9.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 70/27


Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning)

(EØS-relevant tekst)

2013/C 70/09

Støtte nummer

SA.22524 (XR 28/07)

Medlemsstat

Østrig

Medlemsstatens referencenr.

Regionens navn (NUTS)

Steiermark

Artikel 107, stk. 3, litra c)

Støtteydende myndighed

Steirische Wirtschaftsförderungsges.m.b.H.

Nikolaiplatz 2

8020 Graz

ÖSTERREICH

E-mail

:

annemarie.goetschl@sfg.at

erich.steiner@sfg.at

0316/ 7093-114 bzw. DW 115

http://www.sfg.at

Støtteordningens navn

Aktionsprogramm Innovative Investitionen

Nationalt retsgrundlag (Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

Steiermärkisches Wirtschaftsförderungsgesetz LGBL. Nr. 14/2002 in der geltenden Fassung

Allgemeine Rahmenrichtlinie für die Gewährung von Förderungen nach dem Steiermärkischen Wirtschaftsförderungsgesetz (Beschluss der Steiermärkischen Landesregierung vom 15.5.2000, GZ LBD-WIP 13 Fo 7-00/46)

Richtlinie für die Steirische Wirtschaftsförderung (eingereicht zur Notifizierung bei der EK am 29.8.2006; N 572/2006)

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Modification N 572/06

Varighed

31.1.2007-31.12.2013

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

Ordningens planlagte samlede årlige budget

105 EUR (mio.)

For garantier

15 EUR (mio.)

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder - tillæg i %

 

0 EUR

0 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst

http://www.sfg.at/cms/82/

»Aktionsprogramm — Innovative Investitionen«