O nas

Urząd Publikacji Unii Europejskiej (Urząd Publikacji) jest organem międzyinstytucjonalnym, którego zadaniem jest wydawanie publikacji instytucji Unii Europejskiej (decyzja 2009/496/WE, Euratom). Odpowiada za wydawanie i rozpowszechnianie publikacji o charakterze prawnym i ogólnym w wersji papierowej i elektronicznej oraz za zarządzanie stronami internetowymi umożliwiającymi obywatelom UE, organom państwowym i przedsiębiorstwom cyfrowy dostęp do oficjalnych informacji i danych pochodzących z UE, m.in. portalem otwartych danych UE i serwisem EUR-Lex, Odpowiada także za zapewnienie długoterminowej ochrony zasobów cyfrowych wytworzonych przez instytucje i organy UE.

Strona internetowa „Prawo i publikacje UE" umożliwia łatwy dostęp do prawa UE. W przyszłości stanowić będzie jeden punkt dostępu do wszystkich publikacji, prawa UE i danych zarządzanych przez Urząd Publikacji.