4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/41


A Közszolgálati Törvényszék F-98/07. sz., Petrilli kontra Bizottság ügyben 2009. január 29-én hozott ítélete ellen az Európai Közösségek Bizottsága által 2009. április 8-án benyújtott fellebbezés

(T-143/09. P. sz. ügy)

2009/C 153/80

Az eljárás nyelve francia

Felek

Fellebbező: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: D. Martin és B. Eggers meghatalmazottak)

A másik fél az eljárásban: Nicole Petrilli (Woluwé-Saint-Étienne, Belgium)

A fellebbező kérelmei

Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Közszolgálati Törvényszék F-98/07. sz. Petrilli-ügyben 2009. január 29-én hozott ítéletét, és

az Elsőfokú Bíróság határozzon akként, hogy a felek maguk viselik a jelen eljárás és a Közszolgálati Törvényszék előtti eljárás során felmerült saját költségeiket.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottság a jelen fellebbezésében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Közszolgálati Törvényszék F-98/07. sz., Petrilli kontra Bizottság ügyben 2009. január 29-én hozott ítéletét, amelyben a Közszolgálati Törvényszék megsemmisítette az érdekelt kisegítő szerződéses alkalmazotti szerződése meghosszabbítása iránti kérelmének elutasításáról szóló, 2007. július 20-i bizottsági határozatot.

A Bizottság a fellebbezésének alátámasztására három jogalapot hoz fel, amelyek a következőkön alapulnak:

azon a tényen, hogy a Közszolgálati Törvényszéknek, a Bizottság szerint meg kellett volna állapítania a kereset elfogadhatatlanságát tekintettel arra, hogy a megsemmisített határozat egyáltalán nem tartalmazta az érdekelt személyes helyzetének — tényleges és alapos — felülvizsgálatát;

téves jogalkalmazáson, mivel a Közszolgálati Törvényszék úgy határozott, hogy a nem határozatlan időtartamú alkalmazottak Bizottság szervezeti egységeinél való igénybevételének maximális időtartamáról szóló, 2004. április 28-i C(2004)1597/6 bizottsági határozatban (1) található hatéves szabály sérti az Európai Közösségek egyéb alkalmazottai alkalmazási feltételeinek 88. cikkét;

téves jogalkalmazáson, mivel a Közszolgálati Törvényszék úgy határozott, hogy a hatéves szabály jogellenessége önmagában megalapozza a Bizottság szerződésen kívüli felelősségét anélkül, hogy meg kellene vizsgálni, hogy a Bizottság ezenkívül nyilvánvalóan és súlyosan megsértette-e a szolgálati érdek megítélésére vonatkozó széles mérlegelési jogkörét azáltal, hogy az érdekelt szerződését nem hosszabbította meg.


(1)  A 2004. június 24-i 75-2004. sz. Közigazgatási Tájékoztatóban tették közzé.