9.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 70/26


Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning)

(EØS-relevant tekst)

2013/C 70/08

Støtte nummer

SA.22488 (XR 13/07)

Medlemsstat

Østrig

Medlemsstatens referencenr.

Regionens navn (NUTS)

Suedoesterreich, Ostoesterreich, Westoesterreich

Artikel 107, stk. 3, litra c), Artikel 107, stk. 3, litra a)

Støtteydende myndighed

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA), Abteilung V/4 (Tourismus-Förderungen)

Stubenring 1

1011 Wien

ÖSTERREICH

http://www.oeht.at

Støtteordningens navn

Richtlinien des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit für die Übernahme von Haftung für die Tourismus- und Freizeitwirtschaft 2007-2013, Punkte 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 und 4.5

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

1.1.2007-31.12.2013

Erhvervssektor(er)

Overnatningsfaciliteter

Støttemodtagerkategori

Ordningens planlagte samlede årlige budget

0,21 EUR (mio.)

For garantier

0,03 EUR (mio.)

Støttens form (artikel 5)

Garanti

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

 

0 EUR

0 %

Internetlink til støtteforanstaltningens fulde tekst

http://www.oeht.at