Mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu definīcija un darbības joma

KOPSAVILKUMS:

Komisijas Ieteikums par mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪ IETEIKUMA MĒRĶIS?

Ar to izveido kritērijus, kas ļauj noteikt, vai uzņēmums ir mikrouzņēmums, mazais vai vidējais uzņēmums (MVU). Šīs dažādās kategorijas, kuru pamatā ir uzņēmuma darbinieku skaits un tā apgrozījums vai bilance, nosaka, vai uzņēmums ir tiesīgs piedalīties Eiropas Savienības (ES) un valsts finanšu un atbalsta programmās. Definīcijas stājās spēkā 2005. gada 1. janvārī.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

KONTEKSTS

MVU veido 99 % no visiem uzņēmumiem ES. Tie veido ES ekonomikas mugurkaulu. MVU nodrošina divas no katrām trim izveidotajām darbavietām. 2013. gadā vairāk nekā 21 miljons MVU nodrošināja gandrīz 90 miljonus darbavietu ES. Tie veicina uzņēmējdarbību un inovāciju, palīdzot sekmēt Eiropas konkurētspēju, ekonomisko izaugsmi un nodarbinātību.

AKTS

Komisijas Ieteikums 2003/361/EK (2003. gada 6. maijs) par mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (izziņots ar dokumenta numuru C(2003) 1422) (OV L 124, 20.5.2003., 36.–41. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 11.01.2016