4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/38


Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 13-i ítélete — Schuhpark Fascies kontra OHIM — Leder & Schuh (jello SCHUHPARK)

(T-183/08. sz. ügy) (1)

(„Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A jello SCHUHPARK közösségi ábrás és szóvédjegy bejelentése - Schuhpark korábbi nemzeti szóvédjegy - Viszonylagos kizáró ok - A korábbi védjegy használatának bizonyítéka - A 40/94/EK rendelet 43. cikkének (2) bekezdése”)

2009/C 153/73

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Schuhpark Fascies GmbH (Warendorf, Németország) (képviselők: A. Peter és J. Braune ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: S. Schäffner meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó az Elsőfokú Bíróság előtti eljárásban: Leder & Schuh AG (Graz, Ausztria) (képviselők: W. Kellenter és A. Schlaffga ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsa Schuhpark Fascies GmbH és Leder & Schuh AG közötti felszólalási eljárásra vonatkozó, 2008. március 13-i határozatának (R 1560/2006-4. sz. ügy) a hatályon kívül helyezése iránt benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2)

Az Elsőfokú Bíróság a Schuhpark Fascies GmbH-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 171., 2008.7.5.