4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/37


Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 20-i ítélete — CFCMCEE kontra OHIM (P@YWEB CARD és PAYWEB CARD)

(T-405/07. és T-406/07. sz. egyesített ügyek) (1)

(„Közösségi védjegy - A P@YWEB/email CARD és PAYWEB CARD közösségi szóvédjegyek bejelentése - Feltétlen kizáró ok - A megkülönböztető képesség részleges hiánya - A 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

2009/C 153/70

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE) (Strasbourg, Franciaország) (képviselők: P. Greffe, J. Schouman és L. Paudat ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: A. Folliard-Monguiral, meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának a P@YWEB CARD és a PAYWEB CARD szómegjelölések lajstromozása iránti kérelmekre vonatkozó, 2007. július 10-i (R 119/2007-1. sz. ügy), illetve 2007. szeptember 12-i (R 120/2007-1. sz. ügy) határozatai ellen benyújtott keresetek.

Az ítélet rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság hatályon kívül helyezi a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) 2007. július 10-i (R 119/2007-1. sz. ügy), illetve 2007. szeptember 12-i (R 120/2007-1. sz. ügy) határozatait annyiban, amennyiben azok megtagadják a P@YWEB CARD és a PAYWEB CARD szómegjelölések közösségi védjegyként történő lajstromozását a védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozására vonatkozó, felülvizsgált és módosított, 1957. június 15-i Nizzai Megállapodás szerinti 9. osztályba tartozó fényképészeti, cinematográfiai, jelző, ellenőrző (felügyeleti) berendezések és eszközök, hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; hanglemezek, elektronikus naptárak, automata elárusító berendezések, videoszalagok, jegyárusító és számlakivonatot kiadó berendezések, kamerák (cinematográfiai készülékek), videokamerák, videokazetták, CD-romok, vonalkód-leolvasók, kompakt lemezek (audio-video), optikai kompakt lemezek, hamispénz-detektorok, hajlékony lemezek, mágneses adathordozók, optikai adathordozók, videoképernyők, adatfeldolgozó berendezések, kommunikációs berendezések, (informatikai) felületek, (informatikai) leolvasók, szoftverek (rögzített programok), monitorok (számítógépes programok), számítógépek, számítógép-perifériák, rögzített számítógépes programok, rögzített operációsrendszer-programok (számítógépekhez), rádiótelefonok, vevőkészülékek (audio, video), telefonkészülékek, televíziókészülékek, időrögzítő készülékek, adókészülékek (telekommunikáció), központi feldolgozó egységek (processzorok) esetében és a 38. osztályba tartozó információs (hír) ügynökségnek nevezett szolgáltatások, különösen a banki szektorban, a rádiós kommunikáció, telefonos kommunikáció, táviratküldés, távirat-továbbítás, televíziós műsorok közvetítése, rádióműsorok, televízió-műsorok, telekommunikációs berendezések bérbeadása, üzenettovábbító berendezések bérbeadása, telefonok bérbeadása, mobiltelefon-technika, telefonszolgáltatások esetében.

2)

Az Elsőfokú Bíróság a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

A Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE) és az OHIM maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 8., 2008.1.12.