter inden for en bred vifte af områder fra uddannelse og sundhed til det naturlige miljø og bymiljø gennem nye teknologier, nye systemer og nye processer. Forbedringer på disse områder er helt afgørende for forretningssucces, og social innovation kan have en betydelig social effekt. Med indførelsen af en »Special Category Prize« i 2013 vil der blive lagt særlig vægt på bymiljø og det naturlige miljø.

Flere oplysninger om 2013-konkurrencen kan findes på konkurrencens websted

http://institute.eib.org/2013/02/the-eib-institute-organises-the-second-edition-of-its-social-innovation-tournament/