Zamówienia Urzędu Publikacji

Na tej stronie przedstawiono zaproszenia do składania ofert opublikowane przez Urząd Publikacji (według terminu). Po kliknięciu na tytuł otworzy się odpowiednia strona w bazie danych TED (internetowa wersja „Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej), na której podano dodatkowe informacje, takie jak specyfikacje i wyjaśnienia. Wszystkie opublikowane informacje o zaproszeniach do składania ofert Urzędu Publikacji (wstępne ogłoszenia informacyjne, ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, coroczne listy wykonawców) można znaleźć w bazie danych TED.

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Zaproszenia do składania ofert

Zaproszenia do składania deklaracij zainteresowania

Procedury negocjacyjne

 

The Publications Office is planning to launch a negotiated procedure for IT services for development of the application "ELI annotation tool" (ELI - European Legislation Identifier).

The companies interested in participating in the abovementioned call for tenders are requested to inform the Publications Office by sending an e-mail to OP-APPELS-OFFRES@publications.europa.eu no later than 16.00 (CET/CEST) on 6/10/2016. The e-mail must be accompanied by a short description of the economic activities of the company with regard to the subject of the procedure (maximum of two (2) A4-pages), which will be used to assess the company's eligibility to participate.

The subject (title) of the e-mail must be "AO 10673 Development of ELI annotation tool " and the e-mail must indicate the name and postal address of the interested party, the e-mail address to which the tender documents should be sent, and where possible the name of a contact person.

The documentation related to this invitation to tender is only available in English.

Please note that this announcement does not commit the Publications Office to launching the announced negotiated procedure or to inviting all eligible candidates to present an offer.

Coroczne listy wykonawców

Zamówienia awarded by the Publications Office udzielone przez Urząd Publikacji o wartości od 15 tys. euro do 135 tys. euro

2015 Zamówienia od 15 tys. do 135 tys. euro

 

Zamówienia o niskiej wartości udzielone przez Urząd Publikacji o wartości od 15 tys. euro do 60 tys. euro (art. 124 ust. 4 zasad stosowania)

2014 Zamówienia o niskiej wartości
2013 Zamówienia o niskiej wartości

 

Roczne informacje na temat poszczególnych zamówień udzielonych na podstawie umów ramowych
(art. 123 ust. 4 zasad stosowania)

2015 Zamówienia udzielone na podstawie umów ramowych
2014 Zamówienia udzielone na podstawie umów ramowych
2013 Zamówienia udzielone na podstawie umów ramowych

Procurement procedures at the Publications Office

Privacy statement for the protection of personal data