Czym się zajmujemy

Urząd Publikacji wydaje codziennie Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej w 23 językach urzędowych UE

Urząd Publikacji wydaje codziennie Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej w 23 językach urzędowych UE (lub w 24, w razie gdy wymagana jest również wersja irlandzka).

Od 1 lipca 2013 r. wydanie elektroniczne Dz.U. jest autentyczne i wywołuje skutki prawne (rozporządzenie (UE) nr 216/2013).

W kontekście strategii i działań komunikacyjnych instytucji i innych organów UE co roku Urząd Publikacji wydaje liczne publikacje i udostępnia je w formie papierowej lub elektronicznej.

W kontekście strategii i działań komunikacyjnych instytucji i innych organów UE co roku Urząd Publikacji wydaje liczne publikacje i udostępnia je w formie papierowej lub elektronicznej.

Usługi online

Urząd Publikacji zarządza kilkoma stronami internetowymi, które oferują obywatelom UE konkretne usługi:

Narzędzia i podręczniki

  • Międzyinstytucjonalny przewodnik redakcyjny zawiera zasady i konwencje redakcyjne, które muszą być stosowane przez wszystkie instytucje i organy UE. Jest dostępny w 24 językach urzędowych UE (wersja chorwacka w przygotowaniu).

  • Eurovoc to wielojęzyczny, wszechstronny tezaurus obejmujący terminologię z zakresu poszczególnych obszarów działalności Unii Europejskiej, w szczególności działalności Parlamentu Europejskiego. Jest dostępny w 23 językach urzędowych UE oraz w języku serbskim.

  • Rejestr metadanych (MDR) zawiera definicje metadanych, tabele odnośnych organów i inne dane referencyjne do celów konsultacji, walidacji i ponownego wykorzystania w formacie czytelnym dla człowieka oraz formacie do odczytu komputerowego.

Roczne sprawozdania z działalności

Roczne sprawozdanie z działalności 2015: AAR 2015 pdf - 506 KB [772 KB] - Załącznik 1 excel - 100KB [103 KB] - Załącznik 2 excel - 73KB [66.5 KB] - Załącznik 3 excel - 96KB [97.5 KB]

Roczne sprawozdanie z działalności 2014: AAR 2014 pdf - 506 KB [953 KB] - Załącznik 1 excel - 100KB [100 KB] - Załącznik 2 excel - 73KB [73 KB] - Załącznik 3 excel - 96KB [96 KB]

Roczne sprawozdanie z działalności 2013: AAR 2013 pdf - 506 KB [506 KB] - Załączniki pdf - 348 KB [348 KB]