16.1.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 11/16


Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni

(Każ COMP/M.4896 — CVC Capital Partners/Katopé International)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2008/C 11/07)

1.

Fl-4 ta' Jannar 2008, il-Kummissjoni irċeviet notifika ta' proposta għal konċentrazzjoni skond l-Artikolu 4 u skond referenza għal Artikolu 4(5) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1) li permezz tagħha l-impriża De Weide Blik N.V. (“De Weide Blik”, il-Belgju), ikkontrollata minn CVC Capital Partners Group S.a.r.l. (“CVC”, il-Lussemburgu) tikseb fit-tifsira ta' l-Artikolu 3(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill il-kontroll sħiħ ta' l-impriża Katopé International SA (“Katopé”, Franza) permezz tax-xiri ta' ishma.

2.

L-attivitajiet kummerċjali ta' l-impriżi kkonċernati huma:

għall-impriża CVC: ekwità privata,

għall-impriża De Weide Blik: il-produzzjoni, l-importazzjoni, l-esportazzjoni,l-immaniġġjar u l-loġistika tal-frott frisk, fjuri, basal tal-fjuri, pjanti u ikliet ta' malajr,

għall-impriża Katopé: il-produzzjoni, l-importazzjoni, l-esportazzjoni, l-ippakkjar u d-distribuzzjoni ta' frott eżotiku, taċ-ċitru, u ta' fott li ma jkunx ta' l-istaġun kif ukoll tal-ħxejjex.

3.

Wara eżami preliminari, il-Kummissjoni jidhrilha li t-tranżazzjoni notifikata tista' taqa' fl-ambitu tar-Regolament (KE) Nru 139/2004. Madankollu, id-deċiżjoni finali dwar dan il-punt hija riżervata.

4.

Il-Kummissjoni tistieden lill-partijiet terzi interessati sabiex iressqu l-kummenti li jista' jkollhom dwar l-operazzjoni proposta lill-Kummissjoni.

Il-kummenti jridu jaslu għand il-Kummissjoni mhux aktar tard minn għaxart ijiem wara d-data ta' din il-pubblikazzjoni. Il-kummenti jistgħu jintbagħtu lill-Kummissjoni bil-fax ((32-2) 296 43 01 jew 296 72 44) jew bil-posta, taħt in-numru ta' referenza COMP/M.4896 — CVC Capital Partners/Katopé International, fl-indirizz li ġej:

Kummissjoni Ewropea

Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni

Reġistru ta' l-Amalgamazzjonijiet

J-70

B-1049 Brussel


(1)  ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1.