4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/29


A Simvoulio tis Epikrateias (Görögország) által 2009. május 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — K. Fragkopoulos kai SIA Ο.Ε. kontra Nomarchiaki Aftodioikisi Korinthias

(C-161/09. sz. ügy)

2009/C 153/54

Az eljárás nyelve: görög

A kérdést előterjesztő bíróság

Simvoulio tis Epikrateias (Görögország)

Az alapeljárás felei

Felperes: K. Fragkopoulos kai SIA Ο.Ε.

Alperes: Nomarchiaki Aftodioikisi Korinthias

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Egy olyan vállalkozás, mint a felperes, vagy valamely, mazsola feldolgozásával és kiszerelésével foglalkozó, az ország olyan tartományában letelepedett vállalkozás, amelyben a törvény tiltja, hogy az ország más tartományaiból származó, különböző fajtájú mazsolaszőlőt szállítsanak feldolgozás és csomagolás céljából, és amely vállalkozás számára pedig lehetetlen a hivatkozott fajtájú mazsolaszőlőkből nyert mazsola exportja, hivatkozhat-e arra a bíróság előtt, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ellentétesek az EK-Szerződés 29. cikkével?

2)

Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén, a jogvitára vonatkozó görög nemzeti rendelkezésekhez hasonló olyan rendelkezések, amelyek egyrészt tiltják az ország különböző tartományaiból származó mazsolaszőlő behozatalát, tárolását és feldolgozását egy olyan meghatározott tartományban, ahol csak a helyben termelt mazsolaszőlő feldolgozása engedélyezett, másrészt pedig az oltalom alatt álló eredetmegjelölés elismerésének lehetőségét kizárólag azon mazsolaszőlő tekintetében ismerik el, amelyet a származása szerinti tartományban dolgoztak fel és csomagoltak, ellentétesek-e vagy sem a Szerződés 29. cikkével, amely tiltja az export mennyiségi korlátozását és tilt minden azonos hatású intézkedést?

3)

A második kérdésre adott igenlő válasz esetén, a tagállam nemzeti törvénye által földrajzilag meghatározott termék minőségének védelme, amely terméket a tagállam törvénye földrajzilag határoz meg, és amely tekintetében nem került elismerésre annak lehetősége, hogy olyan különleges megkülönböztető jellel rendelkezzen, amely általánosan elismert, egy meghatározott földrajzi területről való eredetéhez kötődő kiváló minőségére és egyediségére utal, az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződés 30. cikkének értelmében olyan kényszerítő közérdekeken alapuló célkitűzésnek minősül-e vagy sem, amely lehetővé teszi az EK-Szerződés 29. cikkétől való eltérést, amely cikk tiltja a szóban forgó termék exportjának minőségi korlátozását, és tilt minden azonos hatású intézkedést?