4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/9


A Bíróság (második tanács) 2009. április 30-i ítélete (az Oberster Gerichtshof — Ausztria előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft kontra LIBRO Handelsgesellschaft mbH

(C-531/07. sz. ügy) (1)

(Áruk szabad mozgása - Importált könyvek árának rögzítésére vonatkozó nemzeti szabályozás - Behozatalra vonatkozó mennyiségi korlátozással azonos hatású intézkedés - Igazolás)

2009/C 153/17

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

az Oberster Gerichtshof — Ausztria

Az alapeljárás felei

Felperes: Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft

Alperes: LIBRO Handelsgesellschaft mbH

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Oberster Gerichtshof (Ausztria) — Az EK 3. cikk (1) bekezdésének, az EK 10. cikknek, az EK 28. cikknek, az EK 30. cikknek, az EK 81. cikknek és az EK 151. cikknek az értelmezése — Nemzeti jogszabály, amely a német nyelvű könyvek importőreit arra kötelezi, hogy a könyvek kiskereskedelmi fogyasztói árát úgy rögzítsék, hogy az ne lehessen alacsonyabb a kiadó államra nézve rögzített árnál.

Rendelkező rész

1)

Az olyan nemzeti szabályozás, amely megtiltja a német nyelvű könyvek importőrei számára, hogy a kiadó által a kiadó államra nézve rögzített vagy javasolt fogyasztói árnál alacsonyabb árat állapítsanak meg, az EK 28. cikk szerinti, „behozatalra vonatkozó mennyiségi korlátozással azonos hatású intézkedésnek” minősül.

2)

Az olyan nemzeti szabályozás, amely megtiltja a német nyelvű könyvek importőrei számára, hogy a kiadó által a kiadó államra nézve rögzített vagy javasolt fogyasztói árnál alacsonyabb árat állapítsanak meg, sem az EK 30. cikk és az EK 151. cikk alapján, sem közérdeken alapuló feltétlenül érvényesítendő követelmények alapján nem igazolható.


(1)  HL C 37.,.2008.2.9.