16.2.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 56/21


Vispārējās tiesas 2014. gada 12. decembra rīkojums – Christian Dior Couture/ITSB (Atkārtota motīva ar reljefu rakstu attēlojums)

(Lieta T-313/14) (1)

(Kopienas preču zīme - Daļējs reģistrācijas atteikums - Reģistrācijas pieteikuma daļēja atsaukšana - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

(2015/C 056/29)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Christian Dior couture SA (Parīze, Francija) (pārstāvis – MSabatier, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvji – SPétrequin un AFolliardMonguiral)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju ceturtās padomes 2014. gada 4. marta lēmumu lietā R 459/2013-4 attiecībā uz starptautiskas reģistrācijas, ko attiecina uz Eiropas Savienību, pieteikumu

Rezolutīvā daļa:

1)

izbeigt tiesvedību lietā par šo prasību;

2)

piespriest prasītājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 223, 14.7.2014.