4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/13


A Bíróság (harmadik tanács) 2009. május 14-i ítélete (a Hof van beroep te Antwerpen [Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Internationaal Verhuis- en Transportsbedrijf Jan de Lely BV kontra Belgische Staat

(C-161/08. sz. ügy) (1)

(Áruk szabad mozgása - Közösségi árutovábbítás - TIR-igazolvány fedezete mellett végrehajtott fuvarozási műveletek - Jogsértések, illetve szabálytalanságok - Értesítési határidő - A jogsértés vagy szabálytalanság elkövetési helyének bizonyítására vonatkozó határidő)

2009/C 153/25

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hof van beroep te Antwerpen (Belgium)

Az alapeljárás felei

Felperes: Internationaal Verhuis- en Transportsbedrijf Jan de Lely BV

Alperes: Belgische Staat

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Hof van beroep te Antwerpen — A Közösségben árutovábbítási okmányként használt TIR- és ATA-igazolványok használatára vonatkozó 719/91/EGK tanácsi rendelet végrehajtási szabályairól szóló, 1991. június 12-i 1593/91/EGK bizottsági rendelet (HL L 148., 11. o.) 2. cikkének a TIR-egyezmény 11. cikkével együttesen való értelmezése — Jogsértések, illetve szabálytalanságok — Értesítési határidő

Rendelkező rész

1)

A Közösségben árutovábbítási okmányként használt TIR- és ATA-igazolványok használatára vonatkozó 719/91/EGK tanácsi rendelet végrehajtási szabályairól szóló, 1991. június 12-i 1593/91/EGK bizottsági rendeletnek az áruk TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozásról szóló, 1975. november 14-én Genfben aláírt vámegyezmény 11. cikkének (1) bekezdésével együttesen értelmezett 2. cikke (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azon határidő elmulasztásának következtében, amelyen belül a TIR-igazolvány jogosultját értesíteni kell az igazolvány mentesítésének elmaradásáról, az illetékes vámhatóságok nem veszítik el az említett igazolvány fedezete mellett végrehajtott nemzetközi árufuvarozási művelet alapján fizetendő vámok és illetékek beszedésére vonatkozó jogukat.

2)

Az 1593/91 rendeletnek a TIR-egyezmény 11. cikkének (1) és (2) bekezdésével együttesen értelmezett 2. cikke (2) és (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy csak a fuvarozás szabályszerűségére vonatkozó bizonyíték bemutatására szab határidőt, a jogsértés vagy szabálytalanság elkövetési helyére vonatkozó bizonyíték bemutatására nem. A tagállami bíróság feladata, hogy a bizonyításra vonatkozó tagállami jogelvek alapján meghatározza, hogy az előtte folyó konkrét eljárásban valamennyi körülményre tekintettel határidőn belül bemutatták-e az említett bizonyítékokat. A tagállami bíróságnak azonban a közösségi jog tiszteletben tartásával kell értékelnie ezt a határidőt, így különösen arra kell tekintettel lennie, hogy egyfelől a más tagállamban fizetendő összegek beszedésének jogilag és ténylegesen történő lehetővé tétele érdekében a határidő nem lehet túl hosszú, másfelől e határidő nem teheti ténylegesen lehetetlenné a TIR-igazolvány jogosultja számára az említett bizonyítékok bemutatását.


(1)  HL C 183., 2008.07.19.