4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/32


Az Elsőfokú Bíróság 2009. május 6-i ítélete — Wieland-Werke AG kontra Bizottság

(T-116/04. sz. ügy) (1)

(„Verseny - Kartellek - Ipari rézcsövek piaca - Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat - Ármegállapítás és a piacok felosztása - Bírságok - A büntetések törvényességének elve - Az érintett piac mérete - Elrettentő hatás - A jogsértés időtartama - Együttműködés”)

2009/C 153/60

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Wieland-Werke AG (Ulm, Németország), (képviselők: R. Bechtold és U. Soltész ügyvédek)

Alperes: Európai Közösségek Bizottsága (képviselők kezdetben: M. É. Gippini Fournier és H. Gading, később: M. É. Gippini Fournier, O. Weber és K. Mojzesowicz, meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az [EK] 81. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikke alkalmazására vonatkozó eljárásban (COMP/E-1/38.240 — „ipari rézcsövek”-ügy) 2003. december 16-án hozott C (2003) 4820 végleges bizottsági határozat 2. cikkének a) pontjában a felperessel szemben kiszabott bírság összegének eltörlése, illetve csökkentése iránt benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2)

Az Elsőfokú Bíróság a Wieland-Werke AG-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 118., 2004.4.30.