15.2.2013   

EN

Official Journal of the European Union

C 43/1


Authorisation for State aid pursuant to Articles 107 and 108 of the TFEU

Cases where the Commission raises no objections

(Text with EEA relevance)

2013/C 43/01

Date of adoption of the decision

19.10.2012

Reference number of State Aid

SA.33092 (12/N)

Member State

Poland

Region

Śląskie

Title (and/or name of the beneficiary)

Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa

Legal basis

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011 r. nr 45, poz. 236)

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1590 ze zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, ze zm.)

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800 ze zm.)

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2009 r. nr 19, poz. 100 ze zm.)

Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2009 r. nr 19, poz. 101 ze zm.)

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. nr 106, poz. 675)

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie – Narodowa Strategia Spójności, dokument zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej zatwierdzającą elementy Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maj 2007 r.

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Śląskiego na lata 2007–2013

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000–2020

Szczegółowa koncepcja realizacji „Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej”

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, MSWiA, 2008 r.

Diagnoza rynku szerokopasmowego w Polsce – zasadność i zakres interwencji publicznej

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015, kwiecień 2009 r.

Type of measure

Scheme

Objective

Sectoral development, Regional development

Form of aid

Direct grant

Budget

Overall budget: PLN 69 million

Intensity

Measure does not constitute aid

Duration (period)

1.1.2013-1.1.2020

Economic sectors

Wireless telecommunications activities, Wired telecommunications activities

Name and address of the granting authority

Województwo Śląskie

ul. Ligonia 46

40-037 Katowice

POLSKA/POLAND

Other information

The authentic text(s) of the decision, from which all confidential information has been removed, can be found at:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Date of adoption of the decision

29.10.2012

Reference number of State Aid

SA.33473 (12/N)

Member State

Poland

Region

Mazowieckie

Title (and/or name of the beneficiary)

Internet dla Mazowsza

Legal basis

1)

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

2)

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych

3)

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

4)

Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 2283/89/07 z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013

5)

Uchwała nr 246/213/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013

6)

Uchwała nr 819/342/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do realizacji indywidualnego projektu kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pod nazwą „Internet dla Mazowsza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013

7)

Uchwała nr 2406/403/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013 indywidualnego projektu kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pod nazwą „Internet dla Mazowsza”

8)

Uchwała nr 2125/91/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 września 2011 r. w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn. „Internet dla Mazowsza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013

Type of measure

Scheme

Objective

Sectoral development, Regional development

Form of aid

Direct grant

Budget

Overall budget: PLN 493,34 million

Intensity

Measure does not constitute aid

Duration (period)

31.12.2012-31.12.2019

Economic sectors

Wired telecommunications activities

Name and address of the granting authority

Samorząd Województwa Mazowieckiego

ul. Jagiellońska 26

03-719 Warszawa

POLSKA/POLAND

Other information

The authentic text(s) of the decision, from which all confidential information has been removed, can be found at:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Date of adoption of the decision

5.12.2012

Reference number of State Aid

SA.35060 (12/N)

Member State

United Kingdom

Region

Title (and/or name of the beneficiary)

Mobile Infrastructure Project

Legal basis

Section 8 of the Industrial Development Act 1982

Type of measure

Scheme

Objective

Sectoral development

Form of aid

Direct grant

Budget

 

Overall budget: GBP 150 million

 

Annual budget: GBP 50 million

Intensity

100 %

Duration (period)

31.3.2013-31.3.2015

Economic sectors

Wireless telecommunications activities

Name and address of the granting authority

Department for Culture, Media and Sport

2-4 Cockspur Street

London

SW1Y 5DH

UNITED KINGDOM

Other information

The authentic text(s) of the decision, from which all confidential information has been removed, can be found at:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Date of adoption of the decision

18.12.2012

Reference number of State Aid

SA.35578 (12/N)

Member State

Sweden

Region

Title (and/or name of the beneficiary)

The Swedish scheme for the funding of film production and film related activities

Legal basis

2013 års filmavtal

Type of measure

Scheme

Objective

Culture

Form of aid

Direct grant

Budget

Overall budget: SEK 1 251 million

Intensity

50 %

Duration (period)

Economic sectors

Information and communication, arts, entertainment and recreation

Name and address of the granting authority

Filminstitutet

Box 271 26

SE-102 52 Stockholm

SVERIGE

Other information

The authentic text(s) of the decision, from which all confidential information has been removed, can be found at:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Date of adoption of the decision

14.12.2012

Reference number of State Aid

SA.35755 (12/N)

Member State

United Kingdom

Region

Title (and/or name of the beneficiary)

Prolongation of UK Credit easing scheme — H1 2013

Legal basis

Article 228 of the Banking Act from 2009

Type of measure

Scheme

Objective

Remedy for a serious disturbance in the economy, SMEs

Form of aid

Guarantee, Interest subsidy

Budget

 

Overall budget: GBP 20 million

 

Annual budget: GBP 20 million

Intensity

100 %

Duration (period)

1.1.2013-30.6.2013

Economic sectors

Financial and insurance activities

Name and address of the granting authority

HM Treasury

1 Horse Guards Road

London

SW1A 2HQ

UNITED KINGDOM

Other information

The authentic text(s) of the decision, from which all confidential information has been removed, can be found at:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm